Diecezjalny Ojciec Duchowny – o odnowieniu gotowości do głoszenia Ewangelii

– Głoszenie Ewangelii utożsamia nas z Chrystusem, ale czasem nie głosimy Jego Ewangelii, tylko to, co nam się wydaje, że wypływa z Ewangelii. To tak naprawdę może być postrzegane za nasz pogląd w danej sprawie. Pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, to znaczy przykładać się do przygotowania homilii, kazania. – mówi w kolejnym odcinku cyklu #dlaksięży ks. dr Tomasz Falak – Diecezjalny Ojciec Duchowny #dlaksięży.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 5, 17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,