Przedstawiciele parafii św. Faustyny na Synodzie Duszpasterskim

W sobotę, 09. lutego 2019 r. ks. Proboszcz wraz z delegacją parafialnego Zespołu Synodalnego uczestniczył w plenarnej sesji nadzwyczajnej rozpoczynającej II etap Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej poświęconego rodzinie. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00 w archikatedrze modlitwą i słowem Metropolity Łódzkiego ks. abp. Grzegorza Rysia, który podkreślił ważną rolę przekazywania wiary w rodzinie z pokolenia na pokolenie.

 

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 2, 13-17)

Powołanie Mateusza
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim.
Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»
Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 1, 21-28)

Jezus naucza jak ten, który ma władzę
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Łk 3, 15-16.21-22)

Chrzest Jezusa
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Eucharystia tematem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022

Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, przeżywanej i świętowanej, która jest źródłem misji – będzie poświęcony nowy trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce, na lata 2019-2022 – poinformował KAI Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP, Abp Wiktor Skworc. W czasie posiedzenia Komisji dyskutowano w Warszawie nad kształtem nowego programu. Pierwszy dzień obrad dwudniowego zjazdu zwieńczyła msza św. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze. Duchowni zapoznali się również ze specyfiką duszpasterstwa w diecezji warszawsko-praskiej.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 4, 12-17. 23-25)

Bliskie jest królestwo niebieskie
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A on ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Retransmisja Mszy św. z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Zapraszamy użytkowników strony Archidiecezja Łódzka i kanału YouTube Archidiecezja Łódzka na retransmisję Mszy świętej z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Liturgii przewodniczył metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. W Eucharystii uczestniczyli pielgrzymi z pierwszej łódzkiej Ekumenicznej Pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Adwentowe Rekolekcje dla studentów z abp. Rysiem

– Możesz być nienaganny wobec prawa. Możesz przestrzegać wszystkich przepisów. Możesz praktykować wszystko to, co w twojej religii jest ważne. Możesz być na liturgii w świątyni i być… niewierzącym, bo wiara jest relacją, która jest zaufaniem Bogu. – tłumaczył metropolita łódzki. O Zachariaszu i obietnicy potomstwa, którą Bóg złożył, i której nie odwołał pomimo niedowiarstwa mówił w czwartym – ostatnim – dniu rekolekcji dla studentów w łódzkiej katedrze ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Adwentowe Rekolekcje dla studentów z abp. Rysiem

O modlitwie adoracji oraz pysze faryzeusza i pokorze celnika na modlitwie mówił w trzecim dniu rekolekcji adwentowych dla studentów ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Zwrócił on uwagę słuchaczy na postawę modlitewną biblijnych postaci oraz wskazał na błędy, jakie możemy popełniać podczas naszej osobistej modlitwy.

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ks. Bp Marczak: chcemy iść śladami Maryi od Zwiastowania, aż do Zmartwychwstania – Eucharystia w Bazylice Zwiastowania

– Kiedy myślimy dziś o Maryi jako wzorze, jako naszej ścieżce – drodze do Boga, to pomyślmy także o tym, że i Ona doświadczyła w swoim życiu radości z powołania, ale także cierpienia i bólu wytrwania w tym powołaniu, aż do końca. Pan Bóg nigdy nie opuszcza ludzi, których powołuje. Pan Bóg nigdy nie cofa łaski od tych, których wybiera i posyła. A przecież przeżywamy i chcemy przeżywać w tej naszej pielgrzymce nasze osobiste powołanie i chcemy iść śladami Maryi od Zwiastowania, aż do Zmartwychwstania. – mówił bp Marek Marczak.
O zwiastowaniu Archanioła Gabriela Matce Bożej oraz zwiastowaniu woli Bożej, które dokonuje się w naszej codzienności mówił ksiądz biskup Marek Marczak podczas porannej Mszy świętej celebrowanej w bazylice Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,
1 2 3 15