Triduum Paschalne: Wielki Piątek

WielkPiTo na krzyżu dokonuje się szczególnie głębokie i ostateczne wypełnienie się słów Pana Jezusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”- te słowa o krzyżu i zbawieniu, które ze sobą niesie, powiedział podczas wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej w Łódzkiej Archikatedrze Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Symbolizuje to czerwony kolor szat liturgicznych. Surowy wygląd ołtarza pozbawionego świec, obrusu i kwiatów, wskazuje na uniżenie Chrystusa, który z miłości do nas przyjął śmierć na krzyżu. W ten dzień wiernych obowiązuje post ścisły będący znakiem uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa. W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy świętej, natomiast liturgia Kościoła na całym świecie upamiętnia mękę Jezusa poprzez szczególną celebrację. Liturgia ta składa się z trzech części Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej.

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się w ciszy. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski po dojściu do ołtarza wykonał gest leżenia krzyżem, który wyraża postawę największego uniżenia przed Panem, smutek i ból Kościoła.

Następnie po odmówieniu modlitwy, rozpoczęła się Liturgia Słowa, której centrum stanowiło odśpiewanie przez kapłanów, z podziałem na role, opisu Męki Jezusa wg św. Jana. Po słowach: „I skłoniwszy głowę oddał ducha”, wszyscy uklęknęli, by w ciszy podziękować Jezusowi za Jego śmierć, która nam dała życie.

W homilii skierowanej do wiernych Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na cierpienie Jezusa i Jego zbawcze odkupienie. Chrystus obciążony naszymi grzechami, dźwigał nasze winy, został przybity za nasze grzechy do krzyża, okazuje swoje nieskończone miłosierdzie poprzez przebaczenie, gdy mówi „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Do miłosierdzia Bożego nawiązywał w swoim słowie Ksiądz Arcybiskup również odwołując się do objawień jakie miała św. Faustyna. Przypomniał, że w nowennie podyktowanej Jej przez Chrystusa, która rozpoczyna się właśnie w Wielki Piątek, prosi by w Jego miłosierdziu zanurzyć całą ludzkość. I właśnie dlatego, że Jezus oddał za nas życie i daje nam swoje miłosierne serce powinniśmy pójść mu z pokłonem, oddać cześć krzyżowi, który stał się symbolem wybawienia przez cierpienie.

Kolejnym etapem Liturgii była modlitwa powszechna najbardziej uroczysta w ciągu całego roku. Podkreślając tajemnicę powszechności męki Jezusa, Kościół sięga do modlitwy obejmującej cały świat i wszystkich ludzi. Modlitwa ta składa się z 10 intencji dotykających potrzeb całego świata.

Po modlitwie powszechnej rozpoczęła się uroczysta Adoracja Krzyża. Wprowadzenie krzyża odbyło się w trzech etapach. Wierni bardzo licznie, z czcią i pobożnością adorowali Drzewo Krzyża przez kilkadziesiąt minut. To znak szacunku dla Chrystusa, który umierając na krzyżu otworzył nam bramy Królestwa Niebieskiego. Za adorację krzyża można uzyskać odpust zupełny, a składane przy tej okazji ofiary będą przeznaczone na potrzeby Ziemi Świętej.

Bezpośrednio po adoracji była Komunia Święta. Wyraża to ścisły związek między ofiarą na krzyżu a ofiarą eucharystyczną. W chlebie ukryty jest Chrystus, który umarł na krzyżu. Tylko przyjmowanie Go daje nam prawdziwe i pełne życie.

Na zakończenie wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przeniósł Eucharystyczne Ciało Jezusa do grobu Bożego. Od tego momentu jest to miejsce realnej obecności Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie.

za archidiecezja.lodz.pl

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , , , ,