Papież przyjął rezygnację ks. Abpa Tadeusza Kondrusiewicza

Papież przyjął rezygnację abp Tadeusza Kondrusiewicza z funkcji ordynariusza Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej. Jej administratorem sede vacante został bp Kazimierz Wielikosielec, dotąd pełniący funkcję biskupa pomocniczego w Diecezji Pińskiej. Powodem rezygnacji abp Kondrusiewicza jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Pod koniec sierpnia 2020 r. abp Tadeusz Kondrusiewicz, bez podania przyczyny, nie został wpuszczony na teren Białorusi po podróży do Polski. Na prośbę Papieża Franciszka prezydent Aleksander Łukaszenko pozwolił biskupowi na powrót do swojej diecezji. Dzięki temu metropolita mińsko-mohylewski mógł świętować Boże Narodzenie z wiernymi. Po sierpniowych wyborach prezydenckich, które białoruska opozycja uważa za sfałszowane, arcybiskup Kondrusiewicz występował przeciwko przemocy, modlił się za więźniów i bronił praw wierzących.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 3, 13-19)

Jezus wybiera dwunastu Apostołów
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Święta Agnieszka, dziewica i męczennica

Dziś obchodzimy w Kościele katolickim uroczystość świętej Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Żyła na przełomie III i IV wieku i według przekazów poniosła męczeńską śmierć w wieku 12 lat. W starożytności i średniowieczu była jedną z najpopularniejszych świętych.
Urodziła się ok. 290 r., a jej rodzice byli chrześcijanami i wychowali córkę w głębokiej wierze. Jak mówi tradycja, Agnieszka odrzucała wszystkich zalotników, twierdząc, że wybrała na męża tego, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Gdy odrzuciła najznaczniejszego, Symfoniusza, została oskarżona o to, że jest chrześcijanką, postawiono przed sądem, torturowano, odesłano do domu publicznego, w którym budziła jednak taki szacunek, że żaden z mężczyzn nie śmiał się do niej zbliżyć.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 3, 7-12)

Podziw tłumów dla Jezusa
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Papież apeluje do Amerykanów o poczucie odpowiedzialności

Po modlitwie Anioł Pański Papież serdecznie pozdrowienia do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, wstrząśniętych niedawnym zablokowaniem Kongresu. Zapewnił o modlitwie za pięć osób, które w dramatycznych wydarzeniach sprzed kilku dni straciły życie. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przemoc pozostaje zawsze samoniszcząca. „Odwołując się do przemocy nic się nie zyskuje, a wiele się traci. Wzywam władze państwowe i wszystkich mieszkańców do zachowania wysokiego poczucia odpowiedzialności, aby uspokoić nastroje, krzewić pojednanie narodowe i chronić wartości demokratyczne zakorzenione w społeczeństwie amerykańskim – podkreślił Papież. – Niech Niepokalana Dziewica, Patronka Stanów Zjednoczonych Ameryki, pomoże nam wszystkim stale podtrzymywać kulturę spotkania i troski, jako najlepszą drogę budowania razem dobra wspólnego i nich uczyni to ze wszystkimi , którzy zamieszkują na tamtej ziemi.“

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 3, 1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? » Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ambasador Carriquiry rozpoczyna swą misję w Watykanie

Papież Franciszek przyjął na prywatnej audiencji nowego ambasadora Urugwaju przy Stolicy Apostolskiej. Guzmán Miguel Carriquiry Lecour jest niezwykle barwną postacią. Całe swe zawodowe życie spędził w Watykanie. Zaczynał za czasów Pawła VI, razem z Janem Pawłem II organizował pierwsze Światowe Dni Młodzieży. Teraz służbę Stolicy Apostolskiej kontynuować będzie w nowej roli. Ten urugwajski prawnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w Watykanie. W 1974 r. Paweł VI wezwał go do pracy w Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Jan Paweł II mianował go podsekretarzem tej rady, a nominację tę potwierdził Benedykt XVI, który następnie powierzył mu prestiżowe stanowisko sekretarza Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Z czasem Franciszek mianował go wiceprzewodniczącym tejże komisji. Tym samym stał się pierwszym świeckim zajmującym tak wysokie stanowisko w Kurii Rzymskiej.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 2, 23-28)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,
1 62 63 64 65