Życie parafii

Msze św w parafii św. Faustyny:

w niedziele:
7.00, 9.00, 11.00 (dla dzieci), 12.30 (suma), 18.00;

nabożeństwa:
I niedz. – Adoracja Najświętszego Sakramentu – 17.30
II niedz. – nabożeństwo Miłosierdzia – 17.30
III niedz. – modlitwy za budowniczych kościoła

 

CODZIENNIE o godz. 15.00 GODZINA MIŁOSIERDZIA – wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja do Mszy św. wieczornej / wotywa o Miłosierdziu, w tym czasie jest okazja do spowiedzi,

 

Msze św. w tygodniu:
7.00 i 18.00

Life in the Parish

Masses in the Parish of saint Faustina:

on Sunday:
7.00, 9.00, 11.00 (for children), 12.30 (sum), 18.00;

Worships:
I Sun – Adoration of the Blessed Sacrament – 17.30
II Sun. – Mercy devotion – 17.30
III Sun. – Prayer for the builders of the church

DAILY at 3 PM HOUR OF MERCY – exposition of the Blessed Sacrament – Adoration until the evening Mass/ votive of Mercy, at this time is possible to go to confession,

Masses during the week:
7.00 and 18.00

 

 

 


Plakat rekolekcje dla dzieci 2015
       Plakat WP 2015 rekolekcje 03


Plakat WP 2015 02
  Plakat festyn 2015  Wielki Tydzień - 2015


Rada
Rada 7.05.2015