Ks. Bp Adam Lepa: Maryja jest Szkaplerzem dla Polski!

Lepa-Maryja była i jest najważniejszym Szkaplerzem w historii naszego narodu. Szkaplerzem, który uratował nas od wielu nieszczęść. – mówił ks. Biskup Adam Lepa. Co roku 16 lipca tj. w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, czciciele szkaplerza świętego pielgrzymują do niewielkiego kościółka przy klasztorze ss. Karmelitanek Bosych w Łodzi, aby tam wziąć udział w uroczystościach odpustowych. Tegorocznej liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz biskup senior Adam Lepa.

 

Zwracając się, w słowie pouczenia pasterskiego, do zebranych w świątyni czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej wskazał na wyjątkowość Polski jako państwa, które w odróżnieniu od innych jest otoczone szczególną opieką Maryi. – Gdzie indziej poza Polską, miały miejsce różne zmiany w historii poszczególnych narodów. One były bardzo okrutne w skutkach, że do dzisiejszego dnia ci ludzie i te narody leczą rany, a my jesteśmy najbezpieczniejszym krajem w Europie. Najbezpieczniejszym! To nie tylko zasługa ludzi, ale to jest zasługa Tej, która czuwa jako Szkaplerzna. Bo Ona ma takie zadanie! Bo w naszej Ojczyźnie otrzymuje szczególne wyrazy kultu, a przede wszystkim dziękczynienia. Dobrze byłoby dzisiaj przez moment pomyśleć o tym, jak wiele zawdzięczamy Tej, którą nazywamy Matką Bożą z Góry Karmel, albo inaczej Szkaplerzną. – zauważył biskup.

Zauważył też, że – wielu zapisało się do szkaplerza, co jest wyrazem zaufania do Tej, którą nazywamy Szkaplerzną. Na pewno nie rozliczamy Matki Bożej, bo wiemy doskonale, że Ona jest najbliżej nas wszystkich, że Ona najbardziej nas kocha. Jednocześnie musimy dziękować, a dzień dzisiejszy jest ku temu dobrą okazją, za to że zechciała przyjąć tę niezwykłą misję, by być Królową Polski i opiekować się nami. – dodał.

Wskazując na Maryję, celebrans zachęcił do naśladowania Jej w zachwycie sprawami Bożymi, który najpiękniej wyraża się w dziękczynieniu. -Ona potrafiła być wdzięczna. Dlatego dawała wyraz swojego zachwytu, kiedy się wypowiadała, a najpełniej wypowiedziała w słowach dziękczynienia za wszelkie dobro, jakie stało się jej udziałem, a które pochodziło od samego Boga. Należałoby dzisiaj pomyśleć o Tej, która była i jest strażniczką naszego narodu, tych wartości, których my pilnujemy! Zachwyt wyrażony w dziękczynieniu – tego powinniśmy się od Niej uczyć. – podkreślił biskup Lepa.

Przed błogosławieństwem biskup senior podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, a w sposób szczególny Siostrom Karmelitankom Bosym, które od wielu lat, nieustannie modlą się w łódzkim karmelu za całą Łódź. –Co by było, gdyby Siostry Karmelitanki nie modliły się tutaj? Co by było z łodzianami? Co by było z Łodzią, gdyby nie Siostry? – pytał biskup. Dziękujemy Wam za to, że tu jesteście i modlicie się za nas! – dodał.

Po zakończeniu liturgii, przy ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej, każdy kto chciał, mógł wstąpić do bractwa szkaplerznego i przyjąć Szatę Maryi.

Siostry Karmelitanki Bose są obecne w Łodzi od 1928 roku. Zgromadzenie ma charyzmat kontemplacyjny tzn. zamknięty, stąd utrzymuje się z własnej pracy i ofiar składanych przez wiernych. Każdy, kto chciałby prosić Siostry o modlitwę lub wspomóc je swoim darem serca, może to uczynić osobiście lub kierując korespondencję na adres:

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 6
91-248 Łódź
Tel. 42 657-79-52
e-mail: karmelitankibose@archidiecezja.lodz.pl

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,