Co święci mówią Europie?

Benedykt z Nursji, Cyryl i Metody, Brygida Szwedzka, Katarzyna ze Sieny i Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein). Dlaczego właśnie ci święci zostali wybrani, by patronować Europie? Co takiego wnieśli swoim życiem i dziełami w dzieje naszego kontynentu? Przypadające 11 lipca święto św. Benedykta, opata, patrona Europy, było doskonałą okazją do zastanowienia się nad odpowiedzią na te pytania.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,