Ks. Abp Ryś: przeżyć 50 czy 60 lat w kapłaństwie to jest wielka łaska Boga – jubileusze kapłańskie w DKE

– Życzę wam, abyście zawsze widzieli trwałe ślady swojej pracy. Myślę, że każdemu zawsze zależy na tym, by widzieć to, za czym chodzi, o co się stara, czemu życie poświęca, że nie jest zmarnowane. Życzę, byście widzieli swych następców w gorliwości i w miłości – nawet jak bardzo dużo kosztuje! Byście widzieli, że nic z tego, co zrobiliście się nie zmarnowało! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś. W kaplicy Domu Księży Emerytów w Łodzi swój jubileusz 60 lat kapłaństwa świętowali ks.: Józef Nykiel, ks. Stanisław Przybyłowski, ks. Stanisław Wasilewski i ks. Walenty Janas, a jubileusz 50 lat kapłaństwa obchodzili: ks. Antoni Głowa, ks. Władysław Łojan oraz ks. Roman Czermiński.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (J 20, 24-29)

Pan mój i Bóg mój
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana».
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,