Ku czci Patronki Miasta Łodzi

Procesja-Idźmy do ołtarza ofiary i uczty Eucharystycznej, źródła boskiego pokrzepienia i ukojenia. Czerpmy z tego źródła Bożego Miłosierdzia, i nieśmy miłość bez granic, naszej Ojczyźnie, oplecionej modlitwą różańcową, Kościołowi łódzkiemu i jego pasterzom, miastu Łódź i jego mieszkańcom, i wszystkim ludziom dobrej woli! – mówił bp Jan Zając – biskup senior z Krakowa. Wczoraj, o godz. 18:00 sprawowano Mszę świętą w parafii p.w. św. Faustyny na Placu Niepodległości w Łodzi, w której uczestniczyli wszyscy biskupi łódzcy, kapłani diecezjalni i zakonni, siostry zakonne, władze miasta, a także wierni łódzkich parafii.

 

W homilii krakowski kaznodzieja wskazał na związki Heleny Kowalskiej, późniejszej siostry Faustyny, z Łodzią i Krakowem. – To tutaj w Łodzi, można tak powiedzieć, wszystko się zaczęło!  – mówił bp Zając. To stąd, po pamiętnej zabawie w parku Wenecja, Helenka pojechała do Warszawy, gdzie wstąpiła do klasztoru zgromadzenia ss. Matki Bożej Miłosierdzia, a następnie droga jej życia zakończyła się w Krakowie. – dodał biskup.

Odwołując się do obchodzonego dziś w Archidiecezji Łódzkiej, dnia modlitw o uświęcenia kapłanów, biskup senior zauważył, że św. Faustyna miała wielki szacunek do kapłanów, którzy w swoim powołaniu są tymi, którzy niosą Chrystusa innym. – Helenka Kowalska od lat dziecięcych, bardzo ceniła kapłaństwo. Bo głęboko rozumiała jego godność i ogromną rolę, jaka Bóg wyznaczył swoim kapłanom. (…) Miła świadomość, że te kapłańskie dłonie udzieliły jej chrztu świętego, a także Komunii świętej. To właśnie do kapłana poszła w Warszawie po radę, co ma czynić dalej? To od kapłana dostała wskazówkę, aby wstąpić do zgromadzenia ss. Matki Bożej Miłosierdzia. – mówił kaznodzieja.

Zachęcił także zebranych w świątyni wiernych, aby w swoich modlitwach pamiętali o nowym arcybiskupie łódzkim, abp Grzegorzu, który przychodzi do Archidiecezji Łódzkiej z Krakowa. – Biskup jest pierwszym głosicielem ewangelii słowem, ale i przykładem swojego życia. Tego wieczoru prośmy Miłosiernego Boga, przez wstawiennictwo św. Faustyny, aby posyłał Ducha Świętego, aby On napełniał światłem swoim umysł i serce nowego arcybiskupa do wypełnienia pasterskiego zadania głoszenia Ewangelii, nie tylko temu Kościołowi, ale całemu światu! – dodał.

1  2  3  34  6  7  4  8

9  10  12  11  15  14  13  16

17  19  18  27  26   30  23   24   21  32  31 33  35  24  23  22  21  20  25 26  27  28

Posted under Bez kategorii