Regulamin naboru i formacji diakonów stałych w Archidiecezji Łódzkiej

Nauczanie Kościoła odnoszące się do diakonatu stałego

Sobór Watykański II
Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (35, 68, 86).
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (20, 28, 29, 41).
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum (25).
Dekret o katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesiarum (17).
Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (15).
Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius (12).
Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes (15–16).

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Łk 9, 22-25)

Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,