Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 3, 1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? » Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Styczniowa niedziela z Apostołem Miłosierdzia

Zapraszamy na „Niedzielę z Apostołem Miłosierdzia”. Każdego miesiąca, w każdą czwartą niedziele przeżywamy w naszej parafii „Niedzielę z Apostołem Miłosierdzia”. Jest to owoc I Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny. W IV niedzielę miesiąca, 26 stycznia 2020 r., na Mszach świętych swoim świadectwem podzieli się Siostra Sara Jabłońska ze ZSMBM w Łodzi. Serdecznie zapraszamy Parafian i Gości.

Posted under Bez kategorii

Wizyta Duszpasterska w nadchodzącym tygodniu

Wizyta Duszpasterska – KOLĘDA 2020 /04/

Wtorek 21 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. Energetyków 2, 4 ,6;
  oraz ul. Doroty (cała) i Bednarska 23a

Środa 22 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. ul. Energetyków 7 i 8;
  oraz Al. Politechniki 40, 42, 44;

Czwartek 23 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00 

 1. ul. Cieszyńska, N. Jasieniem, Ordona, Czackiego (domki)
  oraz ul Obywatelska 9 – 19 i al. Politechniki 50

Piątek 24 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. ul. Skrzywana 16;
  oraz ul. Wólczańska 251 a ( blok);

Sobota 25 stycznia 2020 – rano od 10.00

 1. ul. Skrzywana 18;
  oraz ul. ul. Wólczańska 251-261 i 250 – 262;

Wizytę duszpasterską zapowiadamy w niedzielę, można po Mszy św. zgłosić, czy przyjmiemy księdza do czy po południu, także mailem (str. Parafialna);

Kolęda, jak w ubiegłych latach do południa od godz.10.00 i po południu od godz.16.00.
Będziemy odwiedzać parafian według zgłoszeń z ubiegłych lat!

 Prosimy aby w każdym domu było kropidło, woda święcona, przygotowane zeszyty od religii i indeksy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

Posted under Bez kategorii

Hiszpania: Droga św. Jakuba – kolejny rekord liczby pielgrzymów

Drogą św. Jakuba przeszła w 2019 roku rekordowa liczba pielgrzymów. Biuro pielgrzymkowe poinformowało, że w mijającym roku 344 828 pielgrzymów otrzymało certyfikat potwierdzający, iż przybyli do grobu Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Jest to liczba najwyższa z dotychczasowych. Aby otrzymać zaświadczenie (Certificado de Distancia), należy w książeczce pielgrzyma otrzymać pieczątki potwierdzające, że co najmniej 100 ostatnich kilometrów pielgrzymki do Santiago odbyło się pieszo lub ostatnie 200 kilometrów rowerem. Ostatnie rekordy odnotowano w latach 2018 (327 378) i 2017 (301 036). Dla porównania: przed 10 laty, w 2009 roku, liczba pątników była mniejsza o więcej niż połowę tegorocznej i wyniosła 145 877 osób, a w 2005 – było ich tylko 93 924.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 2, 23-28)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Wizyta Duszpasterska w nadchodzącym tygodniu

Wizyta Duszpasterska – KOLĘDA 2020 /04/

Poniedziałek 20 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00  

 1. ul. Różyckiego (cała) i ul. Energetyków 1, 3, 5;

Wtorek 21 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. Energetyków 2, 4 ,6;
  oraz ul. Doroty (cała) i Bednarska 23a

Środa 22 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. ul. Energetyków 7 i 8;
  oraz Al. Politechniki 40, 42, 44;

Czwartek 23 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00 

 1. ul. Cieszyńska, N. Jasieniem, Ordona, Czackiego (domki)
  oraz ul Obywatelska 9 – 19 i al. Politechniki 50

Piątek 24 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. ul. Skrzywana 16;
  oraz ul. Wólczańska 251 a ( blok);

Sobota 25 stycznia 2020 – rano od 10.00

 1. ul. Skrzywana 18;
  oraz ul. ul. Wólczańska 251-261 i 250 – 262;

Wizytę duszpasterską zapowiadamy w niedzielę, można po Mszy św. zgłosić, czy przyjmiemy księdza do czy po południu, także mailem (str. Parafialna);

Kolęda, jak w ubiegłych latach do południa od godz.10.00 i po południu od godz.16.00.
Będziemy odwiedzać parafian według zgłoszeń z ubiegłych lat!

 Prosimy aby w każdym domu było kropidło, woda święcona, przygotowane zeszyty od religii i indeksy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

Posted under Bez kategorii

Statystyki Papieża Franciszka w 2019

W 2019 Franciszek nadal prowadził bardzo aktywną działalność na płaszczyźnie wewnątrzkościelnej i międzynarodowej. Między innymi odbył 6 podróży zagranicznych, odwiedzając 11 krajów. Ponadto udzielił 41 audiencji ogólnych i odmówił z wiernymi 56 modlitw Anioł Pański i Regina Caeli. Wygłosił ponad 60 kazań podczas różnych uroczystości, miał ponad 260 wystąpień publicznych. Wygłosił też 44 kazania w watykańskim Domu św. Marty. Oto wykaz niektórych najważniejszych wydarzeń z udziałem Franciszka w mijającym roku:

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 2, 18-22)

Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Wizyta Duszpasterska w nadchodzącym tygodniu

Wizyta Duszpasterska – KOLĘDA 2020 /04/

Poniedziałek 20 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00  

 1. ul. Różyckiego (cała) i ul. Energetyków 1, 3, 5;

Wtorek 21 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. Energetyków 2, 4 ,6;
  oraz ul. Doroty (cała) i Bednarska 23a

Środa 22 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. ul. Energetyków 7 i 8;
  oraz Al. Politechniki 40, 42, 44;

Czwartek 23 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00 

 1. ul. Cieszyńska, N. Jasieniem, Ordona, Czackiego (domki)
  oraz ul Obywatelska 9 – 19 i al. Politechniki 50

Piątek 24 stycznia 2020 – rano od 10.00, po południu od 16.00

 1. ul. Skrzywana 16;
  oraz ul. Wólczańska 251 a ( blok);

Sobota 25 stycznia 2020 – rano od 10.00

 1. ul. Skrzywana 18;
  oraz ul. ul. Wólczańska 251-261 i 250 – 262;

Wizytę duszpasterską zapowiadamy w niedzielę, można po Mszy św. zgłosić, czy przyjmiemy księdza do czy po południu, także mailem (str. Parafialna);

Kolęda, jak w ubiegłych latach do południa od godz.10.00 i po południu od godz.16.00.
Będziemy odwiedzać parafian według zgłoszeń z ubiegłych lat!

 Prosimy aby w każdym domu było kropidło, woda święcona, przygotowane zeszyty od religii i indeksy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

Posted under Bez kategorii

Ks. Kard. Sako: w Iraku potrzebna silna reprezentacja chrześcijan

Trzeba uniknąć rozproszenia sił, bo to dzieli wspólnotę na różne partie i frakcje. Emigracja zewnętrzna i marginalizacja wewnętrzna są wyzwaniami, które powinna podjąć zjednoczona wspólnota chrześcijańska w Iraku. Potrzebna jest „połączona strategia chrześcijańska”, która przyjmie nazwę: „Grupa partii chrześcijańskich” lub „Przymierze chrześcijańskie” – uważa chaldejski patriarcha Babilonu. Ks. Kard. Luis Raphaël Sako wzywa irackich chrześcijan do utworzenia własnej partii, która zapewni większą siłę, skuteczność oraz reprezentatywność w polityce. Należy utworzyć wspólne przymierze, które połączy wszystkie partie, elity intelektualne, różne specjalności, zdolności, szczególnie wśród młodych ludzi. Chrześcijanie w Iraku nie mogą sobie pozwolić na działanie w rozproszeniu, na dzielenie się według różnych partii i opcji, gdzie każdy będzie chciał udowodnić wyższość nad innymi. Kard. Luis Raphaël Sako uważa, że jedynie przymierze partii oraz ruchów może zagwarantować większą siłę decyzyjną zarówno na poziomie rządu centralnego w Bagdadzie, jak i w autonomicznym regionie Kurdystanu.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,
1 2 3 4 5 411