W objawieniach fatimskich jest prośba o zastępowanie zła dobrem

W objawieniach fatimskich jest skierowana do nas prośba, abyśmy w naszym życiu zło zastępowali dobrem i usuwali grzechy, bo są one bolesnymi kolcami w sercu Jezusa i Maryi, i niszczą w nas obraz Boga – mówił abp Tadeusz Wojda podczas uroczystości 25-lecia sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku – Żabiance. Mszę św. pod przewodnictwem metropolity gdańskiego koncelebrowali kapłani z dekanatu Gdańsk – Przymorze, pochodzący z parafii i ci, którzy pracowali przez ostatnie ćwierć wieku w sanktuarium. Uczestniczyli w niej: siostry zakonne, budowniczy i fundatorzy oraz licznie zgromadzeni wierni.

Na początku liturgii ks. prał. Piotr Tworek, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium przedstawił historię tego wyjątkowego miejsca i nawiązał do istoty objawień fatimskich.

W homilii abp Wojda powiedział, że ta piękna świątynia i parafia powstała jako dziękczynne wotum za dar nawiedzenia archidiecezji gdańskiej przez figurę Pani z Fatimy. Stąd też w programie duszpasterskim tej parafii powinno wybrzmiewać w sposób szczególny orędzie fatimskie. – Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej przekazane dzieciom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji powinno animować życie parafialne, ale także rodzinne i osobiste wiernych. Matka Boża Fatimska ze swoim przesłaniem powinna być obecna w każdej rodzinie tutejszej parafii. Trzeba powracać do tego przesłania, zgłębiać je, a przede wszystkim nim żyć i innych zachęcać do jego przyjęcia – podkreślił kaznodzieja.

W dalszej części rozważania zastanawiał się nad przesłaniem płynącym z fatimskich objawień. – W objawieniach tych zawarta jest prośba Maryi i Jej Syna Jezusa Chrystusa, skierowana do Łucji, a przez nią również i do każdego z nas, abyśmy w naszym życiu zło zastępowali dobrem, abyśmy usuwali grzechy z naszego życia, bo są one bolesnymi kolcami w sercu Jezusa i Maryi, niszczą w nas obraz Boga, pozbawiają nas godności Dzieci Bożych. A tych grzechów jakże jest wiele, poczynając od obrażania Boga, poprzez zabijanie nienarodzonych dzieci i eutanazję starców, aż po wszystkie akty kłamstwa, profanacji i odstępstw od wiary – zaznaczył metropolita gdański.


Podziel się cytatem

Zwrócił uwagę, że Maryja zachęca do nawrócenia, bo wie, że człowiek często nie zdaje sobie sprawy ze swojego postępowania i z tego co czyni. Ona prowadzi człowieka do swojego Syna, aby każdy dostąpił Jego miłosierdzia. A największym miłosierdziem jest oczyszczenie serca z grzechów. Rozwijając temat miłosierdzia abp Wojda przypomniał, że właśnie przez miłosierdzie okazane w przebaczeniu, Bóg wchodzi w wewnętrzny dialog z człowiekiem, aby mu okazać swoje ojcostwo. Miłosierdzie sprawia, że człowiek, otrzymując na nowo godność synowską, doświadcza nie upokorzenia, lecz prawdziwej radości.

– Jakże ważne są objawienia fatimskie. Przekazane wówczas dzieciom, mogły się wydawać zbyt małe w zderzeniu ze światem. One jednak zmieniły bieg historii naszego ludzkiego życia. Z Fatimy orędzie nawrócenia i nadziei rozpowszechnia się na cały świat. Wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie i przez pokutę otwierali serca na nawrócenie. W odpowiedzi na to wezwanie nawróciły się niezliczone rzesze ludzi. Fatimskie orędzie, kiedyś tak małe i nikłe, dzisiaj stało się potężnym drzewem, tak że każdy znajduje w nim swoje ukojenie – zakończył metropolita gdański.

Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku powołał do istnienia 27 czerwca 1996 roku abp Tadeusz Gocłowski. Jednocześnie budowany kościół parafialny ustanowił sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. 7 października 1996 r. ówczesny metropolita gdański poświęcił tymczasową kaplicę utworzoną pod chórem budowanego kościoła. Natomiast znajdującą się w świątyni figurę Matki Bożej Fatimskiej poświęcił papież Paweł VI 27 listopada 1965 r.

Posted under Bez kategorii