Misje Miłosierdzia w parafii Św. Faustyny

 

 

DSC_3248AMisje Miłosierdzia w parafii  św. Faustyny były czasem rozważań o Bożym Miłosierdziu. Dla nas było to niezwykłe doświadczenie, że Miłosierdzie Boże zostało objawione naszej parafiance, Helence Kowalskiej, zamieszkującej an terenie nasze parafii.
Zgłębialiśmy tajemnicę cudów za sprawa Miłosierdzia, cudów odmiany własnego serca, cudów przebaczenia i cudów wiary w Bożą Miłość. Miłosierdzie jest najpiękniejszym darem Bożym,  bo udzielone nam, otwiera nam drzwi łaski Bożej i przywraca nas do życia, jako dzieci Boże.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Jasna Góra: biskupi proszą o modlitwę

BiskupiNa Jasnej Górze rozpoczynają się dziś doroczne rekolekcje polskich biskupów. Uczestniczyć w nich będzie niemal cały Episkopat, co stanowi swoisty fenomen wśród konferencji biskupich w świecie. Dni skupienia pod hasłem „Według miary daru Chrystusowego” poprowadzi w tym roku ks. prałat Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, bliski współpracownik trzech papieży. Lekturą towarzyszącą pasterzom jest książka „Wstańcie, chodźmy!” Jana Pawła II.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Abp Ryś: otwórz dłoń dla ubogich, a także swoje ramiona! – I Światowy Dzień Ubogich w Łodzi

DzienUbogichx– Otwórz dłoń dla ubogich, a także swoje ramiona! Spotkaj się z nim, popatrz mu w oczy, podaj mu rękę, a jeśli trzeba przytul go! Otworzyć ramiona i dłoń dla ubogiego – to wymaga męstwa! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś. Niedziela 19 listopada 2017 roku przejdzie do historii jako I Światowy Dzień Ubogich. Dzień ten ustanowiony został – jako czytamy w orędziu Ojca Świętego Franciszka –  aby zwrócić uwagę wierzących, by przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , ,

52. rocznica orędzia biskupów polskich do niemieckich

PolsNiemcy18 listopada, minęła 52. rocznica przekazania listu polskich biskupów do niemieckich, poprzedzającego milenijne obchody chrześcijaństwa w Polsce. Zawierał on słynną formułę: „Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie…”, która otworzyła wieloletni proces pojednania polsko-niemieckiego.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Orędzie Papieża Franciszka na I Światowy Dzień Ubogich

PapiezFranciszekORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO
I ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
XXXIII Niedziela Zwykła, 19 listopada 2017
Nie miłujmy słowem, ale czynem

 1. «Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych czasów polecenie Jezusa, jest jeszcze bardziej podkreślona przez kontrast zachodzący pomiędzy pustymi słowami, które często znajdują się w naszych ustach, a konkretnymi faktami, z jakimi mamy się zmierzyć. Miłość nie pozwala sobie na wymówki: kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim. Sposób, w jaki kocha Syn Boży, jest dobrze znany i św. Jan jasno o tym pisze. Miłość Syna Bożego opiera się na dwóch kolumnach: Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1J 4, 10.19), dając całego siebie, również swoje życie (por. 1J 3, 16).

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Kościół miłosierny – przed I Światowym Dniem Ubogich

biedaKościół katolicki jest zaraz po państwie największą instytucją, niosącą pomoc ubogim. Prowadzi tysiące dzieł, w które angażują się duchowni, osoby konsekrowane i świeckie, wspierając ubogich, dzieci i młodzież, pomagając w wyjściu z bezdomności.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Ostrobramska Matka Miłosierdzia uczczona przez Biskupów Seniorów na Łódzkim „bruku”

odpustW uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, 16 listopada br. w kościele Sióstr Bernardynek oddano cześć Matce Bożej w wiernej kopii Cudownego Ostrobramskiego Wizerunku. 90 lat temu w 1927 r. obraz ten został namalowany w Wilnie przez artystkę malarkę siostrę Franciszkę Wierzbicką, późniejszą fundatorkę i przełożoną Sióstr Bernardynek w Łodzi Rudzie. W 1946 roku w następstwie II wojny światowej Siostry z Wilna, zostały przyjęte przez arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego w Łodzi. Przybyły do naszego miasta z piękną kopią Matki Miłosierdzia, która znalazła swoje miejsce w świątyni, gdzie dzisiaj Siostry są Gospodyniami.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Ciepły posiłek dla bezdomnych na Piotrkowskiej

ubogi„Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim” – napisał w swoim orędziu na I Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek. W tym roku odbędzie w niedzielę 19 listopada pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Obchody organizowane są w całej Polsce.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,
1 2 3 203