Polska pod Krzyżem

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Szanowny Księże Proboszczu,
mamy zaszczyt zaprosić Księdza Proboszcza wraz z całą wspólnotą parafialną na wielkie wydarzenie modlitewne „Polska pod Krzyżem”, które odbędzie się 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na lotnisku Włocławek-Kruszyn.


Kolejna inicjatywa, po „Wielkiej Pokucie” i „Różańcu do Granic” jest reakcją świeckich i duszpasterzy na kryzys wiary, który dotyka Kościół.

Niestety, jesteśmy krajem, gdzie w tej chwili najliczniej odchodzi się od wiary, a tylko niewielki procent młodzieży po bierzmowaniu zostaje w Kościele. Wobec bluźnierstw, profanacji sakramentów, świętych wizerunków, głośnych odejść kapłanów i wzmożonej agresji antychrześcijańskich ideologii potrzebna jest wielka modlitwa.

Kościół, Polska i każdy z nas potrzebuje odnowy wiary, by „budować nasz dom na skale”, by „wrócić do pierwotnej Miłości”.
To jest możliwie właśnie pod Krzyżem. Krzyż Jezusa jest źródłem życia, to na nim powstaje Kościół, to na nim umiera Serce Jezusa, to tam, z tego Serca wypływa Boże Miłosierdzie.
Dlatego musimy powrócić pod Krzyż, aby w ogóle dalej żyć…
Kochani Kapłani i jeszcze jedno, Szatan za wszelką cenę pragnie oddzielić nas świeckich od Was Kapłanów, wiemy, jak jest Wam ciężko, wiemy, jak bardzo jesteście atakowani. Dlatego Polska pod Krzyżem ma być wspólną modlitwą świeckich i kapłanów. Będziemy prosić Boga o siły dla Was, i by zachował jedności między nami.

OTO KILKA WAŻNYCH INFORMACJI:

Gorąco prosimy o zamieszczenie zaproszenia na wydarzenie „Polska pod Krzyżem” w ogłoszeniach duszpasterskich.
Jeszcze nie jest za późno. Prosimy ogłaszajcie „Polskę pod Krzyżem” w swoich parafiach, organizujcie wyjazdy. Wystarczy nawet jedna niedziela, by zebrać zapisy.
Prosimy też o przekazanie informacji o wydarzeniu wikariuszom, parafianom, liderom wspólnot i stowarzyszeń.
Jeśli tylko to możliwe, prosimy udostępnić zaproszenie w mediach parafialnych i społecznościowych.
Na stronie www.polskapodkrzyzem.pl, można pobrać darmowe materiały – ulotki, plakaty, spoty radiowe.
Jeśli wyjazd do Włocławka nie jest możliwy, prosimy o organizowanie modlitwy w parafii.
Poniżej przestawiamy propozycję programu.
Godziny można zmieniać w zależności od tradycji i sytuacji w danej parafii. Parafian można zapraszać albo na Koronkę (program dłuższy), albo na Mszę Świętą (program krótszy).
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 – Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu. Do adoracji proponujemy zastosować do rozważań: „List do Przyjaciół Krzyża” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Można go znaleźć w sekcji DO POBRANIA. Adoracja może też być w ciszy.
17:30 – Różaniec Święty – Tajemnice Bolesne.
Spowiedź może trwać cały czas lub od 17:30.
18:00 – Msza Święta. W zależności od możliwości technicznych można puścić Homilię wygłoszoną we Włocławku na lotnisku. Od godziny 17:00, będzie dostępna w sekcji DO POBRANIA.
19:00 – Droga Krzyżowa połączona z procesją Eucharystyczną.
Ze świecami, pochodniami idziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem, odprawiając Drogę Krzyżową, do wybranego krzyża na terenie parafii. Można go postawić specjalnie na tę okazję. Najlepiej, by był w pewnym oddaleniu od terenu kościoła. Ostatnie trzy stacje odprawiane są pod krzyżem na klęcząco przed Najświętszym Sakramentem. Pomiędzy stacjami czytamy odpowiednie fragmenty Starego i Nowego Testamentu dotyczące Męki Pańskiej.

20:00 – Modlitwa pod Krzyżem. Po Drodze Krzyżowej, przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy modlitwę uznania Chrystusa Królem. Te samą, która była odmawiana w Łagiewnikach w 2016 roku. Można ją znaleźć w sekcji DO POBRANIA.
21:00 – powrót do kościoła – Apel Jasnogórski.
Prosimy też o zarejestrowanie modlitwy w parafii na mapie, zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

 

Posted under Bez kategorii