Pożegnaliśmy naszego kościelnego, Pana Stefana

Pan Stefan miał 81 lat. Jego nieoceniona służba dla Boga i parafii św. Faustyny trwała 22 lata, tj. od chwili powstania naszej parafii. Takich ludzi Pan Bóg posyła do wypełnienia Jego woli na trudnych drogach Kościoła, wszędzie tam, gdzie potrzeba ludzi wiernych i wytrwałych. Pan Stefan pracował przy budowie kościoła, chętnie pełnił nocne dyżury i był zawsze tam, gdzie pojawiała się potrzeba. Pozostawił po sobie trwały ślad w naszych sercach i w naszej pamięci. Modlimy się o spokój Jego duszy, aby Miłosierny Bóg dał Panu Stefanowi Zbawianie duszy, a Święta Faustyna orędowała u tronu Ojca Niebieskiego o wieczny pokój w niebie.

 

                            

                            

     

Posted under Bez kategorii