Papież zachęca do udziału w międzyreliginym dniu modlitwy i postu o ustanie pandemii

„Ponieważ modlitwa ma wartość uniwersalną, przyjąłem propozycję Wysokiego Komitetu na rzecz Ludzkiego Braterstwa, aby 14 maja wierni wszystkich religii połączyli się duchowo w dniu modlitwy i postu oraz uczynków miłosierdzia, by błagać Boga o dopomożenie ludzkości w przezwyciężeniu pandemii koronawirusa” – zachęcił Franciszek po modlitwie Regina Caeli transmitowanej przez media watykańskie z Biblioteki Pałacu Apostolskiego.

Wysoki Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa wezwał 2 maja wyznawców wszystkich religii do modlitwy o ustanie epidemii koronawirusa i przezwyciężenie jej konsekwencji. Na dzień modlitwy i postu w tej intencji wyznaczono 14 maja. Komitet reprezentuje sygnatariuszy Deklaracji o Powszechnym Braterstwie podpisanej przez papieża Franciszka i wielkiego imama uniwersytetu Al-Azhar w ubiegłym roku w Abu Zabi, i w ich imieniu zabiega o wprowadzanie jej w życie.

***

„Wysoki Komitet” do wszystkich wyznań: módlcie się o ustanie pandemii

„Komitet centralny” światowej wszechreligii straszy milionami ofiar i wzywa do modlitw z powodu koronawirusa. Wyznawcy każdego wierzenia mają prosić „Boga-Wszechstwórcę” o położenie kresu pandemii”.

„Wysoki Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa wzywa wyznawców wszystkich religii do modlitwy o ustanie epidemii koronawirusa i przezwyciężenie jej konsekwencji. Na dzień modlitwy i postu w tej intencji wyznaczono 14 maja. Komitet reprezentuje sygnatariuszy Deklaracji o Powszechnym Braterstwie podpisanej przez Papieża Franciszka i wielkiego imama uniwersytetu Al-Azhar w ubiegłym roku w Abu Zabi, i w ich imieniu zabiega o wprowadzanie jej w życie” – czytamy w komunikacie Katolickiej Agencji Informacyjnej, podanym w ślad za serwisem Vatican News.

„Komitet na rzecz Ludzkiego Braterstwa prosi więc wszystkich zwierzchników religijnych i ludzi na całym świecie, by 14 maja modlili się w tej intencji zgodnie z własną wiarą i tradycją” – głosi informacja.

Cała treść apelu opublikowana została w oficjalnym prasowym serwisie Stolicy Apostolskiej. To kolejny taki krok po wspomnianej tu, heretyckiej Deklaracji o Powszechnym Braterstwie, stwierdzającej, wbrew nauczaniu Kościoła, jakoby wielość religii była „wolą Bożą”.

„Każdy z dowolnego miejsca i zgodnie z naukami ich religii, wiary lub sekty (grupy) powinien błagać Boga, aby usunął tę pandemię od nas i od całego świata, aby uratował nas wszystkich od tych przeciwności, zainspirował naukowców do znalezienia lekarstwa, które może odwrócić tę chorobę i uratować cały świat przed zdrowotnymi, ekonomicznymi i ludzkimi konsekwencjami tej ciężkiej pandemii” – przeczytać można w wezwaniu.

Idąc za tym apelem – równo i demokratycznie – muzułmanie mieliby zwracać się o ustanie pandemii do Allacha, każącego ścigać i karać śmiercią niewiernych, wyznawcy wierzeń amazońskich i ekologiści – do Matki Ziemi, poganie – do Światowida, Peruna i Swarożyca. Pokrzywdzeni mogą być w tej układance buddyści, nieuznający żadnego Boga Stworzyciela. Wysłuchawszy modlitw, pozostali „bogowie” zbiorą się zapewne w jakimś pozaziemskim oenzecie i być może uchwalą koniec pandemii zbrodniczego koronawirusa.

W innych okolicznościach byłoby to nawet nieco zabawne. Niestety, cały ten hipermarket pogańskich wierzeń i fałszywych religii został „uwierzytelniony” autorytetem świętego Kościoła Katolickiego… Czy też inaczej – nasz Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika w zbawieniu, w Którego imieniu życie oddawały tysiące męczenników, znów został upokorzony postawieniem go na równi z byle sektą…

W Piśmie Świętym potop, groźba wisząca nad Niniwą, zagłada Sodomy i Gomory związane były z grzechami, w których pogrążali się ludzie. Niejednokrotnie nawrócenie warunkowało wycofanie kary bądź przywrócenie przez Boga doczesnej pomyślności. Nowa „wszechreligia” nawrócenia nie wymaga. Każe nam za to wierzyć, że Bóg jest w każdym wierzeniu ten sam, bądź że wszyscy „bogowie” są prawdziwi i równi. Patrzy też jedynie na aspekt doczesny, czyli zdrowie ludzkiego ciała. I powraca pytanie: skąd w tym towarzystwie wzięła się wraz ze swym autorytetem Stolica Apostolska?

Być może jednak wezwanie „Wysokiego Komitetu” przyniesie dobre owoce: katolicy odczytają ten nieszczęśliwy fakt jako usilne zaproszenie do modlitwy w intencji Kościoła i jego pasterzy.

Za: Vatican News / KAI; press.vatican.va. Komentarz: PCh24.pl

RoM

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,