Zapraszamy na sacrum koncert 8 listopada br.

Główną ideą Jazz Sacrum jest propagowanie jazzu oraz polskich inspiracji muzycznych pochodzących zarówno z muzyki ludowej, jak też z muzyki sakralnej oraz uświetnienie Święta Niepodległości. Celem wydarzenia jest przywrócenie pamięci o rodzimych mistrzach klasyki, będących tak istotną wizytówką Polski na  świecie. Jest to również propozycja świętowania Dnia Niepodległości w inny sposób i zachęcania do udziału odbiorców, którzy zazwyczaj nie uczestniczą w uroczystościach odbywających się 11 listopada.

 

Adam Strug to śpiewak i instrumentalista, autor piosenek oraz pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska, wykonującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej.

Monodia Polska to zespół śpiewaczy, który praktykuje dawne polskie pieśni religijne i świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich północno-wschodniego Mazowsza. Zespół posługuje się skalami wcześniejszymi niż dość powszechnie używana dziś skala dur-moll, zachowując przy tym dawny strój, emisję i maniery wykonawcze. Ustna tradycja kontynuowana przez Monodię to: barokowe piety, pieśni rycerstwa, śpiewane moralitety XVIII wieku, romantyczne pieśni dewocyjne, a także utwory nieskodyfikowane będące wyrazem pobożności ludowej. Zespół czerpie z używanego po dziś dzień na północnym Mazowszu Śpiewnika Kellera (1870), który liczy 1102 pieśni na cały rok liturgiczny, ale bez zapisu nutowego. Średniowieczne anonimy, sąsiadują tu z wierszami Kochanowskiego, Bolesławiusza, Wujka,Trembeckiego, Zabczyca, Naborowskiego, Krasickiego
i Karpińskiego.  Świecką część repertuaru Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej
oraz pieśni historyczne. Zespół występując dba o to, aby w miarę możliwości przełamywać formułę koncertową. Z tego powodu często rezygnuje ze sceny i nagłośnienia na rzecz niestandardowych przestrzeni z naturalną akustyką. Podstawowym zadaniem zespołu jest jednak śpiew podczas pogrzebów.

Wstęp bezpłatny
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Posted under Bez kategorii Tagi: , ,