Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Narodzenie_NMPŚwięto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane w polskiej tradycji także jako święto Matki Bożej Siewnej, Kościół katolicki obchodzi 8 września. Jest to dokładnie dziewięć miesięcy po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która obchodzona jest 8 grudnia. W Polsce Narodzenie Najświętszej Maryi Panny świętowano jako święto Matki Boskiej Siewnej. Przynoszono do kościoła ziarno przeznaczone na jesienny zasiew a kapłan je święcił.

 

Polski kalendarz liturgiczny obfituje w święta Maryjne, a wrzesień jest miesiącem, w którym kalendarz Kościoła wskazuje najwięcej świątecznych wspomnień Matki Bożej. Kult Bogarodzicy jest powodem do dumy Polaków i jest obrazem wyróżnienia naszego Narodu, wiernego Matce Odkupiciela.

Nie wiemy na pewno w którym roku i gdzie narodziła się Maryja. Z pewnością dokonało się to między 23. a 16. rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Wymieniane są też różne miejsca narodzenia Niepokalanej. Przede wszystkim wskazywane jest Seforis, gdzie mieszkali rodzice Maryi – Święta Anna i Święty Joachim. Tradycja chrześcijańska wskazuje także Nazaret i Betlejem. Kolejna hipoteza mówi o Jerozolimie – mieście, w którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny miał stać dom rodziców Maryi. Protoewangelia Jakuba, która opisuje dziecięctwo Maryi wskazuje właśnie na Jerozolimę. Dzień 8 września, jako data Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nie budzi żadnego sporu.

Ewangelia nie mówi o narodzeniu Maryi. Gdy św. Mateusz kończy rodowód Chrystusa słowami: „Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1, 16), wymienia Ją po raz pierwszy i od razu ukazuje jako Matkę Zbawiciela. Boskie macierzyństwo było główną przyczyną narodzenia się Maryi. Ona po to została stworzona, aby porodzić Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie wymienia też imion rodziców Maryi i miejsca Jej narodzenia. Braki te uzupełniają pisma apokryficzne, które są ważnym przekazem wiary chrześcijan żyjących w pierwszych wiekach. Wśród nich wyróżnia się Protoewangelia Jakuba, napisana w połowie II wieku. Apokryf ten podaje imiona rodziców Maryi, którymi są Joachim i Anna. Mówi o miejscu narodzenia i dzieciństwie Maryi, o oddaniu Jej przez rodziców na dalsze wychowanie do świątyni.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najstarszych i najważniejszych świąt, obchodzonym w całym chrześcijaństwie.

 

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , ,