Niedziela Palmowa

JezusNiedzielę Palmową obchodzimy na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Lud wyszedł Mu na spotkanie, słał pod nogi płaszcze i gałązki, i wykrzykiwał: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! W ten sposób wypełniły się słowa zapowiedzi Starego Testamentu o przybyciu Mesjasza. Krótko potem, ten sam lud krzyczał: na krzyż z Nim! Krew Jego na nas i na dzieci nasze!
Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień.

 

Nazwa święta związana jest ze zwyczajem święcenia palm, ustanowionym w Kościele od XI w. Poświęcone palmy winny być przechowywane przez cały rok, a spalone stają się popiołem, którym posypywane są głowy w Środę Popielcową.

W Polsce Niedziela Palmowa zwana jest także kwietną. Tego dnia, oprócz święcenia palm odbywają się też w wielu miejscach dziś i w kolejnych dniach Wielkiego Tygodnia misteria pasyjne. Najsłynniejsze można zobaczyć w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Na wsiach wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.

W niektórych regionach Polski palmy są bogato i w charakterystyczny dla regionu sposób przystrajane, jak na Kurpiach, czy na Wileńszczyznie.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest dwojakiego rodzaju: ma część radosną – święcenie palm i procesję na pamiątkę triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Oprócz tego podczas Mszy Świętych kapłan – odziany dziś wyjątkowo w czerwone szaty – czyta opis Męki Pańskiej Pana Jezusa, którą wierni przeżywać będą w sposób szczególny przez cały Wielki Tydzień.

To w Niedzielę Palmową staje przede mną pytanie: kim jestem? Przez kilka najbliższych dni Wielkiego Tygodnia możemy dowiedzieć się o sobie więcej, niż przez cały rok. Jeśli tylko zechcemy dać odpowiedź na proste pytanie: Czy Jerozolima mojego serca przyjmie skromnego i cichego Boga na osiołku?

ap

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , ,