Matka Boża Siewna

NarodzenieNMPŚwięto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane w polskiej tradycji także jako święto Matki Bożej Siewnej, Kościół katolicki obchodzi 8 września. Jest to dokładnie dziewięć miesięcy po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która obchodzona jest 8 grudnia.

Polski kalendarz liturgiczny obfituje w święta Maryjne, a wrzesień jest miesiącem, w którym kalendarz Kościoła wskazuje najwięcej świątecznych wspomnień Matki Bożej. Kult Bogarodzicy jest powodem do dumy Polaków i jest obrazem wyróżnienia naszego Narodu, wiernego Matce Odkupiciela.

Nie wiemy na pewno w którym roku i gdzie narodziła się Maryja. Z pewnością dokonało się to między 23. a 16. rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Wymieniane są też różne miejsca narodzenia Niepokalanej. Przede wszystkim wskazywane jest Seforis, gdzie mieszkali rodzice Maryi – Święta Anna i Święty Joachim. Tradycja chrześcijańska wskazuje także Nazaret i Betlejem. Kolejna hipoteza mówi o Jerozolimie – mieście, w którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny miał stać dom rodziców Maryi. Protoewangelia Jakuba, która opisuje dziecięctwo Maryi wskazuje właśnie na Jerozolimę. Dzień 8 września, jako data Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nie budzi żadnego sporu.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najstarszych i najważniejszych świąt, obchodzonym w całym chrześcijaństwie.

r

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , ,