Ks. Bp Mazur: Kościół musi być misyjny!

BpMazurKościół musi być misyjny! Potrzeba nieustannie wzbudzać, umacniać lub nawet rodzić zapał misyjny zarówno w rodzinach, jak i we wspólnotach parafialnych, diecezjalnych, zgromadzeniach zakonnych, ruchach i stowarzyszeniach katolickich – podkreśla bp Jerzy Mazur w komunikacie przed Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom, obchodzonym 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego. Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji dziękuje wszystkim, którzy materialnie i modlitewnie troszczą się o misje.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , , , , ,

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

MadonnaPrzez siedem dni, wpatrzeni w żłóbek Chrystusa Pana, rozważaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. 1 stycznia Kościół zwraca nasze oczy ku Tej, którą pozdrawiamy jako „Matkę Stworzyciela”, „Matkę Zbawiciela”, „ Świętą Bożą Rodzicielkę”, „Matkę Chrystusową” itp. W radosnym rozkolędowaniu patrzymy na Tę, która stała się „Przyczyną naszej radości” i „Naczyniem osobliwego nabożeństwa”. Prawdę o Boskim Macierzyństwie Maryi potwierdzają teksty Pisma Świętego, gdzie jest Ona nazywana Matką Zbawiciela. W Starym Testamencie odnajdujemy wiele szczegółowych proroctw, zapowiadających Zbawiciela świata, a pośrednio dotyczących także osoby Jego Matki. Niektóre z nich są nawet wyraźną aluzją do Rodzicielki Zbawiciela, np. zapowiedź dotycząca Niewiasty, która zetrze głowę węża-szatana ( Rdz 3, 15). Jeszcze wyraźniej o Matce Mesjasza wspomina prorok MicheaszMi 5, 1-2).

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , , ,

Papież Franciszek wybrał tematy kolejnych Światowych Dni Młodzieży

PapaTematy trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży będą miały wyraźną konotację maryjną – informuje komunikat nowej watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Zastąpiła ona m. in. dotychczasową Papieską Radę ds. Świeckich, przejmując po niej także zadanie organizowania Światowych Dni Młodzieży.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Archeolodzy otworzyli grób Jezusa Chrystusa

GróbJezusaPo raz pierwszy od prawie 500 lat, archeolodzy zdjęli marmurową płytę z grobu Jezusa Chrystusa, który znajduje się w Bazylice Grobu Świętego, zwanej również Kościołem Zmartwychwstania Pańskiego, na Starym Mieście w Jerozolimie. Sanktuarium w którym mieści się miejsce pochówku Jezusa Chrystusa jest obecnie w trakcie renowacji.

 

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , ,

Papież Franciszek do Polaków o znaczeniu modlitwy różańcowej

PapaJak co tydzień, Papież w czasie audiencji ogólnej zwrócił się również do Polaków. Tym razem wskazał na znaczenie modlitwy różańcowej.

 

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Góra Tabor: napad na sanktuarium Przemienienia

Tabor„To poważny incydent wskazujący na brak poczucia sacrum, które w tej ziemi jest zazwyczaj obecne nie tylko u chrześcijan, ale także wśród wyznawców judaizmu i muzułmanów”. Takimi słowami skomentował sprofanowanie bazyliki Przemienienia Pańskiego na górze Tabor w Galilei ks. Bp Giacinto-Boulos Marcuzzo, rezydujący w Nazarecie wikariusz łacińskiego patriarchatu Jerozolimy dla terenów państwa Izrael.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIETEJ 06-14.11.2016 w ROKU MIŁOSIERDZIA śladami wiary patriarchów, proroków, Jezusa, Maryi i apostołów

judea_jerozolimaParafia NSJ, Łódź – Retkinia  organizuje w dniach 6 – 14 listopada pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Bliższe informacje można uzyskać w zakrystii po Mszach św. lub  w  naszej kancelarii parafialnej.

 

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

nawiedzenie-nmpDziś obchodzimy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w (pokoleniu) Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydala ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim, czy może nawet do Hebronu, zapewne pieszo. (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Ojciec Święty wezwał do zniesienia kary śmierci

AniołPo modlitwie Anioł Pański Franciszek nawiązał do organizowanego w Rzymie przez Wspólnotę św. Idziego międzynarodowego sympozjum pod tytułem: „O świat bez kary śmierci”. Wyraził nadzieję, że da ono nowy impuls do zaangażowania na rzecz zniesienia tego typu kary. Wskazał, że przeciwko jej stosowaniu, jako legalnego narzędzia obrony, rośnie społeczny opór. Podkreślił także, że przykazanie „nie zabijaj” ma wartość bezwzględną i obejmuje zarówno ludzi niewinnych jak i sprawców przestępstw.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , ,

Katecheza jest powszechna

KatechezaSzkoła bez religii zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą – napisali biskupi z Prezydium KEP w komunikacie 2 lutego, dotyczącym nauczania religii w szkole. Podkreślili również, że wysoki procent obecnych na lekcjach religii w szkole świadczy o potrzebie tych zajęć. Standardem zaś w wielu państwach europejskich, w tym także w Polsce jest fakt, że wynagrodzenie za pracę dla osób uczących religii pochodzi ze środków publicznych.
(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,
1 7 8 9 10 11