Ks. Abp Ryś: pierwszą konsekracją człowieka jest Chrzest | Konsekracja dziewic w Łodzi

„To co chcecie zrobić drogie siostry Sylwio i Nadio to jest wejście w przymierze z Bogiem. Patrzcie na nie uważnie, bo na ostatnim Synodzie Biskupów powiedziano, że życie konsekrowane jest życiem prorockim. To nie jest tylko tak, że to co one dzisiaj czynią jest ich prywatą sprawą. To co one dzisiaj czynią jest proroctwem dla nas wszystkich. Patrząc na te kobiety możemy się uczyć o co w życiu chodzi”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. połączonej z obrzędem konsekracji dziewic.
Metropolita Łódzki przewodniczył Mszy Św. w parafii Najświętszego Imienia Jezus w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Podczas liturgii, zaraz po ewangelii, kandydatki do stanu dziewic konsekrowanych, został przez kapłana wezwane po imieniu, a na to wezwanie odpowiedziała – Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś!

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (J 1, 43-51)

Chrystus jest Synem Bożym
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus postanowił udać się do Galilei. i spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego». (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,