Bez Boga w przyrzeczeniu harcerskim?

zhpZwiązek Harcerstwa Polskiego opracował treść nowego przyrzeczenia harcerskiego, w którym nie będzie odniesienia do Boga – pisze „Nasz Dziennik”.

W opracowanym projekcie mają się pojawić treści o dążeniu do sprawiedliwości i prawdy, a znikają też o służbie Bogu i Polski. Przyrzeczenie nowe i tradycyjne mają obowiązywać równolegle. Jak argumentują władze ZHP, nowa wersja roty przeznaczona jest z myślą o ateistach lub agnostykach. Rota nawiązuje do wersji, która obowiązywała na początku PRL-u. (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Rocznica ustanowienia Metropolii łódzkiej

Papiez_AbpDzisiaj mija 11 rocznica ustanowienia Metropolii łódzkiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Decyzją Papieża w skład Metropolii weszły: Archidiecezja łódzka i Diecezja łowicka. Metropolitą łódzkim jest J.E. ks. Abp Marek Jędraszewski, a Biskupem pomocniczym – ks. Bp Ireneusz Pękalski. Biskupami seniorami są: ks. Bp Adam Lepa i ks. Abp Władysław Ziółek – pierwszy Metropolita łódzki.

Metropolita łódzka, choć ustanowiona została 95 lat temu, ma bogatą historię. Diecezja łódzka powołana została przez Papieża Benedykta XV, bullą Christi Domini, 10 XII 1920 roku. Nowa diecezja liczyła ówcześnie 5 dekanatów i 67 parafii. Diecezja miała wtedy 126 kapłanów i ok. 500 tys. wiernych. (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej o katechezach biblijnych

Kazenie na GórzeW dziele formacji osób dorosłych Kuria Metropolitalna Łódzka zaprasza do udziału w katechezach biblijnych.

Katecheza na temat: Błogosławieństwa Kazania na Górze, drogą życia chrześcijańskiego zostanie wygłoszona w środę 25 lutego br., o godz. 19.00 w auli gmachu Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przy ul. Ks. I. Skorupki 3.
O godzinie 18.00 zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej do udziału we Mszy świętej z homilią.

Ks. Zbigniew TRACZ (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

List ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego na Wielki Post 2015

AbpPostEwangelia św. Marka, przypadająca na dzisiejszą Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, mówi nam, że Pan Jezus tuż po chrzcie w Jordanie przez czterdzieści dni przebywał na pustyni.

Tam też był „kuszony przez szatana” (Mk 1, 13 a). To zdarzenie każe nam odnieść się do samych początków istnienia człowieka na ziemi, o których mówi Księga Rodzaju. Człowiek stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo (por. Rdz 1, 27) cieszył się wtedy przyjaźnią swego Stwórcy. Dlatego mógł przebywać w raju. Jednakże jego szczęście nie trwało długo. Pierwsi rodzice zostali poddani pokusie i tej pokusie ulegli. Na skutek kłamstwa, które szatan wsączył w ich serca, zwątpili w prawdomówność samego Boga, a następnie złamali Boży zakaz. W konsekwencji zostali wypędzeni z raju. Ciężka praca, cierpienie i śmierć stały się odtąd ich losem – a poprzez nich losem całej ludzkości. Jednakże Bóg „bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2, 4) ulitował się nad nieszczęsnymi dziećmi Adama. Gdy „nadeszła pełnia czasu” (por. Ga 4, 4), zesłał na świat swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Dziewicy Maryi. On stał się Nowym Adamem, „który zmazał dłużny zapis starodawnej winy” (por. Orędzie Paschalne). On bowiem – jak słyszeliśmy w czytanym dzisiaj fragmencie Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła – przyszedł na świat właśnie po to, „aby [nas] do Boga przyprowadzić” (1 P 3, 18). (więcej…)

Posted under Bez kategorii

84 lata temu Pan Jezus nakazał namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego

obraz JM wileński22 lutego 1931 r. w płockim klasztorze objawił się św. Faustynie Kowalskiej Pan Jezus z nakazem namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego. ”Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem „Jezu Ufam Tobie!”. Pan Jezus obiecał, że kto będzie czcić ten obraz, nie zginie. Wieczorem, kiedy byłam w celi – napisała św. Faustyna w Dzienniczku – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). (więcej…)

Posted under Bez kategorii

Godzina Miłosierdzia

Divina_Misericordia_(Eugeniusz_Kazimirowski,_1934)Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o godzinę zegarową (60 minut), ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o godzinie trzeciej po południu. (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , ,

Parafia św. Faustyny modli się za Papieża, rodziny i synod biskupów

MszaW pierwszą sobotę miesiąca lutego tj. 7 lutego br., w parafii p.w. św. Faustyny Kowalskiej, patronki miasta Łodzi rozpoczęła się całodzienna modlitwa, która jest odpowiedzią na prośbę księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Wspólna Msza święta dla dzieci, młodzieży, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia i wspólny różaniec, to plan całego dnia modlitwy i skupienia przed Jezusem Eucharystycznym. (więcej…)

Posted under Bez kategorii

Wielkopostne Kościoły Stacyjne 2015

PKatedraodobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku w okresie pasyjnym na terenie miasta Łodzi odbywać się będzie pielgrzymowanie do Kościołów Stacyjnych.

Każdego dnia w innej świątyni naszego miasta odbywać się będzie Msza święta celebrowana przez Biskupa Kościoła połączona ze słowem skierowanym do wiernych, którzy przez uczestnictwo w świętej liturgii i pouczenie Pasterza będą mieli możliwość jeszcze lepiej przygotować się do przeżycia Misterium Paschalnego.

Dekret Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Święta Matka Kościół w okresie Wielkiego Postu wprowadza swoje dzieci, pragnące odnowienia i pogłębienia wiary, na drogę postu, modlitwy i jałmużny. (więcej…)

Posted under Bez kategorii

Jałmużna Wielkopostna

JalmużnaCaritU progu Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji „Jałmużna Wielkopostna”, której celem jest pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych. Akcja ma charakter wychowawczy: uczy miłości bliźniego, która kosztuje – najczęściej chodzi o dar materialny, ale też o czas poświęcony bliźniemu, okazane wsparcie duchowe i kochającą obecność. Poprzez małą ofiarę możemy pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Łódzka Caritas przygotowała prawie 30 tysięcy tekturowych skarbonek, do których można wrzucać datki podczas całego okresu Wielkiego Postu. W Środę Popielcową we wszystkich parafiach archidiecezji łódzkiej przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na charytatywną działalność Caritas. Swoją jałmużnę złożą również kapłani archidiecezji łódzkiej – w tym roku Metropolita Łódzki zaprosił ich do wsparcia budowy Domu Seniora w Kaszewicach.
(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

PopielecNawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” – wzywa Kościół w Środę Popielcową, rozpoczynającą okres Wielkiego Postu. Wtedy, ksiądz posypuje nasze głowy popiołem, by uświadomić kruchość, marność i grzeszność człowieka. Wypowiada też słowa:„Pamiętaj, że prochem jest i w proch się obrócisz”.

Dziś rozpoczyna się Wielki Post – 40-dniowy okres pokuty i dążenia wiernych do nawrócenia poprzez modlitwę, post i jałmużnę. To czas przygotowania do Wielkanocy – najważniejszego święta w Kościele katolickim. (więcej…)

Posted under Bez kategorii
1 240 241 242 243