Papież: z kryzysu należy wychodzić lepszymi

„Niech Pan nam pomoże, niech obdarzy nas siłą, aby wyjść z kryzysu lepszymi odpowiadając na potrzeby dzisiejszego świata” – te słowa Papież wypowiedział podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuował cykl katechez poświęcony wyzwaniom jakie postawiła przed ludzkością pandemia. Papieska audiencja transmitowana była przez watykańskie media z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kryzys związany z COVID-19 pogłębił nierówności i dyskryminację ubogich. Z jednej strony należy znaleźć lekarstwo na małego wirusa, który rzuca świat na kolana, a z drugiej trzeba uleczyć go z wielkiego wirusa niesprawiedliwości społecznej, nierównych szans oraz marginalizacji i wykluczenia. Papież podkreślił, że opcja na rzecz ubogich została postawiona w centrum Ewangelii, znajduje się w samym sercu orędzia głoszonego przez Jezusa.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Łk 4, 38-44)

Liczne uzdrowienia
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona.
I prosili Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,