Ks. Abp Migliore: minimalizowano znaczenie męczeństwa, a męczenników przybywa

Pokaźna część światowej populacji żyje w krajach, w których wolność religijna jest poważnie ograniczona – przypomniał nuncjusz apostolski we Francji. Podkreślił on, że współczesna martyrologia domaga się reakcji od Kościołów, wspólnot religijnych i rządów. Muszą one znaleźć skuteczny sposób na to, by kultura miecza została przezwyciężona, kulturą dialogu i pokojowego współistnienia. Abp Celestino Migliore mówił o tym podczas pielgrzymki na wyspę Madame, u zachodnich wybrzeży Francji, gdzie znajduje się miejsce pochówku kilkuset kapłanów bestialsko umęczonych podczas rewolucji francuskiej. Papieski przedstawiciel podkreślił, że również i my żyjemy w niepokojącej epoce, w której różne wspólnoty chrześcijańskie doświadczają systematycznych prześladowań ze strony swych władz lub ekstremistycznych organizacji religijnych.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Miłosierdzie w praktyce: Wywiad z nowym zastępcą dyrektora Caritas Polska

– Miłosierdzie zawsze jest wyzwaniem; praca na rzecz drugiego człowieka, odrzuconego, poturbowanego, zdałoby się, że przez nikogo niechcianego. Kontakt z bezdomnymi to największe wyzwanie, a radość to spotkanie z młodymi, wolontariuszami Caritas, pełnymi otwartości i gotowości do działania – mówi ks. Paweł Dzierzkowski.
Beata Pieczykura: Jakie refleksje, nadzieje towarzyszą Księdzu dziś, w dniu ogłoszenia nominacji?
Ks. Paweł Dzierzkowski: Traktuję moją nominację przede wszystkim jako wyróżnienie dla naszej archidiecezji, dostrzeżenie działań, które podejmowaliśmy jako wspólnota pracowników i wolontariuszy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej na rzecz osób ubogich. Jestem też w pełni świadomy odpowiedzialności, jaka będzie na mnie spoczywać w związku z tak ważną funkcją w Kościele w Polsce.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ks. Kard. Parolin: w walce ze skutkami pandemii priorytetem nie jest gospodarka, ale człowiek

Nauka społeczna Kościoła, zakorzeniona w antropologii chrześcijańskiej, przypomina nam, że nie można ograniczać się jedynie do troski o zdrowie ciała. Należy troszczyć się o integralność osoby ludzkiej, i to musi być najważniejszym celem zaangażowania politycznego i gospodarczego, zgodnie z etyką wspólnej odpowiedzialności we wspólnym domu. W związku z tym Kościół zachęca nas do ponownego odkrycia powołania gospodarki do służenia człowiekowi – mówił Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin, w wywiadzie dla włoskiego portalu Riparte l’Italia.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Sekretarz Komisji Wychowania KEP: jakość nauczania katechezy musi uwzględniać zmianę mentalności i sytuacji kulturowej

Jakość nauczania katechezy szkolnej jest różna, ale musi być ono dostosowywane do współczesnych potrzeb, zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej i mentalności. Sporo jest do zrobienia przez samych katechetów, aby te wszystkie przemiany uwzględnić w sposobie prowadzenia zajęć – mówi w rozmowie z KAI ks. dr Marek Korgul, sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Jak jednak dodaje, „strach pomyśleć, co by było, gdyby katechezy nie było w szkole”. Jakość nauczania katechezy szkolnej jest różna, ale musi być ono dostosowywane do współczesnych potrzeb, zmieniającej się sytuacji społeczno-kulturowej i mentalności. Sporo jest do zrobienia przez samych katechetów, aby te wszystkie przemiany uwzględnić w sposobie prowadzenia zajęć – mówi w rozmowie z KAI ks. dr Marek Korgul, sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Jak jednak dodaje, „strach pomyśleć, co by było, gdyby katechezy nie było w szkole”.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Wybory 386. Zebrania Plenarnego KEP

Ks. Bp Wojciech Osial został nowym przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego, ks. bp Adrian Galbas SAC – przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, a ks. bp Jacek Jezierski – przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną to niektóre wybory 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które obraduje na Jasnej Górze. W czwartek, 27 sierpnia, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Decyzją biskupów nowymi członkami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zostali ks. abp Andrzej Dzięga i bp Damian Bryl, współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP został abp Marek Jędraszewski, a jej członkiem ks. abp Stanisław Budzik. Biskupi wybrali też nowego rzecznika Episkopatu. Został nim ks. Leszek Gęsiak SJ, który zastąpi kończącego pięcioletnią kadencję ks. Pawła Rytel-Andrianika.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Komisja Wychowania Katolickiego KEP: potrzebna szkolna religia i katecheza parafialna

Potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii, jak i katechezy parafialnej – podkreśla Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w słowie z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego. W 30. rocznicę powrotu religii do szkół dziękuje rodzicom za współpracę i wsparcie. Komisja Wychowania, zwracając się do rodziców, przywołuje słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Christifideles Laici” o tym, że „Rodzice chrześcijańscy są pierwszymi i niezastąpionymi katechetami swoich dzieci”. „Wraz z powrotem religii do szkół, rodzice otrzymali wsparcie dla swej misji pierwszych katechetów i otrzymują je do dziś.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Biskupi ujednolicili teksty modlitw

Biskupi zatwierdzili 28 sierpnia normy dotyczące ujednolicenia różnych wariantów modlitw. Przygotowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wykaz ma pomóc usunąć rozbieżności w publikowanych w różnych źródłach tekstach modlitw. Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego od 27 do 29 sierpnia na Jasnej Górze biskupi przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstów niektórych modlitw. „Jest dla nas bardzo ważne, żeby te formuły modlitewne, które stosujemy na co dzień, brzmiały jednakowo w różnych modlitewnikach czy w różnych zgromadzeniach liturgicznych. Teraz będziemy mieć wzorzec, do którego będzie można się odwołać” – podkreślił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ks. Abp Ziółek: musimy na nowo przyjąć wielkie dziedzictwo wiary naszych ojców

„Co się stało z naszym myśleniem o Ojczyźnie? Czy wykreśliliśmy ze słownika życia społecznego takie podstawowe słowa jak zgoda, dialog, solidarność, współpraca? Czy nie interesuje nas już wspólne dobro jakim jest nasza niepodległa Ojczyzna? Czy nie popadliśmy w nową, jakże groźną niewolę, która każe nam dzisiaj prosić Boga: Ojczyznę wolną od podziałów, kłótni, niezdrowych ambicji, racz nam wrócić Panie?”- pytał w swojej homilii w 100. Rocznicę Cudu nad Wisłą, Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Papież Franciszek: w osobie Jana Pawła II Pan nawiedził swój lud

100 lat temu Pan nawiedził swój lud, ukochał go, dlatego dał mu pasterza, przygotował go, uczynił biskupem, a potem Papieżem, aby lud mógł cieszyć się Bogiem, który jest z nim. Słowa te Papież Franciszek odniósł do swego poprzednika, św. Jana Pawła II. W 100-lecie jego urodzin Ojciec Święty celebrował Eucharystię w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice Watykańskiej, gdzie spoczywają doczesne szczątki świętego Papieża z Polski. Wraz z nim koncelebrowali m.in. kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, kard. Angelo Comastri, wikariusz papieski dla Państwa Watykańskiego, abp Piero Marini, mistrz celebracji liturgicznych w czasie pontyfikatu Jana Pawła II oraz abp Jan Romeo Pawłowski, szef III Sekcji Sekretariatu Stanu. Obecny był także ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mt 16, 13-20)

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,
1 2 3 127