» Godzina Miłosierdzia, Wielkanoc 17 maja 2018 roku