Papież do kapłanów: dziękuję za wasz przykład i wierność

„Ten list kieruję do wszystkich braci kapłanów, którzy nie czyniąc szumu «porzucacie wszystko», by zaangażować się w codzienne życie waszych wspólnot. Do was, którzy narażeni na niezliczone sytuacje codziennie uniżacie się nie przypisując sobie zbyt wielkiego znaczenia, aby lud Boży był otoczony opieką i wsparciem. Zwracam się do każdego z was, którzy przy wielu okazjach, niezauważalnie i ofiarnie, w zmęczeniu i trudzie, chorobie czy przygnębieniu podejmujecie misję jako służbę Bogu i jego ludowi”. Słowa te napisał Papież do kapłanów całego świata z okazji 160. rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianneya – patrona proboszczów.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 19, 23-30)

Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».
Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Jeśli Jezus jest miłosierny, czy to znaczy, że można wszystko, bo Bóg i tak przebaczy?

Jeśli Jezus jest miłosierny, czy to znaczy, że można wszystko, bo Bóg i tak przebaczy? I tak i nie. Po grzechu pierworodnym Bóg chciał ratować człowieka i dlatego Jezus uniżył, upokorzył samego siebie przyjąwszy postać Sługi. Boże Narodzenie to był pierwszy akt Miłosierdzia. Jezus – Bóg Człowiek – mógł przez swoją Mękę i Śmierć odpokutować za grzechy ludzi. A po Zmartwychwstaniu ogłosił kolejny akt Miłosierdzia: odpuszczenie grzechów. Jeśli człowiek zapragnie szczęścia wiecznego w miłości Bożej, to choćby popełnił najcięższe grzechy, będą mu odpuszczone. Oczywiście Bóg jest sprawiedliwy, więc człowiek musi swoje grzechy odpokutować. Człowiek, wiedziony łaską, sam też to wie i, podobnie jak Jezus, upokarza się, najpierw uznając swoje grzechy i wyznając je w spowiedzi świętej, a potem przyjmując pokutę, jaką w imieniu Kościoła i Jezusa wyznacza mu kapłan.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 19, 16-22)

Rada ubóstwa
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»
Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».
Zapytał Go: «Które?»
Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Święta Helena, cesarzowa

Flawia Julia Helena Augusta urodziła się ok. 255 r. w Depanum w Bitynii (późniejsze Helenopolis). Była córką karczmarza. Została żoną (lub konkubiną – na co zezwalało ówczesne prawo rzymskie) Konstancjusza Chlorusa, zarządcy prowincji. 27 lutego pomiędzy rokiem 271 a 284 Helena urodziła mu syna Konstantyna. W 285 r. mąż Heleny udał się do Galii. Podążyła za nim Helena. Konstancjusz Chlorus musiał wykazać się niezwykłymi zaletami wodza, skoro 1 marca 293 r. został wyniesiony do godności cesarskiej przez Dioklecjana.

 

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Łk 12, 49-53)

Ewangelia powodem rozłamu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Ukraina: idzie polsko-ukraińska pielgrzymka na Jasną Górę

Z Bełza na Ukrainie wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wspólne pielgrzymowanie Polaków i Ukraińców rozpoczęło się od Mszy sprawowanej we wschodnim obrządku w miejscu, gdzie przez blisko 500 lat przybywała Ikona Czarnej Madonny, aby jeszcze w średniowieczu trafić na Jasną Górę.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 19, 13-15)

Jezus błogosławi dzieci
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie». Położył na nie ręce i poszedł stamtąd.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Święty Stefan Węgierski, król

Stefan był synem księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy – córki księcia polskiego Mieszka I. Urodził się w ówczesnej stolicy Węgier, Ostrzychomiu (Esztergom) ok. 969 r. Według legendy chrztu udzielił mu św. Wojciech, biskup czeskiej Pragi, czczony jako patron Polski. Biskup Wojciech udzielił natomiast na pewno młodemu księciu sakramentu bierzmowania. W 995 roku Stefan poślubił bł. Gizelę, siostrę św. Henryka II, cesarza Niemiec. Po śmierci ojca w 997 r. i pokonaniu wielmożów objął rządy.

 

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 19, 3-12)

Nierozerwalność małżeństwa
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»
On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,
1 2 3 364