Biskupi zatwierdzili brzmienie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28 sierpnia 2020 r. polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej. Są to wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei”, „Pociecho migrantów”. Nowe wezwania Litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). Odnośnie do wezwania „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w użyciu po wezwaniu „Matko łaski Bożej”, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Łk 4, 16-30)

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Biskupi ujednolicili teksty modlitw

Biskupi zatwierdzili 28 sierpnia normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych w różnych źródłach tekstach modlitw. Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw. „Jest dla nas bardzo ważne, żeby te formuły modlitewne, które stosujemy na co dzień, brzmiały jednakowo w różnych modlitewnikach czy w różnych zgromadzeniach liturgicznych. Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego będzie można się odwołać” – podkreślił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 16, 21-27)

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Katolicy są prześladowani w Stanach Zjednoczonych

Senator John Kennedy wezwał prokuratora generalnego USA do zwiększenia wysiłków w walce z antykatolickim wandalizmem i surowe ściganie jego sprawców. „Bezczeszczenie katolickich świątyń i niszczenie mienia musi się wreszcie skończyć w kraju, który uważa się za ojczyznę wolności” – napisał senator. W ostatnich miesiącach w Stanach Zjednoczonych doszło do wielu ataków na chrześcijańskie miejsca kultu. W ramach protestów przeciwko przemocy policji i rasizmowi wandale zdewastowali kilkanaście posągów świętych i bohaterów narodowych oraz podpalili zabytkową misję św. Junipera Serry. W zeszłym miesiącu podłożyli ogień pod kościół na Florydzie, w którym parafianie przygotowywali się do porannej Mszy. Łącznie doszło do 19 ataków na katolickie świątynie. „Trzeba jak najszybciej zatrzymać tę przemoc. Katolicy nie mogą być atakowani w Ameryce” – napisał John Kennedy.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 6, 17-29)

Ścięcie Jana Chrzciciela
Słowa Ewangelii według świętego Marka

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę.
Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Papież zachęca Polaków do hojności wobec najuboższych

W pozdrowieniach po zakończeniu katechezy Papież zachęcił do hojnego poświęcania czasu na modlitwę i formację chrześcijańską, aby stawać się wiernymi uczniami Chrystusa i wzrastać w duchu braterskiej solidarności. „Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, jednoczę się duchowo z tymi wszystkimi, którzy podejmują różnorakie inicjatywy duchowe, naukowe i społeczne w celu ograniczenia skutków pandemii w społeczeństwach i wyjścia naprzeciw życiowym potrzebom chorych i ich rodzin – podkreślił Papież. – Proszę was, bądźcie hojni i nie zapominajcie o potrzebach najuboższych, samotnych, zwłaszcza starszych i chorych. Niech Pan was błogosławi i wspiera!

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , ,
1 2 3 8