Rada Duszpasterska

PROTOKÓŁ  ZEBRANIA  RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 16.06.2024 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, podczas którego poruszono następujące kwestie:

 • istota współodpowiedzialności za Kościół, angażowania się w liturgię, Adorację Najświętszego Sakramentu i życie parafii, dawania świadectwa wiary – koncentracja na Jezusie, który jest najważniejszy we wszystkich podejmowanych działaniach;
 • zajmowanie zdecydowanego stanowiska w obronie życia, zachęta do uczestniczenia w comiesięcznych mszach i konferencjach (w pierwsze poniedziałki miesiąca) dedykowanych osobom podejmującym duchową adopcję dziecka poczętego;
 • zachęta do informowania w naszym otoczeniu oraz włączenia się w dniu 29.06.2024 r. w ogólnołódzkie obchody 100-lecia powołania św. Faustyny, omówienie programu uroczystości;
 • konieczność wdrożenia standardów ochrony dzieci i osób bezbronnych w parafii, oraz wyznaczenia zespołu ds. prewencji, odpowiedzialnego za ich nadzorowanie;
 • pilna potrzeba przeprowadzenia remontu dachu kościoła.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. proboszcz ks. Wiesław Potakowski
 2. Roland Białas
 3. Romuald Bosakowski
 4. Agata Bury
 5. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 6. Mariola i Marek Wilczak
 7. Magdalena i Dorian Szymczak
 8. Grażyna Lenart
 9. Wanda Piotrowska
 10. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 11. Agata Brandenbura
 12. Izabela Wolniakowska
 13. Ewa Marciniak
 14. Agata i Tomasz Sadowscy
 15. Katarzyna i Paweł Kazimierczak

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 21.04.2024r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, na początku którego ks.proboszcz podziękował za zaangażowanie w życie parafii. Następnie przedstawiono grafik cyklicznych mszy świętych i nabożeństw na każdy dzień tygodnia oraz omówiono różne przedsięwzięcia parafialne:

 • Nowenna w intencji ojczyzny zainicjowana i prowadzona przez Pogotowie Miłosierdzia w I wtorki miesiąca;
 • Msze Święte ze świadectwem wiary w I niedziele miesiąca (inicjatywa wspólnoty Skała);
 • dawanie świadectwa, dzielenie się z innymi radością uczestnictwa w Adoracji Najświętszego Sakramentu i Godzinie Miłosierdzia;
 • Msze Święte w I poniedziałki miesiąca z konferencją w intencji osób podejmujących Duchową Adopcję Dziecka Poczętego;
 • prowadzenie spotkań Kręgu biblijnego przez ks.Rolanda w wybrane czwartki;
 • zachęcanie parafian do udziału w cyklicznych nabożeństwach, oraz prośba o zaangażowanie w przygotowanie uroczystości Bożego Ciała;
 • edukacja parafian jak można przeżywać moment Adoracji (pomysł wyświetlania rozważań na rzutniku – p.Wilczak);
 • dokumentacja fotograficzna ważnych wydarzeń parafialnych do zamieszczenia na stronie internetowej parafii – p.Jaskólski;
 • zapowiedź ogólnołódzkich obchodów 100-lecia powołania św.Faustyny (29.06.2024) i zachęta do udziału w tej uroczystości;
 • problem przygotowania dzieci do I Komunii Świętej i braku praktyk religijnych w ich rodzinach, pomysł zorganizowania cyklicznych spotkań z konferencją lub świadectwem wiary dla rodziców dzieci I – komunijnych (prośba o włączenie się rodzin w przygotowanie tych spotkań). Podobne działania można podjąć wobec młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. proboszcz Wiesław Potakowski
 2. ks. Roland Białas
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 7. Mariola i Marek Wilczak
 8. Magdalena Szymczak
 9. Grażyna Lenart
 10. Wanda Piotrowska
 11. Agnieszka Sikorska
 12. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 13. Izabela Wolniakowska
 14. Anna Skoneczka
 15. Ewa Marciniak
 16. Agata i Tomasz Sadowski

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 25.02.2024r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, na początku którego ks.proboszcz podziękował za zaangażowanie w życie parafii. Następnie p.Jaskólska i p.Lenart zrelacjonowały spotkanie z ks. kardynałem Grzegorzem Rysiem w ramach II synodalnego dnia skupienia, które pobudziło zebranych do refleksji na temat sposobów podejmowania misji ewangelizacyjnej w naszej parafii. Przedyskutowano następujące kwestie:

 • działalność grup parafialnych t.j.Pogotowie Miłosierdzia, Skała i schola parafialna;
 • pomoc potrzebującym w formie lodówki społecznej lub poświęcenia czasu, zrobienia zakupów osobom samotnym, wymagającym opieki;
 • przygotowanie puszek do składania ofiar przez parafian na określone intencje (np.za ojczyznę lub dusze czyśćcowe);
 • kontynuowanie prowadzenia księgi abstynencji i podejmowanie postu w intencji osób uzależnionych;
 • dawanie świadectwa, dzielenie się z innymi radością z przyjmowania Jezusa w Eucharystii, uczestnictwa w Adoracji Najświętszego Sakramentu i Godzinie Miłosierdzia;
 • prośba do kapłanów o wydłużenie momentu ciszy po przyjęciu Komunii Świętej;
 • edukacja parafian jak można przeżywać moment Adoracji (pomysł wyświetlania rozważań na rzutniku);
 • propozycja p.Wolniakowskiej, aby raz w miesiącu zaprosić wiernych do modlitwy różańcowej, prowadzonej przez Pogotowie Miłosierdzia, podczas której zostaną odmówione wszystkie części różańca. Jako Nowenna modlitwy za Ojczyznę!

Na koniec omówiono następujące sprawy dotyczące naszej parafii:

 • zachęta do włączenia się w wielkopostne nabożeństwa np. rozważania Drogi Krzyżowej czy celebrowanie Triduum Paschalnego oraz Festyn Miłosierdzia;
 • plan rekolekcji wielkopostnych dla dzieci w dniach 04-06.03.2024 (ks.Roland) oraz dla dorosłych w dniach 17-20.03.2024 (ks.Tomasz Falak);
 • zapowiedź ogólnołódzkich obchodów 100-lecia powołania św.Faustyny (29.06.2024) oraz podejmowania starań o ustanowienie sanktuarium w naszym kościele.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. proboszcz Wiesław Potakowski
 2. ks. Roland Białas
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 7. Mariola i Marek Wilczak
 8. Magdalena i Dorian Szymczak
 9. Grażyna Lis
 10. Grażyna Lenart
 11. Wanda Piotrowska
 12. Agata Brandenbura
 13. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 14. Izabela Wolniakowska
 15. Anna Skoneczka
 16. Ewa Marciniak
 17. Tomasz Sadowski

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

 PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 19.11.2023r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, na początku którego ks. proboszcz podziękował za włączanie się w inicjatywy duszpasterskie, omówiono też bieżące sprawy – starania o przekształcenie naszego kościoła w sanktuarium, zaproszenie do udziału w nowennie przed uroczystością Chrystusa Króla, rozpoczęcie nowego roku liturgicznego, rekolekcje adwentowe (17-19.12.2023), organizacja wigilii parafialnej w dniu 21.12.2023r. (prośba o pomoc w przygotowaniu spotkania wigilijnego i dekoracji świątecznych).

Głównym tematem spotkania w ramach pracy zespołu synodalnego było omówienie przez diakona Romualda Bossakowskiego czym jest paradygmat pastoralny i wzbudzenie refleksji na ten temat. Postawiono pytanie, jaką postawę należałoby przyjąć w stosunku do ludzi odchodzących od Kościoła, wzorując się na przykładzie Jezusa towarzyszącego uczniom w drodze do Emaus. Oto niektóre refleksje, jakimi podzielili się członkowie rady:

 • powinniśmy szanować każdego człowieka niezależnie od poglądów, próbować nawiązać z nim relację, można zaprosić na herbatę, podyskutować, stopniowo pociągając innych na Eucharystię;
 • nasze relacje powinny być oparte o dobro drugiego człowieka, a celem działań nie nasza chwała, lecz chwała Pana Boga;
 • należy próbować robić rozeznanie w Duchu Świętym jak podejść do pojęcia synodalności w otaczającej nas rzeczywistości;
 • powinniśmy otwierać się na drugiego człowieka, starać się go wysłuchać, a nie pouczać oraz swoim życiem świadczyć jak być dobrym chrześcijaninem.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. ks. proboszcz Wiesław Potakowski
 2. ks. Roland Białas
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 7. Marek Wilczak
 8. Magdalena i Dorian Szymczak
 9. Krystyna i Paweł Rochala
 10. Grażyna Lenart
 11. Wanda Piotrowska
 12. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 13. Izabela Wolniakowska
 14. Anna Skoneczka
 15. Agnieszka Sikorska
 16. Ewa Marciniak
 17. Grażyna Lis
 18. Agata i Tomasz Sadowscy

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

Protokół z zebrania Rady Duszpasterskiej i zespołu synodalnego
w dniu 15 października 2023 r.

 1. Informacje księdza Proboszcza na temat nowych aktywności w Parafii.

Ksiądz Proboszcz podziękował Agacie Sadowskiej za rozpoczęcie tworzenia scholi, która na razie będzie spotykać się w piątki wieczorem, oraz księdzu Rolandowi, który zainicjował spotkania Kręgu biblijnego.

Kilkoro osób zaproponowało organizację otwartych spotkań „przy kawie” dla parafian w niedziele, ale na razie znajdują się one na etapie pomysłu.

 1. Marsz papieski.

Tadeusz poinformował o organizowanym 22 października Marszu papieskim, który przejdzie z naszego kościoła do katedry. Początek Koronką w Godzinie Miłosierdzia o 15.00. Na prośbę księdza Proboszcza kilkoro osób zgłosiło się do pomocy przy obsłudze „wyjścia” marszu.

 1. Tematy synodalne.

Ustalono, że Diakon na następne spotkanie Rady przygotuje pierwszy temat do omówienia.

protokół sporządziła
Agata Bury

Na zebraniu obecni byli:

 1. proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Roland Białas
 3. Romuald Bosakowski
 4. Agata Brandebura
 5. Agata Bury
 6. Tadeusz i Danuta Jaskulscy
 7. Tadeusz Kaczmarek
 8. Grażyna Lenart
 9. Ewa Marciniak
 10. Krystyna Rochala
 11. Agata i Tomasz Sadowscy
 12. Anna Skoneczka
 13. Małgorzata Wieczorek-Kobus
 14. Marek Wilczak
 15. Izabela Wolniakowska

***

 PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 24.09.2023r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, na początku którego ks. proboszcz powitał nowego wikariusza ks. Rolanda Białasa, następnie omówiono bieżące sprawy duszpasterskie. Głównym celem spotkania było zaplanowanie działań w ramach rozpoczynającego się „synodu” parafialnego. Omówiono dokumenty synodalne tj. Vademecum „synodu” parafialnego oraz kalendarium etapów prac w zespołach synodalnych poszczególnych wspólnot parafialnych. Pierwszym tematem będzie Paradygmat pastoralny – Jezus z uczniami w drodze do Emaus (ŁK 24, 13-35), który ma zachęcić do wzbudzenie refleksji, postawienia pytań odnoszących się do naszej parafii, które będą podstawą prac zespołów synodalnych. Materiał do rozważań na kolejne spotkania synodalne będzie przesłany pocztą elektroniczną.

Inne omówione kwestie dotyczyły:

 • propozycji ks.Rolanda zorganizowania spotkań Kręgu Biblijnego dla dorosłych oraz grupy młodzieży ze szkoły średniej;
 • przygotowań do odpustu ku czci św. Faustyny dn.05.10.2023r. z procesją z relikwiami św. Faustyny do katedry, zakończonego koncertem oratoryjnym Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. „Radość Miłosierdzia”;
 • kontynuowanych działaniach tj.spotkania duszpasterskie dla dzieci i młodzieży, Godzina Miłosierdzia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkania wspólnot parafialnych, Msze św. ze świadectwem wiary;
 • zaproszenie na udział w nabożeństwach różańcowych w październiku, Marszu Papieskim 22.10.2023;
 • spraw różnych – prośba o dołączenie do asysty i pomoc przy noszeniu chorągwi, zachęta do wygłaszania świadectw wiary, propozycja utworzenia scholi parafialnej.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. proboszcz Wiesław Potakowski
 2. ks. Roland Białas
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Tadeusz Kaczmarek
 7. Mariola i Marek Wilczak
 8. Magdalena i Dorian Szymczak
 9. Krystyna i Paweł Rochala
 10. Grażyna Lenart
 11. Wanda Piotrowska
 12. Agata Brandenbura
 13. Izabela Wolniakowska
 14. Anna Skoneczka
 15. Ewa Marciniak
 16. Paweł Kazimierczak
 17. Agnieszka i Tomasz Sadowscy

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 21.05.2023r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, na początku którego ks. proboszcz podziękował za udział w spotkaniu z ks.abp Grzegorzem Rysiem, który zalecił przeczytanie posynodalnego raportu i przystąpienie do prac w ramach synodów parafialnych. Arcybiskup przekazał nam tekst- Paradygmat pastoralny – Jezus z uczniami w drodze do Emaus (ŁK 24, 13-35), który ma zachęcić nas do postawienia sobie pytań – do jakiego myślenia i działania we wspólnocie parafialnej tekst nas inspiruje i w jakim stopniu dotyczy naszej wspólnoty. Ks.Proboszcz prześle w/w dokument drogą  mailową i poprosił zebranych o zapoznanie się z nim, wzbudzenie refleksji, które będą podstawą prac w ramach synodu parafialnego po przerwie wakacyjnej. Można wysłuchać słowa naszego arcybiskupa na ten temat, klikając w następujący link: https://youtu.be/WO4M7Gw5HV4

Wstępne refleksje osób, które zapoznały się z w/w tekstem dotyczyły problemu odchodzenia ludzi  od Eucharystii, stworzenia narzędzi do pogłębienia własnego zaangażowania się w Kościele, podejmowania uczynków miłosierdzia, poczucia bycia we wspólnocie i współodpowiedzialności za nią.

Omówiono również bieżące kwestie i najbliższe plany:

 • Uroczystość I Komunii Świętej (28.05.2023) – przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi, problem braku właściwego przykładu praktyk religijnych w rodzinach tych dzieci;
 • Uroczystość Bożego Ciała – prośba o pomoc w przygotowaniu ołtarzy, zakup kwiatów itp;
 • Diecezjalne obchody 100-lecia powołania siostry Faustyny Kowalskiej, rozpoczynające się mszą św.o godz.9.00 w naszym Kościele dnia 24.06.2023r. – zachęta do licznego udziału;
 • Prośba o dalsze zaangażowanie, włączanie się w liturgię – propozycja rotacyjnego czytania lekcji, aby dawać przykład większego zaangażowania parafianom;
 • Wakacyjny porządek mszy świętych od 25.06.2023r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. proboszcz Wiesław Potakowski
 2. ks.Andrzej Sobstel
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Tadeusz i Małgorzata Kaczmarek
 7. Mariola i Marek Wilczak
 8. Magdalena i Dorian Szymczak
 9. Krystyna i Paweł Rochala
 10. Grażyna Lenart
 11. Wanda Piotrowska
 12. Agata Brandenbura
 13. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 14. Izabela Wolniakowska
 15. Grażyna Lis
 16. Anna Skoneczka

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

 PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 07.05.2023r. o godzinie 15.30 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej z księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem w ramach kanonicznej wizytacji naszej parafii.

Na początku spotkania, każdy członek rady krótko przedstawił się księdzu arcybiskupowi, koncentrując się na swojej działalności na rzecz parafii, następnie wszyscy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, co jest największym wyzwaniem naszej parafii na następne pięć lat. Poruszono następujące kwestie:

 • starzenia się parafian i obejmowania pomocą osób starszych, samotnych, wymagających stałej opieki;
 • niżu demograficznego i dużej liczby rozbitych rodzin, malejącej liczby wiernych uczestniczących regularnie w mszach świętych, nabożeństwach, zwłaszcza dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie uczynków miłosierdzia wobec ludzi biednych i osób z tzw. marginesu społecznego, dotkniętych uzależnieniami, pokazywanie, że parafia to jedna rodzina wzajemnie się wspierająca;
 • zachęty do włączania się w grupy modlitewne, koła różańcowe, praktykowanie pierwszych pięciu sobót miesiąca;
 • ewangelizacji rodzin, małżeństw i inicjatyw zachęcających młodzież do dbałości o rozwój duchowy, organizowanie poczęstunków, wieczorków filmowych połączonych z dyskusją na temat wiary;
 • wyzwań w pracy kancelaryjnej i dbałości o dobre relacje z parafianami;
 • trudnej sytuacji Kościoła we współczesnych czasach, wpływu mediów i mnogości pokus odciągających zwłaszcza młodych ludzi od regularnych praktyk religijnych;
 • przekazywanie młodemu pokoleniu właściwych postaw i wartości, zachęta do wolontariatu;
 • pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, np. poprzez działalność świetlicy środowiskowej, pomoc w lekcjach;
 • postawy bycia chrześcijaninem w codziennym życiu i dawania świadectwa innym.

Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś zachęcił zebranych do podjęcia dyskusji na temat, jak można rozwiązać zauważone problemy, realizować różne wyzwania duszpasterskie – co można zrobić, kto powinien się tym zająć i z czyją pomocą oraz w jaki sposób można te zadania realizować. Na koniec ks. arcybiskup zalecił przeczytanie posynodalnego raportu, wzbudzenie refleksji i przystąpienie do prac w ramach synodów parafialnych.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. ks. abp Grzegorz Ryś
 2. proboszcz Wiesław Potakowski
 3. ks.Andrzej Sobstel
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Tadeusz Kaczmarek
 7. Mariola i Marek Wilczak
 8. Magdalena i Dorian Szymczak
 9. Krystyna i Paweł Rochala
 10. Agnieszka i Tomasz Sadowski
 11. Katarzyna i Paweł Kazimierczak z dziećmi
 12. Grażyna Lenart
 13. Wanda Piotrowska
 14. Agata Brandenbura
 15. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 16. Izabela Wolniakowska
 17. Grażyna Lis
 18. Ewa Marciniak
 19. Anna Skoneczka

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

 PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 07.05.2023r. o godzinie 15.30 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej z księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem w ramach kanonicznej wizytacji naszej parafii.

Na początku spotkania, każdy członek rady krótko przedstawił się księdzu arcybiskupowi, koncentrując się na swojej działalności na rzecz parafii, następnie wszyscy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, co jest największym wyzwaniem naszej parafii na następne pięć lat. Poruszono następujące kwestie:

 • starzenia się parafian i obejmowania pomocą osób starszych, samotnych, wymagających stałej opieki;
 • niżu demograficznego i dużej liczby rozbitych rodzin, malejącej liczby wiernych uczestniczących regularnie w mszach świętych, nabożeństwach, zwłaszcza dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie uczynków miłosierdzia wobec ludzi biednych i osób z tzw. marginesu społecznego, dotkniętych uzależnieniami, pokazywanie, że parafia to jedna rodzina wzajemnie się wspierająca;
 • zachęty do włączania się w grupy modlitewne, koła różańcowe, praktykowanie pierwszych pięciu sobót miesiąca;
 • ewangelizacji rodzin, małżeństw i inicjatyw zachęcających młodzież do dbałości o rozwój duchowy, organizowanie poczęstunków, wieczorków filmowych połączonych z dyskusją na temat wiary;
 • wyzwań w pracy kancelaryjnej i dbałości o dobre relacje z parafianami;
 • trudnej sytuacji Kościoła we współczesnych czasach, wpływu mediów i mnogości pokus odciągających zwłaszcza młodych ludzi od regularnych praktyk religijnych;
 • przekazywanie młodemu pokoleniu właściwych postaw i wartości, zachęta do wolontariatu;
 • pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, np. poprzez działalność świetlicy środowiskowej, pomoc w lekcjach;
 • postawy bycia chrześcijaninem w codziennym życiu i dawania świadectwa innym.

Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś zachęcił zebranych do podjęcia dyskusji na temat, jak można rozwiązać zauważone problemy, realizować różne wyzwania duszpasterskie – co można zrobić, kto powinien się tym zająć i z czyją pomocą oraz w jaki sposób można te zadania realizować. Na koniec ks. arcybiskup zalecił przeczytanie posynodalnego raportu, wzbudzenie refleksji i przystąpienie do prac w ramach synodów parafialnych.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Abp Grzegorz Ryś
 2. proboszcz Wiesław Potakowski
 3. ks. Andrzej Sobstel
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Tadeusz Kaczmarek
 7. Mariola i Marek Wilczak
 8. Magdalena i Dorian Szymczak
 9. Krystyna i Paweł Rochala
 10. Agnieszka i Tomasz Sadowski
 11. Katarzyna i Paweł Kazimierczak z dziećmi
 12. Grażyna Lenart
 13. Wanda Piotrowska
 14. Agata Brandenbura
 15. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 16. Izabela Wolniakowska
 17. Grażyna Lis
 18. Ewa Marciniak
 19. Anna Skoneczka

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
w dniu 19 marca 2023 r.

W dniu 19.03.2023r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, podczas którego ksiądz proboszcz podziękował zebranym za wszelkie podejmowane inicjatywy i udział w życiu liturgicznym, w tym nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Omówiono następujące kwestie:

 • zaproszenie arcybiskupa Grzegorza Rysia na zamknięcie sesji synodalnych w dniu 20.03.2023r. oraz zachęta do podjęcia posynodalnej dyskusji w parafii w ramach synodów parafialnych;
 • spotkanie mężczyzn z Komandorem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w dniu 23.03.2023r.;
 • przygotowania do wizytacji kanonicznej w dniu 07.05.2023r.;
 • zachęcanie do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych i liturgii Wielkiego Tygodnia;
 • obchody 100-lecia powołania siostry Faustyny Kowalskiej, do których przygotowania w naszej parafii rozpoczniemy 15.04.2023r. – Festynem Miłosierdzia, w czerwcu arcybiskup Grzegorz Ryś odprawi w naszym kościele mszę świętą w ramach ekumenicznej modlitwy za Łódź „Jerycho”, a we wrześniu odbędzie się pielgrzymka do Świnic Warckich;
 • zachęta do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego w uroczystość Zwiastowania NMP dnia 25.03.2023r;
 • inicjatywa wspólnoty „Skała” przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji w obronie ojca świętego Jana Pawła II – planowana msza święta i marsz papieski w dniu 02.04.2023r;
 • zachęta do pogłębiania nauczania Jana Pawła II poprzez np. cykliczne kluby dyskusyjne, filmy czy modlitwę różańcową z rozważaniami Jana Pawła II;
 • przygotowanie rozważań najbliższej Drogi Krzyżowej w odniesieniu do małżeństw (pomysł wspólnoty Domowego Kościoła);
 • prośba o modlitwę za kapłanów i pomysł prowadzenia cyklicznych prelekcji (np. przy okazji odprawianych mszach świętych za ojczyznę) na temat prześladowań księży czy Kościoła;
 • poinformowanie o zakupie rzutnika multimedialnego.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Agata Bury
 3. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 4. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 5. Mariola i Marek Wilczak
 6. Magdalena i Dorian Szymczak
 7. Krystyna i Paweł Rochala
 8. Tomasz Sadowski
 9. Paweł Kazimierczak
 10. Grażyna Lenart
 11. Wanda Piotrowska
 12. Agata Brandenbura
 13. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 14. Izabela Wolniakowska
 15. Grażyna Lis
 16. Ewa Marciniak
 17. Anna Skoneczka
 18. Agnieszka Sikorska

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

 PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
w dniu 19 lutego 2023 r.

 W dniu 19.02.2023r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, podczas którego ksiądz proboszcz podziękował zebranym za wszelkie podejmowane inicjatywy i udział w życiu liturgicznym. Omówiono następujące kwestie:

 • prośba arcybiskupa Grzegorza Rysia o zgłaszanie się świeckich kandydatów chętnych do udzielania Komunii Świętej;
 • propozycja utworzenia męskiej wspólnoty Rycerzy Jana Pawła II;
 • przygotowania do wizytacji kanonicznej w dniu 07.05.2023r.;
 • omówienie programu ogólnołódzkich rekolekcji dla młodzieży w dniach 22-24.02.2023r. oraz zaplanowanie parafialnych rekolekcji dla dzieci (propozycja zostanie uzgodniona z p.katechetkami z SP nr 10 w Łodzi) oraz dla dorosłych i młodzieży (prowadzonych przez ks. Roberta Jaśpińskiego od 19.03.2023r.). Wywiązała się też dyskusja na temat niepoważnego traktowania czasu rekolekcji przez niektóre dzieci i młodzież szkolną;
 • zachęcanie do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych i propozycja poprowadzenia Drogi Krzyżowej przez poszczególne wspólnoty- Skała, Pogotowie Miłosierdzia, koła różańcowe oraz pozostałych członków rady. Zaproponowano, aby przygotowywać krótkie rozważania na poszczególne stacje, które będą miały prosty, zrozumiały przekaz i będą zakończone chwilą ciszy, umożliwiającą osobistą refleksję nad usłyszanym słowem;
 • omówienie programu planowanych na rok 2024 diecezjalnych obchodów 100-lecia powołania siostry Faustyny Kowalskiej, do których przygotowania w naszej parafii rozpoczniemy już 15.04.2023r. – Festynem Miłosierdzia, a zakończymy III Kongresem Świętej Faustyny na przełomie sierpnia/września 2024r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Andrzej Sobstel
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 7. Mariola i Marek Wilczak
 8. Magdalena i Dorian Szymczak
 9. Tomasz Sadowski
 10. Grażyna Lenart
 11. Wanda Piotrowska
 12. Agata Brandenbura
 13. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 14. Izabela Wolniakowska
 15. Grażyna Lis
 16. Ewa Marciniak
 17. Anna Skoneczka

Protokołowała: Magdalena Szymczak

                                                

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
w dniu 16 października 2022 r.

W dniu 20.11.2022r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, podczas którego ksiądz proboszcz podziękował zebranym za minioną kadencję i powołał członków na nową pięcioletnią kadencję Rady Duszpasterskiej Parafii Św.Faustyny w Łodzi. Uroczyste przyrzeczenie zostanie złożone przez wszystkich członków rady na mszy św. o godz.11.00 w I niedzielę adwentu.

Omówiono następujące kwestie:

 • poświęcenie opłatków wigilijnych i możliwość ich nabywania w kancelarii (z dołączonym folderem z życia parafii);
 • zachęcanie do uczestnictwa w roratach w czasie adwentu oraz w rekolekcjach adwentowych w dniach 4-7 grudnia 2022r, prowadzonych przez ks.Józefa Łągwę;
 • deklarowanie chęci zaproszenia kapłana na wizytę duszpasterską (kolędę) w kancelarii parafialnej;
 • organizacja parafialnej wigilii w dniu 22.12.2022r. i dekoracji świątecznych;
 • przedstawienie „Opowieść wigilijna” w dniu 21.12.2022r. przygotowane przez młodzież Liceum Politechniki Łódzkiej;
 • planowana w maju 2023r. wizytacja kanoniczna naszej parafii przez arcybiskupa Grzegorza Rysia;
 • propozycja zakupu monitora multimedialnego i ewentualnego sponsorowania tego zakupu.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Andrzej Sobstel
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agata Bury
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 6. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 7. Paweł Rochala
 8. Mariola i Marek Wilczak
 9. Magdalena i Dorian Szymczak
 10. Agnieszka i Tomasz Sadowscy
 11. Grażyna Lenart
 12. Wanda Piotrowska
 13. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 14. Izabela Wolniakowska
 15. Grażyna Lis
 16. Ewa Marciniak
 17. Anna Skoneczka
 18. Paweł Kazimierczak

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

 PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
w dniu 16 października 2022 r.

W dniu 16.10.2022r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, podczas którego ksiądz proboszcz podziękował zebranym za zaangażowanie w życie parafii, zwłaszcza w przeżywanie uroczystości odpustowych ku czci Świętej Faustyny oraz za działalność poszczególnych wspólnot – kół różańcowych, asysty, grup modlitewnych (Pogotowie Miłosierdzia, Skała) i podejmowane inicjatywy np. piątkowa modlitwa wieczorna za mieszkańców naszego miasta, mała szkółka niedzielna księdza Andrzeja, troska o liturgię (czytania, modlitwa wiernych, procesja z darami).

Ponadto wspomniano o:

 • nowej kadencji rady duszpasterskiej od I niedzieli adwentu – na adresy mailowe członków rady zostanie przesłany Statut Rady Duszpasterskiej;
 • tematyce na kolejny rok duszpasterski „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, kształtowaniu świadomości współodpowiedzialności za Kościół zarówno duchownych jak i świeckich, bo wszyscy jesteśmy jednością i kroczymy wspólną drogą za Jezusem. Ks. proboszcz poprosił zebranych o przygotowanie własnych koncepcji do realizacji programu duszpasterskiego na następne spotkanie rady;
 • istocie informowania w naszym otoczeniu i zapraszania na piątkowe adoracje Najświętszego Sakramentu czy codzienną Godzinę Miłosierdzia (propozycja wprowadzenia dyżurów), rozważenie zamieszczania ogłoszeń w gazecie lokalnej czy dodatku do „Niedzieli” o ważnych inicjatywach realizowanych w naszej parafii;
 • rekolekcjach adwentowych w dniach 4-7 grudnia 2022r, prowadzonych przez ks.Józefa Łągwę;
 • propozycji zagłosowania w Budżecie Obywatelskim na projekt odnowy zieleni na skwerze Św.Faustyny.

Ustalono termin następnego spotkania rady na trzecią niedzielę listopada.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Andrzej Sobstel
 3. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 4. Krystyna i Paweł Rochala
 5. Mariola i Marek Wilczak
 6. Magdalena i Dorian Szymczak
 7. Tomasz Sadowski
 8. Agata Bury
 9. Grażyna Lenart
 10. Wanda Piotrowska
 11. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 12. Agata Brandenbura
 13. Grażyna Lis
 14. Ewa Marciniak
 15. Anna Skoneczka
 16. Izabela Wolniakowska

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
w dniu 25 września 2022 r.

W dniu 25.09.2022r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, podczas którego ksiądz proboszcz powitał nowego wikariusza ks.Andrzeja Sobstela i podziękował zebranym za zaangażowanie w życie parafii, zwłaszcza w przeżywanie jubileuszu 25-lecia oraz organizację II Kongresu Świętej Faustyny (w tej intencji będzie sprawowana msza św. w czwartek 29.09.2022r. o godz.18.00). Proboszcz poprosił również zebranych o zgodę na włączenie do rady duszpasterskiej na kolejną kadencję. Omówiono działalność poszczególnych wspólnot – kół różańcowych, asysty, grup modlitewnych (Pogotowie Miłosierdzia, Skała) oraz wspólnoty U Źródła, która ma swoje spotkania o charakterze uwielbieniowym w piątki wieczorem. Ksiądz proboszcz zachęcił także do zaangażowania się w przeżywanie uroczystości odpustowych (i poprzedzającej je nowenny) ku czci św. Faustyny -Patronki Łodzi w dniu 05.10.2022r. oraz tradycyjnej procesji do archikatedry po mszy świętej o godz.18.00, sprawowanej przez biskupów naszego miasta.

Ponadto wspomniano o:

 • prowadzonych przez ks. Andrzeja spotkaniach dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w I (ze świadectwem wiary) i IV niedzielę miesiąca;
 • tematyce na kolejny rok duszpasterski „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, kształtowaniu świadomości współodpowiedzialności za Kościół zarówno duchownych jak i świeckich, bo wszyscy jesteśmy jednością i kroczymy wspólną drogą za Jezusem;
 • pozytywnie ocenianej praktyce wspólnego odmawiania pacierza przed niedzielną mszą świętą;
 • nowej inicjatywie ks.Andrzeja – małej szkółki niedzielnej, czyli krótkiej katechezy dla dzieci po mszy św. o godz.11.00, pogłębiającej Słowo Boże i ukazującej Jego wpływ na codzienne życie każdego człowieka;
 • propozycji ks.Andrzeja na ożywienie kół różańcowych – podjęcie systematycznej modlitwy różańcowej przez rodziców w intencji dzieci;
 • planowanej wizytacji abpa Grzegorza Rysia w przyszłym roku oraz hospitacji lekcji religii (przez ks. proboszcza) prowadzonych przez panie katechetki;
 • grupie oazowej rodzin, do której należą p.Sadowscy (zachęta do rozwoju grupy w naszej parafii) i szkole biblijnej o charakterze ekumenicznym, w której uczestniczą p. Jaskólscy oraz szkolnym kole Caritas, które nadzorują panie katechetki.

Ustalono termin następnego spotkania rady na trzecią niedzielę października.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Andrzej Sobstel
 3. diakon Romuald Bossakowski
 4. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 5. Agnieszka i Tomasz Sadowscy
 6. Agata Bury
 7. Grażyna Lenart
 8. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 9. Agata Brandenbura
 10. Grażyna Lis

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
w dniu 21 sierpnia 2022 r.

 1. Podziękowanie za zaangażowanie się Rady Duszpasterskiej w liturgię i w życie Parafii.

Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na widoczną obecność grup parafialnych (Pogotowie Miłosierdzia, Skała, Żywy Różaniec), oraz Diakona, który z wielkim zaangażowaniem przystąpił do wypełniania swojego powołania w naszej wspólnocie parafialnej.

 1. Zmiany personalne.

Ksiądz Proboszcz w imieniu Rady podziękował ks. Michałowi Tatarence za półroczną współpracę i życzył Bożego błogosławieństwa na nowej placówce.

Ks. Arcybiskup mianował nowym wikariuszem ks. Andrzeja Sobstela, który rozpocznie pracę w naszej Parafii 27 sierpnia.

 1. Nowy rok szkolny i katechetyczny.

Ks. Proboszcz przypomniał o rozpoczynających się wkrótce nowych spotkaniach przygotowujących do Sakramentów świętych, a także o potrzebie kontynuacji Niedziel z Apostołem Miłosierdzia i Mszy ze świadectwem wiary. Ten temat będzie bardziej szczegółowo omówiony na kolejnym posiedzeniu Rady.

 1. Koniec Roku Jubileuszowego 25-lecia naszej Parafii.

Podczas Roku Jubileuszowego w ramach comiesięcznych rozważań, przeszliśmy drogę Sakramentów świętych.

Zakończeniem Roku Jubileuszowego będzie 2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny w dniach 3-4 września oraz wprowadzenie do naszego kościoła relikwii bł. ks. Michała Sopoćki.

Ksiądz Proboszcz poinformował również członków Rady, że skierował prośbę do ks. Arcybiskupa Grzegorza, o ustanowienie naszego kościoła Sanktuarium Apostołów Miłosierdzia.

 1. Łódzki Kongres Świętej Faustyny.

Ksiądz Proboszcz omówił program Kongresu oraz przedstawił sylwetki zaproszonych gości: prelegentów, moderatorów, Apostołów Miłosierdzia. Poprosił członków Rady o pomoc w pracach porządkowych, organizacyjnych oraz o obecność na Kongresie. Członkowie Rady podzielili między siebie zadania.

Na zebraniu obecni byli:

 1. Wiesław Potakowski
 2. Michał Tatarenko
 3. Romuald Bosakowski
  4. Agata Bury
  5. Tadeusz i Danuta Jaskulscy
  6. Tadeusz i Małgorzata Kaczmarek
  7. Grażyna Lenart
  8. Wanda Piotrowska
  9. Paweł i Krystyna Rochala
  10. Izabela Wolniakowska

protokół sporządziła Agata Bury

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 15.05.2022r. o godzinie 12.00 odbyło się ostatnie przed przerwą wakacyjną zebranie rady duszpasterskiej, podsumowujące kolejny rok pracy duszpasterskiej, podczas którego ks.Proboszcz podziękował za zaangażowanie i podejmowane inicjatywy wszystkim wspólnotom parafialnym oraz ks.Michałowi (obchodzącemu w tym dniu 18-tą rocznicę święceń kapłańskich). Była to okazja do wspomnienia działalności poszczególnych wspólnot – kół różańcowych, asysty, grup modlitewnych (Pogotowie Miłosierdzia, Skała), których wspólnym celem jest troska o naszą parafię, dzielenie się swoją duchowością i podejmowanie inicjatyw duszpasterskich (np. abstynencja i modlitwa o uwolnienie z nałogu alkoholizmu). Ponadto wspomniano o:

 • Zaproszeniu Arcybiskupa Grzegorza Rysia na spotkanie grup synodalnych podsumowujące prace II etapu Synodu dnia 21.05.2022r. o godz.10.00 w kościele p.w.M.B.Jasnogórskiej w Łodzi (oddelegowanie p.Jaskólskich i zachęta do zapoznania się z wstępną syntezą prac zespołów synodalnych zamieszczoną na stronie naszej Archikatedry);
 • Zaproszeniu na święcenia diakonatu p.Romualda Bossakowskiego w dniu 28.05.2022r. o godz.10.00 w Archikatedrze. Ks. Proboszcz poprosił o modlitwę w intencji pana Romualda i omówił na czym polega posługa diakona i jakie może wykonywać obowiązki w parafii (posługa przy ołtarzu, chrztach i pogrzebach, opieka nad zespołem charytatywnym, przygotowanie dzieci i młodzieży do Sakramentów – I Komunii Świętej i Bierzmowania).
 • Zbliżającej się uroczystości I Komunii Świętej (29.05.2022) i Bierzmowania (15.06.2022) oraz Bożego Ciała (16.06.2022) – poproszono o pomoc w organizacji tej uroczystości, zwłaszcza przy przygotowaniu ołtarzy i uporządkowaniu zieleni na terenie kościoła, a także aktywny udział podczas procesji (asysta).
 • Rocznicy I Komunii Świętej planowanej na II niedzielę czerwca oraz zawieszeniu na okres wakacyjny Mszy Św. ze świadectwem wiary.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Michał Tatarenka
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agnieszka Sikorska
 5. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 6. Magdalena i Dorian Szymczak
 7. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 8. Krystyna Rochala
 9. Agata Bury
 10. Wanda Piotrowska
 11. Izabela Wolniakowska
 12. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 13. Agata Brandenbura

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 20.03.2022r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie rady duszpasterskiej, na wstępie którego ks.Proboszcz przedstawił nowego wikariusza ks.Michała Tatarenkę oraz podziękował za angażowanie wszystkim grupom parafialnym i wszelkiego rodzaju wsparcie, także to finansowe w związku z wysokimi kosztami ogrzewania. Troska o Kościół jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, zarówno w wymiarze modlitewnym, jak i poprzez działanie, angażowanie się w realizację zadań duszpasterskich. Ks.Proboszcz ponowił prośbę o przesłanie drogą mailową odpowiedzi na pytania synodalne II etapu (link do materiałów: www.16synodlodz.pl/index.php/pytania2etapu). Przy opracowaniu odpowiedzi na pytania synodalne można odnieść się do obecnych działań, np.wspólnot parafialnych, jak i zastanowić się, jak powinna wyglądać liturgia, czy napotykamy jakieś trudności lub co nam przeszkadza w aktywizacji wspólnotowej.

Podczas spotkania wspomniano ponadto o:

 • licznym udziale parafian w rekolekcjach wielkopostnych;
 • uroczystości Zwiastowania NMP w dniu 25.03.2022r. (możliwość duchowej adopcji dziecka poczętego) oraz zawierzeniu tego dnia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi – zachęta do licznego udziału w modlitwie w tej intencji o godz.17.00 w jedności z całym światem i Ojcem Świętym Franciszkiem dokonującym tego zawierzenia;
 • zaproszeniu przez Abpa Grzegorza Rysia na całodobową Adorację Najświętszego Sakramentu i możliwości skorzystania z Sakramentu Pojednania w dniach 25-26.03.2022r. w łódzkiej archikatedrze;
 • Arenie Młodych – rekolekcyjnym spotkaniu z Arcybiskupem w Atlas Arenie;
 • celebrowaniu Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego – zachęta do licznego udziału w tych uroczystościach i zaangażowaniu się w liturgię;
 • Festynie Miłosierdzia i planowanym koncercie charytatywnym przy naszym kościele, podczas którego będą zbierane datki na pomoc uchodźcom z Ukrainy (pomysł sprzedaży ciast);
 • Święcie Miłosierdzia Bożego, kiedy w ramach obchodów Roku Jubileuszowego będzie rozważany Sakrament Kapłaństwa, a wieczorem odbędzie się Wieczór Chwały z pieśniami uwielbienia zorganizowany przez wspólnotę U Źródła;
 • planach utworzenia kolejnych wspólnot, np. krąg rodzin czy krąg biblijny.

Ustalono, że następne spotkanie rady odbędzie się dnia 15.05.2022r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Michał Tatarenka
 3. Romuald Bossakowski
 4. Agata i Tomasz Sadowscy
 5. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 6. Magdalena i Dorian Szymczak
 7. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 8. Grażyna Lenart
 9. Agata Bury
 10. Wanda Piotrkowska
 11. Izabela Wolniakowska
 12. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 13. Paweł Kazimierczak
 14. Anna Skoneczka

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 23.01.2022r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz Zespołu Synodalnego, na wstępie którego ks. Proboszcz przypomniał, że jesteśmy powołani do wspólnej odpowiedzialności za Kościół i powinniśmy zapraszać innych do uczestnictwa w Eucharystii, oraz, że pełnego uczestnictwa nie zastąpi żadna transmisja telewizyjna czy internetowa!.

Synodalność to wspólna droga i weszliśmy w II etap XVI Synodu Powszechnego Kościoła, który ma zakończyć się 30 kwietnia 2022r. Ks. Proboszcz poprosił zebranych o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej i przesłanie drogą mailową odpowiedzi na pytania synodalne II etapu.

Oto link do materiałów: www.16synodlodz.pl/index.php/pytania2etapu

Omówiono też bieżące sprawy t.j. wizyty duszpasterskie w rodzinach parafialnych, które osobiście zaprosiły kapłana, czy obchody Roku Jubileuszowego Parafii, w ramach których niedzielna Msza Święta dnia 13.02.2022 r. będzie poświęcona Sakramentowi Chorych. Na 11 lutego (Światowy Dzień Chorego) o godz.9.00 ma mszę św. z udzieleniem sakramentu chorych ks. Proboszcz zaprosił chorych i osoby starsze prosząc by pomoc dotrzeć do kościoła.

Najtrudniejszą kwestią jaką poruszono były zbyt wysokie rachunki za ogrzewanie (po obecnej podwyżce cen  prawie trzykrotnie wyższe od wcześniejszych), które są bardzo trudne do udźwignięcia. Podczas dyskusji zmierzającej do próby znalezienia rozwiązania padły następujące propozycje:

 • rezygnacja z ogrzewania kościola (ale to może doprowadzić do zagrzybienia);
 • rozważenie zmiany nośnika energii, montaż pieca opałowego;
 • wypowiedzenie umowy gazowni, zmniejszenie zamawianej mocy i obniżenie opłaty stałej;
 • ogrzewanie kościoła tylko w niedziele.

Podsumowując zdecydowano, aby nie rezygnować z ogrzewania, tylko zmniejszyć jego moc, wnioskować o rozłożenie płatności na raty. Niemniej jednak sytuacja finansowa parafii nadal nie ulegnie znacznej poprawie, zatem można jedynie zaapelować do parafian o modlitwę i wsparcie.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Romuald Bossakowski
 3. Agata i Tomasz Sadowscy
 4. Tadeusz Jaskólski
 5. Grażyna Lenart
 6. Agata Bury
 7. Wanda Piotrkowska
 8. Izabela Wolniakowska
 9. Tadeusz i Małgorzata Kaczmarek
 10. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
 11. Bogusław Zieliński

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 21.11.2021r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej i Zespołu Synodalnego, które rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego i przekazaniem przez ks. Proboszcza bieżących informacji:

 • Przygotowanie się p.Romualda do przyjęcia święceń diakonatu w maju przyszłego roku i konieczność wystawienia opinii przez dwóch członków rady (zadanie poufne);
 • Obchody Roku Jubileuszowego – modlitwa za zmarłych w listopadzie, a za małżeństwa w grudniu i zaproszenie na rekolekcje adwentowe prowadzone przez o.Dumę;
 • Prośba o angażowanie się w życie parafii oraz o modlitwę o powrót do zdrowia w intencji p.Krystyny;
 • Możliwość pobrania opłatków wigilijnych z kancelarii dla osób, które chciałyby je zanieść sąsiadom.

Główną częścią spotkania była dyskusja, która miała na celu znalezienie odpowiedzi na pytania I etapu XVI Synodu Powszechnego Kościoła, ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Podstawowe pytanie Synodu jest następujące: W jaki sposób wspólne wędrowanie Kościoła jako wspólnoty i głoszenie Ewangelii dokonuje się dzisiaj w naszym Kościele? Podczas dyskusji podzielono się refleksjami na temat sytuacji, w jakiej znalazł się dzisiejszy Kościół. Dostrzega się narastającą niechęć do osób wierzących, przez co niektórzy ludzie boją się przyznać do swojej wiary np. w szkole czy zakładach pracy, aby nie zostać wyśmianym czy odrzuconym. Zauważono, że Kościół przeżywa kryzys, ale może ten stan trzeba zaakceptować, nie zapełniać kościołów na siłę, nie narzucać też na siłę wiary. Być może przeżywamy czasy oczyszczenia się pewnych problemów i odrodzony po kryzysie Kościół może być mniej liczebny, ale za to bardziej zaangażowany, wnoszący nową jakość. Nie powinniśmy lękać się trudnych czasów, tylko zatroszczyć się o własną jedność, zawierzenie życia Chrystusowi i Jego Matce oraz ufność w Boże Miłosierdzie. Wyciągnięto też wniosek, że najlepszą formą ewangelizacji jest świadectwo każdego chrześcijanina, jakie daje własnym życiem, stosunkiem do drugiego człowieka, miłosierną postawą, przyznaniem się do wiary. Może czasem powinniśmy wyjść z własnej strefy komfortu i podjąć dialog z osobami wrogo nastawionymi do Kościoła, ale nie należy ewangelizować nikogo na siłę. Warto zauważyć też, że współczesne technologie dają ludziom świeckim dodatkowe możliwości dzielenia się wiarą, chociażby jak to robią niektórzy świeccy ewangelizatorzy na kanale YouTube, łatwo docierając do młodych osób.

Zespół Synodalny naszej parafii przedstawił także następujące spostrzeżenia:

 1. Problem niskiej frekwencji (głównie młodzieży) na Mszach św. i nabożeństwach oraz rezygnacji dzieci i młodzieży z nauki religii (zwłaszcza umieszczonej w planie lekcji na początku lub końcu zajęć lekcyjnych); padło pytanie, czy można coś zmienić w prowadzeniu zajęć lub programie religii, aby sytuacja się poprawiła i czy spadająca liczba parafian uczestniczących regularnie w Eucharystii jest jedynie efektem pandemii.
 2. Sugestia skierowania pytania w szkole na lekcji religii w formie ankiety, co przyciągnęłoby młodych ludzi do kościoła, a co odpycha; oraz do osób przyjmujących księdza w czasie wizyt duszpasterskich, dlaczego nie chodzą do kościoła. Problemem jest też spadająca z roku na rok liczba rodzin zapraszających księdza na wizytę duszpasterską i czas pandemii, który nakłada pewne ograniczenia na organizację kolędy.
 3. W celu dotarcia do młodych, trzeba kierować komunikaty, pytania nie ogólnikowo, tylko adresować je do konkretnych osób (np. w czasie lekcji religii).
 4. Potrzeba wyjaśniania znaczenia czynności wykonywanych przez księdza podczas Mszy św., propozycja, aby to było w trakcie Mszy św, krótkie nawiązywanie podczas wykonywania tych czynności a nie osobne kazanie na ten temat.
 5. Organizowanie spotkań przygotowujących do I Komunii św. dla dzieci i obowiązkowo dla ich rodziców, konieczność uświadamiania dzieciom świętości miejsca, w którym się znajdują i godnej postawy podczas Eucharystii. Dobrym pomysłem byłoby zapraszanie świeckich osób, dzielących się świadectwem własnej wiary na spotkania duszpasterskie dla dzieci i młodzieży.
 6. Dbałość o rozpoczynanie Mszy św. i nabożeństw punktualnie oraz aby księża byli dostępni dla ludzi, mieli z nimi kontakt przed i po Mszy świętej.
 7. Pomysł prowadzenia katechezy dla dorosłych, np. krótkich spotkań po Mszy św. w celu umożliwienia wiernym zadania pytań księdzu na tematy związane z wiarą, pomoc w rozwianiu wątpliwości czy dzielenia się Słowem Bożym.
 8. Uświadomienie ludziom ważności adoracji Najświętszego Sakramentu, że to nie to samo co przez radio czy telewizję.
 9. Wyznaczenie księdza, który ma dobry kontakt z młodzieżą, odpowiedzialnego za informowanie za pomocą komunikatorów internetowych o spotkaniach duszpasterskich w Łodzi, aby informacje docierały z wyprzedzeniem do jak największej liczby młodych ludzi (niska frekwencja młodzieży na ŚDM mogła mieć przyczynę w błędach logistycznych i informacyjnych).
 10. Dbałość o jakość kazań podczas Mszy św. (mówienie a nie czytanie, tłumaczenie Ewangelii, unikanie mówienia o polityce, kierowanie kazań do młodych osób).
 11. Organizowanie dla młodzieży za pomocą komunikatorów internetowych wspólnych wyjazdów, np. rowerowych z księdzem, spotkania kończące się każdorazowo Mszą świętą.
 12. Utworzenie Koła Żywego Różańca dla młodzieży czy męskiego koła różańcowego.
 13. Praktykowanie wspólnego odmawiania pacierza przed Mszą św. z dodaniem intencji o głębsze uczestnictwo w Eucharystii, otwarcie się na działanie Ducha Świętego; odmawianie wspólnej modlitwy do św. Michała Archanioła na koniec Mszy świętej.
 14. Zastanowienie się, jak można zachęcić ludzi do powrotu na Eucharystię, jak rozpropagować różne inicjatywy duszpasterskie, np. włączając rozgłośnie katolickie takie jak Radio Niepokalanów lub wykorzystać możliwości, jakie daje Internet.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Romuald Bossakowski
 4. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 5. Agata Brandenbura
 6. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 7. Grażyna Lenart
 8. Agata Bury
 9. Wanda Piotrkowska
 10. Tadeusz i Małgorzata Kaczmarek
 11. Anna Skoneczka
 12. Tomasz Sadowski
 13. Paweł Kazimierczak
 14. Gościnnie: kleryk Filip z WSD w Łodzi

Protokołowała: Magdalena Szymczak

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 

W dniu 17.10.2021r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej i Zespołu Synodalnego, które rozpoczęto modlitwą do Ducha Świętego i podziękowaniami ks.Proboszcza za włącznie się w życie liturgiczne i świadczenie o wspólnocie parafialnej. Następnie ks.Proboszcz przekazał zebranym omówiony na poprzednim zebraniu grafik obchodów Jubileuszu 25-lecia Parafii Św.Faustyny Kowalskiej w Łodzi (rozpisany na poszczególne miesiące roku).

Główną częścią spotkania było omówienie I etapu XVI Synodu Powszechnego Kościoła, ogłoszonego przez Papieża Franciszka, który ma polegać na konsultacjach wśród Ludu Bożego. Owocem Synodu winna być osobista przemiana, będąca owocem otwarcia się na Ducha Świętego, wsłuchania w Słowo Boże czy modlitwy. Konsultacje powinniśmy zacząć od lektury DZ 10 (historia nawrócenia Korneliusza) oraz prosić Ducha Świętego, by zamieszkał w naszych sercach i pokazał nam właściwą drogę, którą mamy podążać.

Główne pytanie Synodu jest następujące: W jaki sposób wspólne wędrowanie Kościoła jako wspólnoty i głoszenie Ewangelii dokonuje się dzisiaj w naszym Kościele? Chodzi o uchwycenie dwóch perspektyw: osobistego doświadczenia wiary i wspólnego wędrowania Kościoła oraz podzielenie się ewentualnymi owocami zebranych doświadczeń. Zasadniczym celem spotkań jest otwarcie się na Ducha Świętego i podzielenie się wszystkim, co dla nas ważne i co chcielibyśmy przekazać wspólnocie Kościoła.

Celem Synodu ma być ożywienie, dynamika, wzbudzenie świadomości, że synodalność jest wspólną drogą prowadzącą nas ku zbawieniu. Ks.Proboszcz poprosił zatem zebranych, aby na następne spotkanie przygotowali swoje refleksje do konsultacji, do jakich wzywa nas Papież Franciszek. I etap ma zostać zakończony 15.12.2021r. i do tego czasu powinniśmy opracować sprawozdanie z prac naszego zespołu synodalnego. Pomocne mogą być też materiały dotyczące XVI Synodu, zamieszczone na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 4. Agata Brandenbura
 5. Grażyna Lenart
 6. Agata Bury
 7. Wanda Piotrkowska
 8. Izabela Wolniakowska
 9. Tadeusz Kaczmarek
 10. Agnieszka Sikorska
 11. Anna Skoneczka
 12. Tomasz Sadowski
 13. Paweł Kazimierczak

Protokołowała: Magdalena Szymczak

                                                             

                                                  

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 19.09.2021r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, które rozpoczęto modlitwą i podziękowaniami ks.Proboszcza za włącznie się w życie liturgiczne i wspólnotowe parafii (Żywy Różaniec, Pogotowie Miłosierdzia, Skała, niedziele ze świadectwem wiary i Apostołem Miłosierdzia), następnie omówiono kwestie dotyczące obchodów Roku Jubileuszowego, uroczyście zainaugurowanego dn.01.09.2021r. przez ks. abp. seniora W.Ziółka. Rok Jubileuszowy w naszej parafii będziemy przeżywać w odniesieniu do Sakramentów Świętych. W każdym miesiącu roku (poza przerwą wakacyjną) zaplanowano szczególne obchody:

 • październik – odpust parafialny (05.10.2021r. godz.18.00), połączony z ogólnołódzkimi uroczystościami ku czci Św.Faustyny i procesją z relikwiami naszej patronki z archikatedry pod pomnik Św.Faustyny;
 • listopad – wspomnienie zmarłych parafian, budowniczych i dobroczyńców;
 • grudzień – 19.12.2021r. rekolekcje adwentowe z jubileuszem małżonków (odniesienie do Sakramentu Małżeństwa), którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii i jubilatów;
 • styczeń – niedziela Chrztu Pańskiego, w intencji wszystkich, którzy przyjęli Sakrament Chrztu;
 • luty – 11.02.2022r. Światowy Dzień Chorego połączony z Sakramentem Chorych;
 • marzec – rekolekcje wielkopostne i odniesienie do Sakramentu Pokuty;
 • kwiecień – odniesienie do Sakramentu Eucharystii;
 • maj – nawiązanie do Sakramentu Kapłaństwa;
 • czerwiec – odniesienie do Sakramentu Bierzmowania.
 • wrzesień 2022r. – uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowego II Kongresem Miłosierdzia.

Następnie ks.Proboszcz zachęcił zebranych do udziału w rekolekcjach ewangelizacyjnych Archidiecezji oraz zaproponowano następujące inicjatywy do wprowadzenia w naszej parafii:

 • I niedziele miesiąca – niedziele adoracyjne, z adoracją Najświętszego Sakramentu po mszy świętej (zamiast kazania);
 • Kontynuacja wspólnego odmawiania pacierza przed niedzielną mszą świętą;
 • Katecheza dla dorosłych o Sakramentach Świętych;
 • Szkoła Liturgii w ostatnie wtorki miesiąca z Pogotowiem Miłosierdzia.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 4. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
 5. Krystyna i Paweł Rochala
 6. Agata Brandenbura
 7. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 8. Janina Śnieg
 9. Grażyna Lenart
 10. Agata Bury
 11. Wanda Piotrkowska
 12. Izabela Wolniakowska
 13. Agnieszka Sikorska
 14. Anna Skoneczka

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII ŚWIĘTEJ FAUSTYNY W ŁODZI

 W dniu 16.05.2021r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono następujące kwestie dotyczące naszej parafii:

 • Podziękowanie za inicjatywy grup parafialnych tj.aktualnie przeżywane rekolekcje „Oddanie 33”, które mają nas doprowadzić do całkowitego zawierzenia się Matce Bożej, czy też piątkowe Drogi Krzyżowe w intencji ku ratunkowi narodowi polskiemu;
 • Aktywne włączanie się w liturgię i nabożeństwa np. czytania mszalne, modlitwa wiernych;
 • Najbliższe wydarzenia – niedziela z Apostołem Miłosierdzia. Za tydzień 23.05.2021r. podczas Mszy św. o godz.12.30 Arcybiskup Grzegorz Ryś podzieli się z nami swoim doświadczeniem miłosierdzia, będą także do nabycia książki pt. „Skandal miłosierdzia”; za dwa tygodnie 30.05.2021r – uroczystość I Komunii Świętej w dwóch turach o godz.11.00 i 12.30; organizacja uroczystości Bożego Ciała;
 • Planowany powrót do procesyjnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu od czerwca.

Na koniec ks.Proboszcz podziękował wszystkim za modlitwę i wspieranie w inicjatywach duszpasterskich, życzył dobrego wakacyjnego wypoczynku i wspomniał, że jest możliwość skorzystania z parafialnego ośrodka wypoczynkowego pod Złoczewem.

Ustalono, że następne spotkanie będzie po przerwie wakacyjnej.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Krystyna i Paweł Rochala – zw
 4. Magdalena i Dorian Szymczak
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólski
 6. Grażyna Lenart
 7. Agata Bury
 8. Wanda Piotrkowska – zw
 9. Agnieszka Sikorska
 10. Anna Skoneczka
 11. Agata Brandenbura — zw
 12. Małgorzata Wieczorek-Kozub – zw
 13. Romuald Bossakowski
 14. Paweł Kazimierczak
 15. Tomasz Sadowski

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII ŚWIĘTEJ FAUSTYNY W ŁODZI

 W dniu 18.04.2021r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono następujące kwestie dotyczące naszej parafii:

 • Podziękowanie za inicjatywy grup parafialnych, zwłaszcza podejmowanych przez Pogotowie Miłosierdzia i wspólnotę „Skała”, np. piątkowe Drogi Krzyżowe w intencji ku ratunkowi narodowi polskiemu;
 • Problem chętnego korzystania z dyspensy w czasie pandemii, bardzo niskiej frekwencji na spotkaniach duszpasterskich dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do sakramentów;
 • Aktywne włączanie się w liturgię i nabożeństwa np. czytania mszalne, modlitwa wiernych, dawanie świadectwa w naszym otoczeniu poprzez dzielenie się z innymi, czym jest Eucharystia i dlaczego tak ważny jest bezpośredni w niej udział, a nie poprzez środki masowego przekazu;
 • Prośba o modlitwę w intencji kapłanów i podziękowanie za „Margaretki”;
 • Najbliższe wydarzenia – niedziele z Apostołem Miłosierdzia, rekolekcje „Oddanie 33”;
 • Zapytanie o możliwość zapewnienia klęczników, które ułatwiłyby osobom starszym przyjmowanie Komunii św. w pozycji klęczącej. Planowany jest jednak powrót do procesyjnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu.

Ustalono termin następnego spotkania na 16.05.2021r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Krystyna i Paweł Rochala
 4. Magdalena i Dorian Szymczak
 5. Danuta i Tadeusz Jaskólski
 6. Grażyna Lenart
 7. Agata Bury
 8. Wanda Piotrkowska
 9. Izabela Wolniakowska
 10. Anna Skoneczka
 11. Agata Brandenbura
 12. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 13. Romuald Bossakowski – zw
 14. Paweł Kazimierczak – zw
 15. Tomasz Sadowski – zw

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 21.03.2021r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono następujące kwestie dotyczące naszej parafii:

 • Aktywne włączanie się w liturgię i nabożeństwa np. czytania mszalne, modlitwa wiernych, nabożeństwa Wielkiego Tygodnia;
 • Troska o sprawy naszej wspólnoty parafialnej – prace porządkowe, sztandary podczas procesji np. rezurekcyjnej czy w czasie parafialnego odpustu;
 • Zachęcanie do włączenia się do wspólnoty „Żywego Różańca” (zwłaszcza mężczyzn);
 • Prośba o zamieszczenie na stronie internetowej parafii informacji o rekolekcjach ODDANIE 33 „Oto Matka Twoja”.

Ksiądz Proboszcz zadeklarował także, że nasz kościół będzie zawsze otwarty dla wiernych (z zachowaniem zaleceń sanitarnych), planowane jest również święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, ale forma może zostać zmieniona tak, aby minimalizować ryzyko zakażenia w czasie pandemii. Organizacja Festynu Miłosierdzia będzie uzależniona od sytuacji pandemicznej i decyzji władz. Ksiądz Proboszcz poinformował również, że po poprzednim spotkaniu Rady przekazane zostały wszystkim zebranym kontakty mailowe i telefoniczne członków rad parafialnych w celu usprawnienia przepływu informacji i realizacji wspólnych zadań.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 4. Magdalena i Dorian Szymczak
 5. Tadeusz Jaskólski
 6. Grażyna Lenart
 7. Agata Bury
 8. Wanda Piotrkowska
 9. Romuald Bossakowski
 10. Izabela Wolniakowska
 11. Agnieszka Sikorska
 12. Anna Skoneczka

         

 Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 21.02.2021r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego ks. Proboszcz podziękował ks.Mirosławowi, wspólnotom parafialnym i wszystkim zabranym za modlitwę (także w formie „Margaretki”) i wsparcie w czasie rekonwalescencji po chorobie oraz powitał nowe osoby, włączające się w naszą wspólnotę. Podjęto też decyzję o utworzeniu grupy mailingowej w celu usprawnienia przepływu informacji i możliwości wspólnego realizowania zadań poprzez wszystkich zebranych. Następnie omówiono następujące kwestie dotyczące naszej parafii:

 • Aktywne włączanie się w liturgię i nabożeństwa np. Drogi Krzyżowej (portal Mateusz.pl może pomóc w przygotowaniu się do czytań);
 • Utworzenie męskiej wspólnoty „Żywego Różańca”;
 • Powrót do zgłębiania zagadnień synodalnych;
 • Rozważenie wprowadzenia formy ewangelizacji poprzez filmy o tematyce religijnej;
 • Problem uczestniczenia dzieci i młodzieży w spotkaniach przygotowujących do Sakramentów – I Komunii Św. i Bierzmowania- niska frekwencja z powodu pandemii;
 • Zachęcanie innych do przychodzenia na Eucharystię pomimo dyspensy poprzez własne świadectwo;
 • Plan zorganizowania w maju 33-dniowych rekolekcji ODDANIE 33 „Oto Matka Twoja”, których celem jest oddanie swego życia Jezusowi przez Maryję;
 • Zapraszanie na Adorację w piątki do godz.21.00 (pomysł utworzenia grafiku osób chętnych do przyjścia na Adorację);
 • Plan zorganizowania Festynu Miłosierdzia 10.04.2021r.
 • Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne, które będzie prowadził ks.Marek Chrzanowski;

Na koniec ustalono wstępny termin następnego spotkania na 21.03.2021r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowsk
 2. Mirosław Marczak
 3. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 4. Krystyna i Paweł Rochala
 5. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
 6. Magdalena i Dorian Szymczak
 7. Agata i Tomasz Sadowscy
 8. Danuta i Tadeusz Jaskólscy
 9. Grażyna Lenart
 10. Agata Brandenbura
 11. Agata Bury
 12. Wanda Piotrkowska
 13. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 14. Romuald Bossakowski
 15. Izabela Wolniakowska
 16. Agnieszka Sikorska
 17. Anna Skoneczka
 18. Mateusz Jaskółka

 

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 20.09.2020r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono szereg podejmowanych inicjatyw duszpasterskich, tj. systematyczne spotkania dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, spotkania dla ministrantów, koła Żywej Róży, niedziele ze świadectwem wiary i z Apostołem Miłosierdzia, wspólne odmawianie pacierza przed Mszą Świętą. Ks. Proboszcz podziękował za posługi podejmowane przez wspólnoty parafialne, aktywne włączanie się w liturgię, a także za pomoc przy wymianie oświetlenia czy wsparcie finansowe wymiany organów.

Poruszono również kwestię dzielenia się wiarą, apostołowania w naszym otoczeniu, jako zadanie dla wszystkich grup parafialnych. Szczególnie silnie na dzieci czy młodzież działa nasze świadectwo, więc powinniśmy starać się być dla nich wzorem praktyk religijnych, czy też zachęcać innych do przychodzenia na Eucharystię. Możemy też dzielić się naszym świadectwem przeżywania Eucharystii. Powróciliśmy również do przyjmowania Najświętszego Sakramentu w pozycji klęczącej, jako zadośćuczynienie Bogu za dokonywane incydenty profanacji Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.

Omówiono najbliższe wydarzenia w naszej parafii:

 • W przyszłą niedzielę o godz.11.00 odbędzie się przeniesiona z maja uroczystość I Komunii Świętej;
 • Dnia 04.10.2020r. o godz. 18.00 przeżywać będziemy ogólnołódzkie uroczystości ku czci św. Faustyny patronki Łodzi. Mszy św. w intencji parafian i mieszkańców naszego miasta będzie przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. Po Mszy św. około godz. 19.30 wyruszy procesja z relikwiami św. Faustyny do katedry.
 • Dnia 05.10.2020r. przeżywamy odpust ku czci Św. Faustyny, główną Mszę odpustową o godz.18.00 będzie sprawował ks. Juliusz Lasoń. Zachęca się wszystkie wspólnoty parafialne oraz parafian i mieszkańców Łodzi do udziału w w/w uroczystościach ku czci naszej patronki. Ks. Proboszcz prosi także o włączenie się parafian we wcześniejsze porządkowanie terenu kościoła przed tymi uroczystościami.

Na koniec podjęto dyskusję na temat tego, jak można ożywić religijność parafian, sprawić, aby czuli się odpowiedzialni za Kościół i zachęcić ludzi do przychodzenia na Eucharystię czy nabożeństwa, w wyniku której padły następujące propozycje:

 • prowadzenie modlitwy różańcowej w październiku przez różne wspólnoty parafialne;
 • wieszanie banerów z hasłami zachęcającymi do udziału w nabożeństwach czy innych inicjatywach duszpasterskich prowadzonych w naszej parafii;
 • powierzenie poszczególnych chorągwi opiece różnym grupom parafialnym, jako pomysł na kształtowanie poczucia odpowiedzialności i zwiększenie liczby osób należących do parafialnej asysty;
 • próba dotykania podczas kazań trudnych tematów, które uderzają w dobre imię Kościoła, jako przeciwwagę dla jednostronnych komunikatów pojawiających się w mediach publicznych.
 • rozważenie wprowadzenia formy ewangelizacji poprzez filmy o tematyce religijnej.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
 3. Magdalena i Dorian Szymczak
 4. Grażyna Lenart
 5. Agata Brandenbura
 6. Agata Bury
 7. Wanda Piotrkowska
 8. Agata i Tomasz Sadowscy
 9. Romuald Bosakowski
 10. Izabela Wolniakowska

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 21.06.2020r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego ks. Proboszcz podziękował zebranym za wsparcie w zadaniach duszpasterskich w czasie mijającej kadencji rady oraz poprosił o zgodę na podjęcie pracy w kolejnej kadencji. Poruszono również kwestię dzielenia się wiarą, apostołowania w naszym otoczeniu oraz aktywnego włączania się w liturgię. Zebrani zostali zachęceni do przygotowania na następne spotkanie propozycji pracy duszpasterskiej na przyszły rok i zastanowienie się, w jaki sposób można byłoby pobudzić religijność parafian.

Omówiono też bieżące problemy tj. w ostatnim czasie ograniczony dostęp do liturgii w związku z pandemią koronawirusa i konieczność odłożenia do jesieni Sakramentów I Komunii Św. i Bierzmowania, powrót do przyjmowania Komunii Św. w pozycji klęczącej, kontynuowanie odmawiania pacierza z wiernymi przed Mszą Świętą.

Przedstawiono także planowane działania:
– zorganizowanie II Kongresu Świętej Faustyny;
– uroczystość oficjalnego wprowadzenia relikwii Św.Jana Pawła II;
– sprowadzenie relikwii o.M.Sopoćko i utworzenie Sanktuarium Apostołów Miłosierdzia Bożego.

Na koniec poruszono kwestię wymienienia się danymi kontaktowymi w związku z powiększającą się liczebnością rady, co ułatwiłoby wspólne podejmowanie inicjatyw duszpasterskich.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Krystyna i Paweł Rochala
 4. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
 5. Magdalena i Dorian Szymczak
 6. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 7. Grażyna Lenart
 8. Agata Brandenbura
 9. Agata Bury
 10. Wanda Piotrkowska
 11. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 12. Romuald Bosakowski
 13. Izabela Wolniakowska
 14. Danuta Jaskólska

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

W dniu 16.02.2020r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej i Zespołu Synodalnego, podczas którego ks. Proboszcz powitał zebranych i przedstawił nowych członków Rady, następnie p. Jaskólscy podzielili się informacjami ze spotkania w łódzkiej katedrze inaugurującego trzeci rok IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej. Omówiono wyniki ankiet na temat parafii, z których wynikało, że prawie połowa parafian nie jest świadoma tego, co poza Mszą świętą dzieje się w parafii. Z kolei najważniejsze kwestie poruszane na konferencjach dotyczyły przedstawienia kościoła jako wspólnoty wspólnot gromadzących się przy Chrystusie i współodpowiedzialności osób duchownych i świeckich za „mój kościół”. Ks. Abp Grzegorz Ryś przypomniał, że w tym roku praca zespołów synodalnych  opierać się będzie na Adhortacji apostolskiej Ojca Św. Franciszka „Ewangelii Gaudium – o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie”, w której trzy najważniejsze wątki to:

 • nawrócenie pastoralne – kościół nie ma się wyłącznie skupiać na administrowaniu i zarządzaniu, ale wychodzić z misją ewangelizacyjną do ludzi, kościół ma zmienić sposób myślenia, nawrócić się, dostrzec przeszkody po swojej stronie, a nie tylko po stronie świata;
 • horyzont synodalny – współodpowiedzialność za kościół oparta na chrzcie, do dzieła ewangelizacji włącza się także osoby świeckie;
 • fundamentalna opcja na rzecz ubogich – podkreślenie uczynków miłosierdzia, np. działalność Caritas na rzecz ubogich.

Natomiast z prac w grupach, które próbowały znaleźć rozwiązanie problemu, jak zaktywizować tych, którzy chodzą do kościoła, wypłynęły następujące pomysły: tworzenie różnorodnych grup parafialnych, formacje duchowe, zapraszanie specjalistów, organizowanie pielgrzymek i spotkań z ciekawymi ludźmi, świadectwa wiary, wykorzystywanie Internetu, katechezy, apolityczność, pomoc osobom starszym, odwiedzanie chorych, otwarta postawa proboszcza na słuchanie wiernych, personalizowanie zadań i konieczność istnienia lidera, który pokierowałby grupą świeckich.

Ks.Proboszcz poprosił, aby zainteresować się zagadnieniami na stronie internetowej naszej archidiecezji do opracowania w zespołach synodalnych, a następnie omówiono kilka bieżących spraw:

 • zachęta do włączenia się różnych grup parafialnych w nabożeństwa Drogi Krzyżowej;
 • podziękowanie za inicjatywy wspólnoty Skała i Pogotowie Miłosierdzia;
 • rozważenie posługi szafarza lub diakona stałego;
 • zastanowienie się nad nową siatką Mszy świętych;
 • zapytanie o możliwość przyjmowania Komunii św. w dwóch postaciach;
 • zapisy na pielgrzymki z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II i beatyfikacji kard.Wyszyńskiego.

Na koniec odmówiono modlitwę synodalną i ustalono termin następnego spotkania na 15.03.2020r.

W zebraniu uczestniczyli:

Proboszcz Wiesław Potakowski
Mirosław Marczak
Agnieszka i Andrzej Markiewicz
Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
Danuta i Tadeusz Jaskólscy
Magdalena i Dorian Szymczak
Agata Bury
Małgorzata Wieczorek-Kozub
Agnieszka Dobroń
Grażyna Lenart
Wanda Piotrowska
Paweł Kaźmierczak
Tomasz Sadowski

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

Sprawozdanie z prac duszpasterskich i organizacyjnych
w parafii Św. Faustyny Kowalskiej w 2019 r.

 Wydarzenia:

 • 11 lutego – w Dniu Chorego, odprawiona została Msza św. w intencji chorych, podczas której kilkudziesięciu Parafian przyjęło Sakrament Chorych;
 • marzec – odbyły się czterodniowe rekolekcje wielkopostne dla dzieci, które poprowadził Diakon Kamil Gregorczyk z Wyższego Seminarium Duchownego;
 • 7-10 kwietnia – odbyły się czterodniowe rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, które poprowadził o. Stanisław Mański, kapucyn z Ukrainy;
 • 12 kwietnia – ks. bp Ireneusz Pękalski odprawił Mszę św. w naszym kościele jako Stacyjnym Kościele Pokutnym;
 • 27 kwietnia – po raz czternasty odbył się Festyn Miłosierdzia w parku Wenecja, z uroczystym przejściem „szlakiem Faustyny” do archikatedry;
 • 28 kwietnia   –   w   Niedzielę   Miłosierdzia   Bożego,   przeżyliśmy   Uroczystość   Odpustową i ponowiliśmy zawierzenie Parafii i wszystkich Rodzin Jezusowi Miłosiernemu; głównej Mszy św. przewodniczył ks. kan. Jacek Tkaczyk,
 • maj – ks. bp Marek Marczak udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży (w parafii MB Fatimskiej);
 • 26 maja – odbyła się uroczystość I Komunii Świętej dzieci;
 • 20 czerwca – w Boże Ciało podczas Mszy św. o g. 18.00 gościliśmy stygmatyczkę z Syrii Myrnę Nazzour;
 • 15 września    –    w   niedzielę,    na    wszystkich    Mszach    św.    gościliśmy        Zbigniewa Grygorcewiczem, misjonarza z Kazachstanu;
 • 16 września – odbyła się projekcja filmu o Polakach żyjących w Kazachstanie, i o tych, którym udało się repatriować do Ojczyzny;
 • 23 września – gościliśmy pielgrzymkę kapłanów-żołnierzy;
 • 5 października – przeżyliśmy Uroczystość Odpustową i archidiecezjalne obchody ku czci patronki miasta Świętej Faustyny; głównej Mszy św. o g. 18.00 oraz procesji z relikwiami św. Faustyny do archikatedry przewodniczył ks. bp Damian Muskus z Krakowa;
 • 8 października – odbyła się gra miejska Caritas, z zakończeniem w naszym kościele;
 • 18 października  –  w  ramach  obchodów  Łódzkiego  Października  Legionowego  Mszy  św.   o g. 11.00 przewodniczył ks. bp Adam Lepa, następnie w Auli Jana Pawła II dzieci zaprezentowały program patriotyczny;
 • 20 października – odbył się w naszej parafii rejonowy dzień wspólnoty Kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie;
 • 12 listopada – odbyło się spotkanie z Ryszardem Bonisławskim, który zaprezentował parafianom historię okolic Górniaka, miejsca gdzie obecnie stoi nasz kościół;
 • 8 grudnia – w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, po już raz trzeci swoje zobowiązania podjęła Wspólnota Pogotowia Miłosierdzia;
 • 8 grudnia – na Mszach św. gościliśmy ks. prałata Waldemara Kulbata, który głosił Słowo Boże i przedstawił swoje medytacje dotyczące wiary w dzisiejszym świecie;
 • 15 grudnia – ks. Sylwester Kubik, proboszcz parafii św. Antoniego w Częstochowie, poprowadził dzień skupienia adwentowego; przy okazji mogliśmy zapoznać się z nową twórczością kapłana-poety;
 • 21 grudnia – przeżyliśmy wieczerzę wigilijną dla wszystkich grup parafialnych oraz rozwieźliśmy przygotowaną wieczerzę osobom chorym i
 • W ciągu roku gościliśmy wielu pielgrzymów z Polski i całego świata, nawiedzających miejsca związane ze św. Faustyną, m.in. z Brazylii, Wietnamu,
 • Kontynuowaliśmy wydawanie gazetki parafialnej (tygodnika), prowadziliśmy stronę internetową parafii oraz profil na

Ponadto:

 • Kontynuowaliśmy rozpoczęty w  ubiegłym  roku  cykl  Mszy  św.  „ze  świadectwem  wiary”;  w każdą I niedzielę miesiąca o g. 18.00 spotykaliśmy się z osobą, która dawała świadectwo        o Bożym Miłosierdziu w swoim życiu.
 • Jako owoc I Łódzkiego Kongresu św. Faustyny podjęliśmy inicjatywę „Niedziel z Apostołem Miłosierdzia”. Od lutego w każdą IV niedzielę miesiąca spotykaliśmy się z Apostołem Miłosierdzia. Gościliśmy w naszej parafii: ks. Marka Chrzanowskiego, s. Michaelę Rak z Wilna, siostry ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów z Wilna, panią z Instytutu Miłosierdzia Bożego (świeckiej wspólnoty  życia  konsekrowanego),    Juliusza  Lasonia   –  kapelana  szpitala   im. Kopernika, o. Zdzisława Dumę – Misjonarza Miłosierdzia, ks. Adama Jabłońskiego – duszpasterza więziennictwa, ks. Andrzeja Partykę – dyrektora łódzkiej Caritas, panią Agnieszkę

– pielęgniarkę z Domu Pomocy Społecznej.

Nabożeństwa cykliczne:

 • W naszej parafii – jako jedynej w Łodzi! – codziennie o g. 15.00 rozpoczyna się Godzina Miłosierdzia – wystawienie Najświętszego Sakramentu, rozważanie Męki Pańskiej, Koronka do Bożego Miłosierdzia i potem adoracja do Mszy św. wotywnej o Miłosierdziu Bożym o 18.00.
 • W każdą I sobotę miesiąca (z inicjatywy Pogotowia Miłosierdzia i Żywej Róży) odprawiamy nabożeństwo wynagradzające I sobót miesiąca.
 • W każdy II piątek miesiąca podczas Godziny Miłosierdzia modlimy się w intencji osób uzależnionych i ich
 • Z inicjatywy Pogotowia Miłosierdzia, po wakacjach rozpoczęliśmy odprawianie nabożeństwa wynagradzającego Panu Bogu i Matce Bożej w każdy II wtorek miesiąca.
 • Z inicjatywy Rady Duszpasterskiej, począwszy od I niedzieli Adwentu, przed niedzielnymi Mszami św. odmawiamy wspólnie

Działają grupy parafialne:

 • Żywy Różaniec – zebrania w każdą I niedzielę miesiąca po Mszy św. o g. 30.
 • Pogotowie Miłosierdzia – spotkania modlitewne w każdy wtorek o 30.
 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Skała” – spotkania modlitewne w każdą środę po Mszy św.
 • ministranci, schola dziecięca, szkolne koło Caritas, asysta
 • zespół synodalny, powiększony o członków Rady
 • Rada Duszpasterska – spotkania w III niedziele miesiąca i Rada Ekonomiczna. Obie rady kończą swoje kadencje, w 2020 r. zostaną powołane nowe składy
 • pani psycholog – konsultacje w ramach poradni małżeńsko-rodzinnej. Zrealizowane prace gospodarcze w 2019
 • czyszczenie i polerowanie posadzki kościoła;
 • dalsza konserwacja okien kościoła;
 • czyszczenie i konserwacja dachu i rynien;
 • pielęgnacja zieleni zaatakowanej przez zarazę;
 • czyszczenie przerastającej trawą kostki – wykonanie oprysków;
 • wymiana napędu bramy i

Dziękujemy wszystkim Parafianom, przyjaciołom Parafii i Dobrodziejom za włączanie się w życie duszpasterskie i liturgiczne, za wszelkie wsparcie dzieł prowadzonych przez Parafię. Bóg zapłać!

Obejmujemy Was wszystkich modlitwą w codziennej Godzinie Miłosierdzia…

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII ŚWIĘTEJ FAUSTYNY W ŁODZI  – 17 listopada 2019 r.

 

W dniu 17.11.2019r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego ks. Proboszcz podziękował wszystkim za wszelkie działania podjęte w czasie upływającej pięcioletniej kadencji oraz zachęcił do dalszej współpracy. Na nową kadencję planowane jest włączenie przedstawicieli wszystkich wspólnot parafialnych, a spotkania będą odbywały się w trzecią niedzielę miesiąca. Ks. Proboszcz ponowił apel o czynne włączanie się w liturgię (poprowadzenie pacierza, czytanie lekcji, modlitwa wiernych, procesja z darami) oraz o przemyślenie podjęcia posługi szafarza, aby móc zanosić Najświętszy Sakrament chorym. Omówiono też bieżące wydarzenia:

 • W przyszłą niedzielę spotkanie z Apostołem Miłosierdzia ks.A.Partyką, dyrektorem Caritas. Szkolne Koło Caritas przygotuje mikołaje i przeprowadzi zbiórkę na cele charytatywne;
 • Dnia 21.12.2019r. (sobota) przygotowuje się wigilię dla osób samotnych i wszystkich wspólnot parafialnych. Mile widziane są wszelkie potrawy, które można przekazać tego dnia osobom potrzebującym;
 • Od adwentu wdrażamy odmawianie pacierza oraz czytanie fragmentów Dzienniczka Św. Faustyny przed Mszą świętą, do którego poprowadzenia zachęca się wszystkich członków wspólnot parafialnych;
 • Niedługo otrzymamy nowe zadania w ramach Synodu Duszpasterskiego tym razem poświęconego sprawom parafii. Od stycznia będą ukazywały się zagadnienia do opracowania w czasie spotkań rady.

Na koniec przedyskutowano plan utworzenia formacyjnego stowarzyszenia przy naszej parafii na wzór Faustinum – Stowarzyszenia Apostołów Miłosierdzia z ul.Krośnieńskiej, mającego na celu przekazywanie apostolstwa św. siostry Faustyny Kowalskiej.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. siostra Benedetta
 4. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
 5. Magdalena i Dorian Szymczak
 6. Krystyna i Paweł Rochala
 7. Małgorzata i Tadeusz Karczmarek
 8. Grażyna Lenart
 9. Agata Brandenbura
 10. Agata Bury
 11. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 12. Wanda Piotrkowska
 13. Agnieszka Dobroń

                                                                        

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ RADY DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI – 20 października 2019r.

 W dniu 20.10.2019r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego ks. Proboszcz przedstawił pana Romualda Bosakowskiego, który przygotowuje się do przyjęcia diakonatu stałego, dzięki czemu będzie mógł pomagać kapłanom w posłudze na rzecz naszej parafii. Ks. Proboszcz podziękował zebranym za włączenie się w przygotowanie uroczystości odpustowej, a ks. Mirosławowi za aktywne włączenie się w realizację wszelkich przedsięwzięć.

Poruszono również kwestię dzielenia się wiarą, apostołowania w naszym otoczeniu, jako zadanie dla wszystkich grup parafialnych. Szczególnie silnie na dzieci czy młodzież działa nasze świadectwo, więc powinniśmy starać się być dla nich wzorem praktyk religijnych. Takie inicjatywy jak Msze ze świadectwem wiary czy spotkania z Apostołem Miłosierdzia mają na celu pobudzenie wiary, czy wzbudzenie pragnienia apostołowania.

Ks. Proboszcz zachęcał do podejmowania podobnych inicjatyw czy włączania się w liturgię. Zaproponował także, żeby od adwentu przed Mszą świętą był odmawiany pacierz wspólnie z wiernymi, do którego poprowadzenia mogliby włączać się członkowie wszystkich grup parafialnych. W taki sposób można byłoby pobudzić religijność parafian, ponieważ wielu z nich nie modli się regularnie. Ks. Mirosław zaproponował, aby po odmówieniu pacierza przeczytać także fragment z Dzienniczka Św. Faustyny. Wówczas wierni mogliby lepiej poznać postać i przemyślenia swojej patronki.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Krystyna Rochala
 4. Magdalena i Dorian Szymczak
 5. Grażyna Lenart
 6. Agata Brandenbura
 7. Agata Bury
 8. Wanda Piotrkowska
 9. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 10. Romuald Bosakowski

                                                         Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI – 15 września 2019 r.

W dniu 15.09.2019r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego ks. Proboszcz przedstawił nowego księdza wikariusza Mirosława Marczaka i przypomniał jakie inicjatywy są podejmowane w naszej parafii:

 • Spotkania z Apostołem Miłosierdzia, jako efekt I Kongresu Świętej Faustyny;
 • Trzyletni cykl przygotowywania dzieci do I Komunii Świętej oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania – spotkania formacyjne i Msze św. ze świadectwem wiary;
 • Grupy modlitewne: Pogotowie Miłosierdzia, Skała, koła różańcowe oraz asysta parafialna;
 • Festyn Miłosierdzia;
 • Spotkania dla ministrantów.

Ks. Proboszcz zachęcał do namawiania osób z naszego otoczenia do włączania się w w/w inicjatywy, przypominania o trzyletnim przygotowywaniu się dzieci i młodzieży do sakramentów oraz czynnego włączania się w liturgię np. poprzez czytanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych czy procesję z darami. Omówiono także projekt budowy nowej drogi przy kościele i umieszczenia tam Domu Dziennego Pobytu dla seniorów, a także plany zorganizowania II Kongresu Świętej Faustyny na wiosnę 2021r. (w ramach obchodów 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej).  Ks. Proboszcz zachęcił także do udziału w odpuście parafialnym w dniu 05.10.2019r. oraz do przesyłania ciekawych informacji z życia kościoła na stronę internetową parafii. Na koniec ustalono termin następnego spotkania na trzecią niedzielę października.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Mirosław Marczak
 3. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
 4. Magdalena i Dorian Szymczak
 5. Grażyna LenartAgata
 6. Brandenbura
 7. Agata Bury
 8. Wanda Piotrowska

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI – 16 czerwca 2019 r.

W dniu 16.06.2019r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej oraz Zespołu Synodalnego. Po krótkiej modlitwie ks.Proboszcz podziękował za całoroczny trud pracy ks. Robertowi, paniom katechetkom, pani organistce i pozostałym członkom rady za wszelkie zaangażowanie w liturgię, a także ponowił prośbę o modlitwy w intencji Synodu oraz kapłanów i całego Kościoła.

Następnie omówiono ostatnie dwa tematy II etapu IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej „Przyszłość Kościoła Łódzkiego idzie przez rodzinę” – temat VII: Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche oraz temat VIII: Duchowość małżeńska i rodzinna; które członkowie Synodu zobowiązali się opracować do końca czerwca.

Na koniec ks.Proboszcz poinformował o nadchodzących wydarzeniach: święcie Bożego Ciała, przeżywanego wspólnie z parafią Matki Bożej Fatimskiej, kolejnej niedzieli z apostołem miłosierdzia oraz podziękował państwu Karczmarkom za podejmowanie różnych inicjatyw, efektem czego będziemy gościć 20.06.2019r. na Mszy św. o godz.18.00 stygmatyczkę z Syrii. Uruchomiona została skrzynka intencji w Internecie, w których będzie modlić się nasz gość. Celem podejmowanych inicjatyw jest ożywienie religijności naszych parafian, ukazanie jak inni wierzą i jak doświadczają Bożego miłosierdzia w swoim życiu. Ks. Proboszcz zachęcił wszystkich do odważnego przyznawania się do naszej wiary, udekorowania swoich domów na uroczystość Bożego Ciała oraz poprosił o pomoc w przygotowaniu ołtarzy na tę uroczystość.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Robert Karczmarek
 3. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 4. Magdalena i Dorian Szymczak
 5. Grażyna Lenart
 6. Małgorzata Rochala
 7. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 8. Agata Bury
 9. Agnieszka Dobroń

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI – 19 maja 2019 r.

 W dniu 19.05.2019r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej oraz Zespołu Synodalnego. Po krótkiej modlitwie ks.Proboszcz podziękował za wszelką pomoc w organizacji XIV Festynu Miłosierdzia i zaangażowanie się w liturgię; ks. Robertowi za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, a paniom katechetkom za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej; a także ponowił prośbę o modlitwy w intencji Synodu oraz kapłanów i całego Kościoła.

Następnie przedstawiono sprawozdanie (opracowane przez p.dr Krystynę Rochalę i przesłane do sekretariatu Synodu) z trzech tematów II etapu IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej „Przyszłość Kościoła Łódzkiego idzie przez rodzinę” oraz omówiono kolejne trzy tematy, które członkowie Synodu zobowiązali się opracować do końca maja.

Przedstawiono też Zasady ochrony małoletnich i niepełnosprawnych w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej wprowadzone dekretem Arcybiskupa Grzegorza Rysia i obowiązujące od dnia 20.05.2019r. Deklaracje respektowania w/w zasad zostały podpisane przez wszystkie osoby podejmujące zadania i posługi wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych na terenie parafii (w tym panie katechetki).

Na koniec Ks. Proboszcz poprosił zebranych o pomoc w przygotowaniu ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała oraz ustalono termin następnego spotkania na dzień 16.06.2019r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Robert Kaczmarek
 3. Magdalena i Dorian Szymczak
 4. Wanda Piotrowska
 5. Agata Brandenbura
 6. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 7. Agata Bury
 8. Agnieszka Dobroń

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

24 marca 2018 r

W dniu 24.03.2019r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej oraz Zespołu Synodalnego. Omówiono bieżące przedsięwzięcia: rekolekcje wielkopostne, przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów, niedziele z apostołem miłosierdzia, planowaną projekcję filmu o świętej Faustynie, organizację XIV Festynu Miłosierdzia oraz prace na II etapie Synodu Duszpasterskiego poświęconego rodzinie. Na stronie internetowej naszej archidiecezji będą zamieszczane materiały do rozważań i omawiania w zespołach synodalnych. Ks.Proboszcz zachęcał zebranych do wzięcia udziału w Arenie Rodzin, częstego uczestnictwa w mszach, także w tygodniu, włączania się w czytania i modlitwę wiernych, a także w prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, praktykowania Godzin Miłosierdzia i modlitwy w intencji Synodu oraz rodzin z naszej parafii. Zaapelował też o przeciwstawianie się seksualizacji dzieci, związanej z kartą LGBT+ oraz o pomoc w przygotowaniu kościoła na liturgie Wielkiego Tygodnia (w środę).

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Robert Kaczmarek
 3. Magdalena i Dorian Szymczak
 4. Krystyna, Paweł i Małgorzata Rochala
 5. Agnieszka Markiewicz
 6. Grażyna Lenart
 7. Wanda Piotrowska
 8. Agata Brandenbura
 9. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 10. Agata Bury
 11. Agnieszka Dobroń

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
16 września 2018 r

W dniu 16.09.2018r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego ks.Proboszcz przedstawił nowego wikariusza ks.Roberta Kaczmarka, panią organistkę Agnieszkę Dobroń i panią katechetkę Małgorzatę Wieczorek-Kozub. Następnie omówiono kwestie związane z organizacją I Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny w dniach 4-5 października 2018 r., którego celem jest pokazanie miejsca, gdzie zaczęła się droga św. Faustyny oraz rozpropagowanie kultu św. Faustyny i Miłosierdzia Bożego. Poproszono członków rady o zaangażowanie się do pomocy przy organizacji kongresu oraz o przekazywanie informacji i zapraszanie do udziału w kongresie w środowisku lokalnym.

Kolejną kwestią była trudna sytuacja rodzin w naszej parafii, gdzie wiele dzieci wychowuje się w rodzinach rozbitych i coraz mniej dzieci i młodzieży uczestniczy w spotkaniach duszpasterskich przygotowujących ich do sakramentów świętych. Ks. Proboszcz poprosił o podpowiadanie osobom mieszkającym w naszym otoczeniu, które posiadają dzieci, że w naszej parafii obowiązuje trzyletni okres przygotowywania się do sakramentów świętych (I Komunii Św. i bierzmowania) i zachęcanie ich do uczestnictwa w spotkaniach duszpasterskich dla dzieci i młodzieży. Istnieje też potrzeba modlitwy w tej intencji, jak również w intencji organizowanego Synodu czy Kongresu św. Faustyny. Ks. Proboszcz poprosił również o podanie adresów poczty elektronicznej, aby móc przesyłać informacje o sytuacji kościoła w Polsce czy dotyczące naszej parafii po to, aby członkowie rady mieli wiedzę na temat pracy duszpasterskiej i mogli również włączyć się w takie działania.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Robert Kaczmarek
 3. Magdalena i Dorian Szymczak
 4. Krystyna Rochala
 5. Grażyna Lenart
 6. Wanda Piotrowska
 7. Agata Brandenbura
 8. Małgorzata Wieczorek-Kozub
 9. Agata Bury
 10. Agnieszka Dobroń
 11. Jakub Kowalczyk

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
17 czerwca 2018 r

W dniu 17.06.2018r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego obecni byli również członkowie Rady Ekonomicznej. Ks. Proboszcz podziękował zebranym za wsparcie w kolejnym roku pracy duszpasterskiej, szczególne podziękowania skierował też do kapłanów – księdza Waldemara oraz księdza Pawła, który prowadził spotkania duszpasterskie dla dzieci i młodzieży, grupę synodalną oraz był inicjatorem akcji „Kromka i Koronka”. Następnie omówiono plan dalszej pracy duszpasterskiej:

 • utrzymanie trzyletniego cyklu przygotowania dzieci do sakramentów świętych;
 • wznowienie działalności świetlicy parafialnej, w której prowadzenie ma również włączyć się fundacja „Życie”;
 • przygotowanie I Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny w dniach 4-5 października 2018 r., którego celem jest pokazanie miejsca, gdzie zaczęła się droga św. Faustyny oraz udział w Apostolstwie Miłosierdzia Bożego. Aktualnie rozesłano listy do 220 parafii w całej Polsce z zaproszeniem do udziału w kongresie, a szczegółowy programu znajduje się na stronie internetowej parafii.

Na koniec ks. Proboszcz skierował swoją prośbę do panów obecnych na spotkaniu, aby przemyśleli decyzję w sprawie podjęcia posługi szafarzy oraz podziękował panu organiście, który odchodzi z naszej parafii za trzyletnią współpracę.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Jakub Kowalczyk
 3. Magdalena i Dorian Szymczak
 4. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
 5. Krystyna i Paweł Rochala
 6. Grażyna Lenart
 7. Wanda Piotrowska
 8. Agata Brandenbura
 9. Łukasz Różyło

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
18 marca 2018 r

W dniu 18.03.2018 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono następujące kwestie:

 • W minionym tygodniu odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci, które poprowadził ks. Zenon Stochla, jednak frekwencja i zachowanie niektórych dzieci podczas spotkań rekolekcyjnych budziły spore zastrzeżenia. Tak samo niepokoi niewielka liczba młodzieży zainteresowana spotkaniami duszpasterskimi przygotowującymi ich do Sakramentu Bierzmowania. Smutne jest to, że w wielu domach nie ma atmosfery religijnej i zachęty dzieci, młodzieży do modlitwy i praktyk religijnych. Ks. Proboszcz zaapelował do grup modlitewnych oraz członków rady o modlitwę w tych trudnych sprawach;
 • Prowadzony przez ks.Pawła Zespół Synodalny już się ukonstytułował i złożył wyznanie wiary. Młodzież komunikuje się przez Internet oraz odpowiada na różne pytania dotyczące wiary;
 • Dnia 7 IV 2018 r. będziemy organizować XIII Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny”, który rozpocznie się o godz. 11.00 w Parku Słowackiego w Łodzi występem artystów cyrkowych „Klaunik” oraz zespołu muzycznego „Duval” z Gdańska. Obecni będą także przedstawiciele Zespołu Synodalnego, a swoim świadectwem podzielą się członkowie wspólnoty charyzmatycznej „Skała”. Ok. godz. 14.00 nastąpi przemarsz ulicami Łodzi do Archikatedry, gdzie zostanie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, a potem nastąpi powitanie uczestników przez Ks. Arcybiskupa i akt zawierzenia mieszkańców miasta Bożemu Miłosierdziu oraz błogosławieństwo relikwiami św. Faustyny;
 • W dniach 4-5 X 2018r. nasza parafia podjęła się organizacji I Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny „Z niej wyjdzie iskra”, w związku z obchodami 80-tej rocznicy śmierci świętej Faustyny i 10-tej rocznicy poświęcenia pomnika św. Faustyny. Wydarzenie zostało objęte patronatem ks. Arcybiskupa. Ks. Proboszcz ma nadzieję, że kongres zapoczątkuje powstawanie w parafiach wspólnot apostolskich „Iskierek Bożego Miłosierdzia”, które będą propagowały kult św. Faustyny i Miłosierdzia Bożego.
 • Proboszcz poprosił zebranych o pomoc w realizacji w/w przedsięwzięć, a także o włączanie się w życie liturgiczne, zwłaszcza w czasie Wielkiego Tygodnia. Przekazał również katechecie ankiety do wypełnienia przez rodziców dzieci I-komunijnych.

W zebraniu uczestniczyli:

1. Proboszcz Wiesław Potakowski
2. Agnieszka i Andrzej Markiewicz
3. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
4.Magdalena Szymczak
5. Agata Bury
6. Agata Brandenbura
7. Jakub Kowalczyk
8. Grażyna Lenart
9. Wanda Piotrowska

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
19 listopada 2017 r

W dniu 19.11.2017 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego poruszono następujące sprawy:

 • Proboszcz powitał nowych członków rady – p. Małgorzatę i Tadeusza Kaczmarków ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Skała” oraz siostrę Bernadettę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która posługuje jako zakrystianka w naszej parafii;
 • W minionym tygodniu przeżywaliśmy misje ewangelizacyjne i warto byłoby propagować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu i zachęcać do regularnego praktykowania Godziny Miłosierdzia;
 • Przeżywamy dziś I Światowy Dzień Ubogich i idąc za przykładem słów świętego Jana: „nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” nasza parafia troszczy się o chorych i samotnych, np. poprzez organizowanie wspólnej wigilii parafialnej w dniu 21.12.2017r. Ks. Paweł Świrad wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia akcji „Kromka i Koronka” w dniu 25.11.2017r. o godz. 14.00, w ramach której będzie wydany ciepły posiłek dla osób potrzebujących. Po posiłku o godz.15.00 przewidziana jest wspólna modlitwa – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Nasi parafianie wzięli udział w akcji Caritasu „Tytka Charytatywna” i przekazali torby z produktami żywnościowymi i chemicznymi dla ubogich. W Szkole Podstawowej nr 10 zostaną przekazane informacje o możliwości odbierania „tytek” w naszym kościele;
 • Od stycznia ruszają prace Zespołu Synodalnego, którego celem jest aktywizacja młodzieży, współtworzenie programu duszpasterskiego poprzez dzielenie się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami. Uroczyste zaprzysiężenie Zespołu Synodalnego nastąpi w grudniu, a spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu;
 • W przyszłym roku będziemy obchodzić 80-tą rocznicę śmierci świętej Faustyny i 10-tą rocznicę poświęcenia pomnika św. Faustyny, zatem w planach jest powołanie Międzynarodowego Kongresu Miłosierdzia, w skład którego wchodziłyby dwuosobowe delegacje z każdej parafii im. św. Faustyny na całym świecie;
 • Proboszcz ponowił prośbę zajęcia się przygotowaniem kroniki parafialnej i projekcjami filmów ewangelizacyjnych dla parafian, poprosił też o coroczną pomoc w roznoszeniu opłatków wigilijnych oraz informacji na temat wizyty duszpasterskiej w domach parafian.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Paweł Świrad
 3. siostra Bernadetta
 4. Agnieszka Markiewicz
 5. Magdalena i Dorian Szymczak
 6. Małgorzata i Tadeusz Kaczmarek
 7. Agata Bury
 8. Agata Brandenbura
 9. Jakub Kowalczyk
 10. Grażyna Lenart
 11. Wanda Piotrowska
 12. Łukasz Różyło

                                                                         

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
15 października 2017 r

W dniu 15.10.2017r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono najważniejsze sprawy dotyczące parafii:

 • Proboszcz przedstawił zebranym ks. Pawła Świrada, który objął funkcję nowego wikariusza w naszej parafii oraz posadę katechety w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi. Ks. Paweł prowadzi spotkania dzieci klas I-III przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz młodzieży klas VI-VII przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Ks. Paweł angażuje też młodzież w oprawę liturgii mszalnej tj. czytania, schola młodzieżowa.
 • Proboszcz podziękował za włączenie się w niedzielną liturgię oraz podczas odpustu parafialnego.
 • XI.2017r. odbędzie się ingres ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia, poprzedzony trzydniowymi rekolekcjami dla kapłanów w dniach 26-28 X 2017r. Ks. Proboszcz poprosił o modlitwę w intencji nowego Arcybiskupa wspierające go w ewangelizacji kościoła łódzkiego i rozwoju życia chrześcijańskiego.
 • W dniach 11-17 XI 2017r. będziemy przeżywać w naszej parafii misje ewangelizacyjne prowadzone przez ojców Jezuitów. Ojciec Remigiusz Racław podjął się ewangelizacji w domach rodzinnych naszych parafian. Rozpoczęcie misji nastąpi w sobotę 11 listopada o godz.9.00 Mszą świętą i posłaniem osób do modlitwy w niektórych domach. W czasie misji odbywać się będą rekolekcyjne Msze św., modlitwy za osoby po stracie, samotne, o uzdrowienie i uwolnienie i za każdego, kto pragnie takiej modlitwy, spotkania dla małżeństw sakramentalnych i cywilnych oraz dla rodziców nastolatków. Nasze modlitewne grupy: Skała, Pogotowie Miłosierdzia, Wspólnota Żywego Różańca i Krucjata Różańcowa będą włączać się w modlitwy w czasie misji. Trzeba będzie również wyznaczyć osoby, które zaangażują się w powitanie obrazu i podziękowanie na koniec misji. Powinno się przekazywać informacje w naszym otoczeniu i zachęcać do włączania się podczas misji.
 • Nowa inicjatywa w naszej parafii – Różaniec Fatimski będzie kontynuowana w pierwsze soboty miesiąca, a od grudnia w III niedzielę miesiąca o godz. 16.30 zostaną wznowione katechezy dla dorosłych.

Następne spotkanie Rady Duszpasterskiej planowane jest w dniu 19 XI 2017r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Paweł Świrad
 3. Magdalena i Dorian Szymczak
 4. Grażyna Lenart
 5. Wanda Piotrowska
 6. Agata Brandenbura
 7. Agata Bury
 8. Łukasz Różyło

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
5 maja 2017 r

W dniu 07.05.2017r. o godzinie 13.30 odbyło się spotkanie połączone z uroczystym obiadem, którym ks. Proboszcz podjął członków Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej i podziękował zebranym za sprawioną mu niespodziankę, wspólną modlitwę z okazji 30-lecia święceń kapłańskich. Omówiono też bieżące sprawy dotyczące parafii:

 • Proboszcz podziękował ks. Waldemarowi za przygotowanie 23-osobowej grupy młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, którego 16.05.2017r. udzieli ks.Arcybiskup senior Władysław Ziółek; oraz katechetom za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, która odbędzie się 28.05.2017r. Natomiast smuci nas fakt bardzo małego zainteresowania zorganizowaniem w tym roku rocznicy I Komunii Świętej ze strony rodziców i dzieci, których spora część nie uczęszcza na lekcje religii;
 • Dnia 21.04.2017r. ks. Proboszcz wystąpił do ks. Biskupa Marka Marczaka z prośbą o wikariusza dla naszej parafii, która ma szczególne znaczenie w szerzeniu kultu Miłosierdzia. Podejmujemy zatem wiele stałych inicjatyw związanych z promocją Kultu Miłosierdzia i Świętej Faustyny, np. codzienna „Godzina Miłosierdzia” połączona z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i możliwością skorzystania z Sakramentu Pojednania, codzienna Msza św. wotywna o Bożym Miłosierdziu, coroczny Festyn Miłosierdzia z przejściem z relikwiami św. Faustyny do Archikatedry, powołanie wspólnoty modlitewnej „Pogotowie Miłosierdzia”, która we wtorki odmawia Różaniec, adoruje Najświętszy Sakrament i uczestniczy we Mszy św. -w szczególnie trudnych sytuacjach kościoła i wiernych. Z parafii wyruszają piesze i rowerowe pielgrzymki Szlakiem Łódzkim Śladami Świętej Faustyny, działa u nas wiele wspólnot: Żywy Różaniec, Asysta, ministranci, schola, szkolne koło Caritas, grupa Charyzmatyczna, redagowana jest gazetka parafialna „Źródło Miłosierdzia” i parafialna strona internetowa, organizuje się w okresie wakacyjnym kolonie dla dzieci i wczasy dla seniorów w ośrodku parafialnym koło Złoczewa. Ks. Proboszcz w każdy pierwszy piątek odwiedza 30 chorych z posługą sakramentalną. Zatem przydałby się w parafii wikariusz, który pomoże realizować tak wiele działań duszpasterskich;
 • Jak co roku, członkowie Rady zostali poproszeni o przygotowanie jednego ołtarza na uroczystość Bożego Ciała (przy wejściu do kościoła);
 • Działające przy naszej parafii grupy – Pogotowie Miłosierdzia i Koło Żywego Różańca podjęły inicjatywę – różaniec fatimski w I soboty miesiąca z okazji przypadającej w tym roku 100-letniej rocznicy objawień fatimskich. Z kolei w I niedziele miesiąca odbywają się Msze święte połączone ze świadectwem wiary ;
 • Planuje się po wakacjach wznowić działalność świetlicy parafialnej oraz rozpocząć ewangelizowanie poprzez filmy o tematyce religijnej;
 • Na koniec wspomniano ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży, których owoce widoczne są do dziś, przychodzą maile z różnych stron świata z ciepłymi słowami i zapewnieniami o modlitwie. Ustalono, że następne zebranie Rady odbędzie się po wakacjach.

W zebraniu uczestniczyli:

1. Proboszcz Wiesław Potakowski

2. Waldemar Bartocha

3. Magdalena i Dorian Szymczak

4. Agnieszka i Andrzej Markiewicz

5. Agata Bury

6. Agata Brandenbura

7. Jakub Kowalczyk

8. Grażyna Lenart

9. Wanda Piotrowska

                                                                          

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
12 marca 2017 r

W dniu 12.03.2017 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego poruszono następujące sprawy:

 • Podejmuje się starania utworzenia Zespołu lub Koła Synodalnego, którego celem jest aktywizacja młodzieży, współtworzenie programu duszpasterskiego poprzez dzielenie się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami. Planowane jest przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
 • Nadal w planach jest zaproszenie Akcji Katolickiej, czyli grupy formacyjnej, która pomaga w parafiach.
 • Proboszcz poprosił zebranych o zaangażowanie się w czytanie rozważań podczas Drogi Krzyżowej, a także ponowił prośbę zajęcia się przygotowaniem kroniki parafialnej i projekcjami filmów ewangelizacyjnych dla parafian.
 • W dniach 13-15.03.2017r. rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 poprowadzi ksiądz Jacek, o godz.10.00 dla klas 4-6, a o 11.00 dla klas 1-3.
 • W przyszłą niedzielę na Mszach świętych swoje świadectwo wiary przedstawią małżonkowie z grupy formacyjnej rodzin. W dniach 25-26.03.2017r. będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia i gościć księdza Zygmunta Słomskiego, a w dniach 2-5.04.2017r. ksiądz Dariusz Mordaka poprowadzi rekolekcje wielkopostne.
 • Jak co roku parafia organizuje Festyn Miłosierdzia, w tym roku dnia 22.04.2017r. swój repertuar zaprezentuje Mały Chór Wielkich Serc. Ks. Proboszcz poprosił o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.
 • W tym roku Sakramentu Bierzmowania w dniu 16.05.2017r. udzieli Arcybiskup Władysław Ziółek.
 • Ustalono termin spotkania z rodzicami dzieci komunijnych na dzień 25.04.2017r.

W zebraniu uczestniczyli:

1. Proboszcz Wiesław Potakowski

2. Magdalena i Dorian Szymczak

3. Agata Brandenbura

4. Jakub Kowalczyk

5. Grażyna Lenart

6. Wanda Piotrowska

7. Łukasz Różyło

                                                                          

 Magdalena Szymczak

SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
18 grudnia 2016 r

W dniu 18.12.2016r. o godzinie 12.00 odbyło się krótkie zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego ks.Proboszcz podziękował za cały rok wytężonej pracy, otwartą na pomoc postawę, aktywne włączenie się w przeżywane latem obchody Światowych Dni Młodzieży i ponowił zaproszenie na wigilię parafialną w dniu 21.12.2016r. po wieczornej Mszy świętej. Spotkanie opłatkowe jest znakiem jedności parafialnej, przynależności do wspólnoty i zaproszone są na nie wszystkie grupy parafialne, a także osoby potrzebujące wsparcia. Do osób chorych, które chciałyby wziąć udział w wigilii, a nie będą mogły przyjść, zostaną zaniesione „paczki wigilijne”, o co zostali poproszeni ci członkowie rady, którzy będą dyspozycyjni około godziny 16.30.

Pani Agata Brandenbura zwróciła się z prośbą o przekazanie opłatków dla szkoły na wigilie klasowe, a ks. Proboszcz poprosił zebranych o informowanie o wizytach duszpasterskich wśród sąsiadów, gdy zacznie się czas kolędy.

Ustalono, że w związku z przypadającymi w styczniu feriami zimowymi, następne zebranie rady odbędzie się dnia 19.02.2017r.

W zebraniu uczestniczyli:

Proboszcz Wiesław Potakowski

Magdalena i Dorian Szymczak

Agata Brandenbura

Krystyna i Paweł Rochala

Grażyna Lenart

Wanda Piotrowska

Agnieszka Markiewicz                                                                     

                                                                          

 Magdalena Szymczak

SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
13 listopada 2016 r

W dniu 13.11.2016r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego poruszono następujące sprawy:

 • Proboszcz podziękował zebranym za zaangażowanie w pracy na rzecz naszej wspólnoty parafialnej, współodpowiedzialność za Kościół. Jest to istotne zadanie w dobie laicyzacji społeczeństwa, przejawianej wrogości wobec Kościoła, spadającej liczby wiernych systematycznie uczestniczących w mszach świętych. Należy zastanowić się, jak zachęcić zwłaszcza młode pokolenie do praktykowania życia religijnego. Planowane jest zorganizowanie spotkania z rodzicami, aby uświadamiać im te problemy oraz zaproszenie ks. Pawlukiewicza, który ma dar docierania do ludzi i gromadzi rzesze wiernych podczas swoich konferencji i kazań.
 • Proboszcz we współpracy z ks. Waldemarem podejmuje starania utworzenia Zespołu lub Koła Synodalnego, którego celem jest aktywizacja młodzieży, współtworzenie programu duszpasterskiego poprzez dzielenie się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami. Odbędzie się też spotkanie z młodzieżą katedralną. Pan J.Kowalczyk zaproponował, aby na spotkania Zespołu można było także zapraszać młode osoby pogubione, poszukujące wiary.
 • Następnie ks. Proboszcz wspomniał o przyszłorocznych misjach ewangelizacyjnych miłosierdzia. W czasie wizyt duszpasterskich w domach parafian księża zrobią rozeznanie, które rodziny zgodziłyby się przyjąć grupy ewangelizacyjne. Celem misji jest odnowienie wiary w parafii.
 • Za tydzień będziemy obchodzić Uroczystość Chrystusa – Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. Pani Agata Brandenbura zaproponowała, żeby przygotować dla dzieci pamiątkowe obrazki z tej uroczystości. Jest to również uroczyste zakończenie Roku Miłosierdzia. W naszym kościele uroczystej Mszy św. o godzinie 12.30 będzie przewodniczył ks. prałat Jan Wolski.
 • Proboszcz poprosił zebranych o zaangażowanie się w roznoszenie opłatków wigilijnych wraz z listem do parafian na temat bieżących i planowanych działań w naszej wspólnocie parafialnej.
 • W naszej Archidiecezji Akcja Katolicka obchodzi swoje 20-lecie. Jest to grupa formacyjna, która pomaga w parafiach, a istotę jej działania i opierania działalności Kościoła także na ludziach świeckich, dostrzegał św. Jan Paweł II. Planowane jest zaproszenie Akcji Katolickiej również do naszej parafii.
 • Cieszą nas inicjatywy podejmowane przez wspólnotę „Skała”, takie jak zorganizowany wieczór patriotyczny czy włączanie się w liturgię Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca poprzez świadectwo wiary.
 • Planowane jest spotkanie opłatkowe dla wspólnot i grup parafialnych w dniu 21.12.2016r. po Mszy św. wieczornej.

W zebraniu uczestniczyli:

Proboszcz Wiesław Potakowski
Waldemar Bartocha
Magdalena i Dorian Szymczak
Agata Brandenbura
Agnieszka i Andrzej Markiewicz
Paweł Rochala
Jakub Kowalczyk
Grażyna Lenart
Łukasz Różyło
Agata Bury

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
16 października 2016 r

W dniu 16.10.2016r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono następujące kwestie dotyczące naszej parafii.

Ks. Proboszcz zapoznał zebranych z treścią dekretu w sprawie powołania oraz funkcjonowania Zespołów i Kół Synodalnych, w związku z przygotowaniem I etapu Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej, który odbędzie się pod hasłem „Młodzież nadzieją Kościoła Łódzkiego”. Zespół taki należy powołać do końca listopada 2016r., a jego członkami mogą być tacy wierni świeccy, którzy spełniają następujące warunki: wiek 18-35 lat, prowadzą życie zgodne z wiarą, akceptują nauczanie Kościoła w sprawach wiary i moralności, są zdolni do dialogu i pracy zespołowej i są wolni od kary kościelnej. Zebrania członków Zespołu powinny odbywać się raz w miesiącu i być poświęcone wspólnej modlitwie i dyskusji poprzedzonej lekturą fragmentów Pisma Świętego.

Następnie ks. Proboszcz poinformował o planowanych misjach ewangelizacyjnych, związanych z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej Archidiecezji, prowadzonych przez Ojców Jezuitów. W naszej parafii misje odbędą się w przyszłym roku (11-17 listopada 2017r.) i w związku z tym dobrze byłoby stworzyć grupę ewangelizacyjną, która zajmie się przygotowaniem do misji. Liczymy na pomoc działających przy naszej parafii grup modlitewnych i charyzmatycznych. Planowane jest docieranie do osób nie chodzących do kościoła i ich ewangelizowanie.

Ks. Proboszcz podziękował za prowadzenie szkolnego koła Caritas i poprosił panią Agatę Brandenburę, żeby wyznaczyła osoby, które obsługiwałyby stoisko ze świecami adwentowymi i siankiem w naszym kościele. Pan Jakub Kowalczyk został poproszony o zajęcie się sprawą filmów ewangelizacyjnych i filmowej kroniki parafialnej.

Podjęto działania zmierzające do wznowienia działalności świetlicy parafialnej we współpracy z siostrami z ul. Krośnieńskiej. Jeśli uda się uruchomić świetlicę, potrzebne będzie zaangażowanie parafian, np. poprzez dyżury.

Ks. Proboszcz zaprosił w imieniu Wspólnoty Chemin Neuf na spotkanie osób zaangażowanych w organizację Światowych Dni Młodzieży w dniu 20.10.2016r. o godz. 19.00 w Hali Expo.

Na koniec p. J.Kowalczyk wspomniał, że dobrym pomysłem jest ożywianie Mszy świętej poprzez oprawę muzyczną, p. G.Lenart podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Częstochowie, a p. A.Markiewicz poruszyła kwestię trudnego dialogu z dorosłymi dziećmi. Padła propozycja, aby zorganizować w parafii prelekcję na ten temat oraz nie ustawać w modlitwie.

Następne zebranie rady zaplanowano na dzień 13.11.2016r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
  Waldemar Bartocha
  Magdalena i Dorian Szymczak
  Agata Brandenbura
  Agnieszka i Andrzej Markiewicz
  Paweł Rochala
  Jakub Kowalczyk
  Grażyna Lenart
  Łukasz Różyło
  Agata Bury

Magdalena Szymczak
SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
18 września 2016 r

W dniu 18.09.2016r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono bieżące sprawy dotyczące naszej parafii.

Ks. Proboszcz podziękował zebranym za włączenie się w jubileuszowe obchody 20-tej rocznicy powołania naszej parafii, wyrażając wdzięczność za to, że są ludzie, którzy śpieszą z pomocą, zwłaszcza w dobie malejącej liczby kapłanów.

Ksiądz Waldemar Bartocha podjął się przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Ładnie rozwijają swoją działalność modlitewne grupy i wspólnoty („Pogotowie Miłosierdzia” i „Skała”), które mogą włączyć się w parafialne przeżywanie zbliżających się ewangelizacyjnych misji Miłosierdzia Bożego w naszej archidiecezji (I Niedziela Adwentu). Ks. Proboszcz zachęcał również, aby przygotować kronikę parafialną, która poprzedzałaby projekcje filmów ewangelizacyjnych. Planuje się też kontynuowanie współpracy ze Wspólnotą Chemin Neuf, gdyż napływają propozycje od księży z zagranicy, aby nasza parafia przyjęła pielgrzymów. Można byłoby wówczas wykorzystać doświadczenie osób zaangażowanych w minione obchody parafialnych Światowych Dni Młodzieży.

Rozpoczął się kolejny rok przygotowań dzieci do I Komunii Świętej, odbyło się spotkanie z rodzicami tych dzieci (ok.50 osób). Przygotowano dzieciom indeksy, a klasy pierwsze i drugie postanowiono połączyć w czasie spotkań ewangelizacyjnych w kościele w jedną grupę, z uwagi na bardzo małą liczbę dzieci z klas pierwszych, które chciałyby w przyszłości przystąpić do I Komunii Świętej w naszej parafii. Ks. Proboszcz poprosił katechetów o zadbanie o rozwój szkolnego koła Caritas, a także zachęcenia uczniów do udziału w obchodach Dnia Papieskiego (9.10.2016r.).

Parafia przygotowuje się do odpustu, który będzie przebiegał dwuetapowo: obchody ogólnołódzkie zaplanowano na 01.10.2016r. (Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył biskup Henryk Tomasik z Radomia), a odpust parafialny na dzień 05.10.2016r.

Następne zebranie rady zaplanowano na dzień 16.10.2016r.

W zebraniu uczestniczyli:

Proboszcz Wiesław Potakowski

Magdalena i Dorian Szymczak

Agata Brandenbura

Paweł Rochala

Jakub Kowalczyk

Wanda Piotrowska

Łukasz Różyło

                                                                 

 Magdalena Szymczak

SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
28 sierpnia 2016 r

W dniu 28.08.2016r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego omówiono bieżące sprawy dotyczące naszej parafii.

Ks. Proboszcz powitał księdza Waldemara Bartochę, który będzie wspomagał działalność duszpasterską, gdyż nie ma już wikariusza w naszej parafii. Ksiądz Waldemar podejmie się także przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Następnie ks. Proboszcz zaprosił wszystkich członków rady na uroczyste obchody 20-tej rocznicy powołania naszej parafii w dniach 1-4 września 2016r. W niedzielę 04.09.2016r. o godz.12.30 Mszy św. w intencji dziękczynnej za parafian, ofiarodawców i budowniczych kościoła będzie przewodniczył Biskup Ireneusz Pękalski. Uroczystości rocznicowe poprzedzą Msze święte o godzinie 18.00 w czwartek 01.09.2016r. (dziękczynna za powołanie parafii – przewodniczył będzie Arcybiskup Senior Władysław Ziółek), w piątek 02.09.2016r. (w intencji zmarłych kapłanów – przewodniczył będzie ks. Jacek Tkaczyk), a w sobotę 03.09.2016r. (w intencji kapłanów pracujących w parafii – przewodniczył będzie ks. Marek Stępniak).

Ks. Proboszcz podziękował zebranym za wszelką pomoc w organizacji Światowych Dni Młodzieży i zaproponował, aby rozważyć wprowadzenie cyklicznych spotkań wszystkich osób zaangażowanych w ŚDM w parafii, na przykład w formie klubu filmowego lub rozważań słów Ojca Świętego. Padła też propozycja odprawienia Mszy świętej w intencji odwiedzającej nas młodzieży, rodzin przyjmujących i wszystkich osób zaangażowanych w parafialne obchody Światowych Dni Młodzieży.

Ks. Proboszcz zachęcał również do ożywiania życia religijnego, na przykład przez zamieszczanie wpisów będących świadectwami wiary na stronie internetowej czy rozpoczęcie działalności parafialnego klubu filmowego. Pierwsza niedziela ewangelizacyjna z wieczorem filmowym będzie miała miejsce 11.09.2016r.

Następne zebranie rady zaplanowano na dzień 18.09.2016r.

W zebraniu uczestniczyli:

Proboszcz: ks. Wiesław Potakowski

Waldemar Bartocha

Agnieszka i Andrzej Markiewicz

Magdalena i Dorian Szymczak

Agata Bury

Grażyna Lenart

Jakub Kowalczyk

            Wanda Piotrowska                                                                    

                                                                         

 Magdalena Szymczak

SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
17 lipca 2016 r

W dniu 17.07.2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady Duszpasterskiej, poświęcone przebiegowi Światowych Dni Młodzieży w dniach 18-25 lipca 2016r. w naszej parafii.

Ks.Proboszcz zachęcił zebranych do odwiedzenia wyremontowanego domu przy ulicy Krośnieńskiej 9, zamieszkiwanego kiedyś przez Helenę Kowalską i poprosił o czujność w czasie przebywania w naszej parafii młodych ludzi z całego świata w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zapoznano zebranych z identyfikatorami, jakie będzie nosiła młodzież w trakcie ŚDM. Ustalono, że pomoc będzie potrzebna w następujących dniach:

18 lipca od godz. 15.30 – powitanie grup z Tajwanu i Australii;

19 lipca od godz. 8.30 – pomoc przy śniadaniu i od godz. 13.30 – pomoc przy obiedzie;

20 i 23 lipca od godz. 7.00 – pomoc przy śniadaniu i w godz. 15.00-18.00 – obecność w kościele

(szlak św. Faustyny);

21 i 22 lipca od godz. 7.00 – pomoc przy śniadaniu;

24 lipca od godz. 7.00 – pomoc przy śniadaniu i od 11.30 – pomoc przy obiedzie;

25 lipca od godz. 7.00 – pomoc przy śniadaniu i od godz. 13.00 – pożegnanie gości.

W zebraniu uczestniczyli:

Ks. Proboszcz: Wiesław Potakowski
Magdalena i Dorian Szymczak
Agnieszka i Andrzej Markiewicz
Agata Bury
Grażyna Lenart

                                                                          

 Magdalena Szymczak

SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
19 czerwca 2016 r

 W dniu 19.06.2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się ostatnie przed wakacjami zebranie Rady Duszpasterskiej, poświęcone przygotowaniom do obchodów Światowych Dni Młodzieży w dniach: 19-25 lipca 2016r.

Aktualnie trwają prace remontowe elewacji domu przy ul. Krośnieńskiej 9. Ks.Proboszcz poprosił też matkę generalną, aby jedna z  Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia uczyła w przyszłym roku szkolnym religii w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi.

Ks. Proboszcz przedstawił program międzynarodowego festiwalu „Paradise in the City”, plan dnia podczas festiwalu w Łodzi oraz opis szlaku św.Faustyny, który jest jedną z propozycji dla młodzieży w czasie ŚDM (dom św.Faustyny przy ul.Krośnieńskiej – park „Wenecja”- nasza parafia – archikatedra). Planowane są projekcje filmu o św.Faustynie z napisami w językach obcych oraz scenki odgrywane przed domem Heleny Kowalskiej i w parku „Wenecja”. Czas przejścia szlakiem to ok.1,5 godziny, a grupy młodzieży odwiedzą nasz kościół dnia 20 i 23 lipca między godziną 15.00 i 18.00. Wtedy też będzie potrzebna szczególna pomoc ze strony parafian czy grup parafialnych. Młodzież goszcząca w naszej parafii będzie zbierać się codziennie rano w kościele na modlitwę i śniadanie, zatem ks.Proboszcz ponowił swą prośbę o pomoc w organizacji Światowych Dni Młodzieży w parafii.

Więcej szczegółów będzie można poznać dnia 07.07.2016r. o godzinie 19.00 przy ul.Skorupki 7 na spotkaniu wszystkich osób zaangażowanych w ŚDM.

Na koniec Ks.Proboszcz podziękował zebranym za wsparcie i gotowość niesienia pomocy.

W zebraniu uczestniczyli:

Proboszcz Wiesław Potakowski

Magdalena i Dorian Szymczak

Agnieszka i Andrzej Markiewicz

Krystyna Rochala

Agata Brandenbura

Agata Bury

Łukasz Różyło

                                                                          

 Magdalena Szymczak

SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
22 maja 2016 r

W dniu 22.05.2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego     omówiono następujące sprawy dotyczące parafii:

 • Ks.Proboszcz poprosił zebranych o pomoc przy stawianiu ołtarza w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (26.05.2016r.) przy ul.Suwalskiej od godz. 6.00 oraz pomoc w jego rozebraniu po procesji. W oktawie święta Bożego Ciała odbywać się będzie codzienna procesja wokół kościoła.
 • Ks.Proboszcz zachęcał także do udziału w pielgrzymce rodzin Archidiecezji Łódzkiej do Sanktuarium św.Maksymiliana w Pabianicach dn.28.05.2016r. Uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Henryk Hoser z Diecezji Warszawsko-Praskiej. Hasłem pielgrzymki są słowa: „Rodzina – tu rodzi się dobro”.
 • Czwórka naszej parafialnej młodzieży włączy się w wolontariat w czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży w dniach: 19-25 lipca 2016r. Udało się znaleźć wystarczającą liczbę rodzin, które przyjmą zagraniczną młodzież do swoich domów. Młodzież goszcząca w naszej parafii będzie zbierać się codziennie w kościele od godz.7.30 na modlitwę i śniadanie, zatem ks.Proboszcz ponowił swą prośbę o pomoc w organizacji ŚDM w parafii. Wspomagamy też Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w remoncie elewacji domu przy ul.Krośnieńskiej, w którym przez pewien czas mieszkała Helena Kowalska. Dnia 19.06.2016r. o godzinie 17.00 odbędzie się w Hali Expo spotkanie wszystkich osób zaangażowanych w ŚDM;
 • Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie i niewielu chętnych w tym roku nie odbędą się kolonie parafialne.

Na koniec ustalono następny termin spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 19.06.2016 r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Stanisław Cichosz
  Magdalena i Dorian Szymczak
  Grażyna Lenart
  Wanda Piotrowska
  Agata Bury
  Łukasz Różyło

                                                                          

 Magdalena Szymczak

SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
17 kwietnia 2016 r

 

W dniu 17.04.2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego     poruszono następujące kwestie:

 • Ks. Proboszcz poprosił zebranych o takie zaplanowanie urlopów, aby być dyspozycyjnym i pomóc naszej parafii w czasie Światowych Dni Młodzieży. Na razie mniej osób niż planowano włączyło się w wolontariat, będziemy zatem ponawiać prośby o zaangażowanie parafian w przebieg ŚDM. Pomoc będzie potrzebna w dniach: 19-25 lipca 2016r. w godzinach: 8.30-20.00. Będziemy też wspomagać powstanie na terenie naszej parafii Muzeum Świętej Faustyny przy ul.Krośnieńskiej, w miejscu gdzie przez pewien czas mieszkała Helena Kowalska. Spodziewamy się tłumów odwiedzających, z uwagi na fakt, że nasza parafia jest na trasie pielgrzymek w czasie ŚDM  (dom św.Faustyny przy ul.Krośnieńskiej – park „Wenecja”- nasza parafia – archikatedra). Planowane są projekcje filmu o św.Faustynie i corocznym Festynie Miłosierdzia z napisami w językach obcych oraz scenki odgrywane przed domem Heleny Kowalskiej i w parku „Wenecja”. Dnia 19.06.2016r. o godzinie 17.00 odbędzie się w Hali Expo spotkanie wszystkich osób zaangażowanych w ŚDM;
 • W związku z obchodami 1050-lecia Chrztu Polski, nasza parafia włącza się w modlitwę w intencji ojczyzny, dziękując za dar Chrztu Świętego;
 • Planowane jest utworzenie grupy wspólnot małżeńskich na zasadzie oazy rodzin, a dnia 21.05.2016r. o godz. 18.00 odbędzie się msza św. ze wspomnieniem o św.Ricie i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich;
 • Dnia 18.05.2016r. młodzież naszej parafii przystąpi do Sakramentu Bierzmowania, którego udzieli ks.bp Adam Lepa, a w ostatnią niedzielę maja dzieci z klas trzecich przystąpią do I Komunii Świętej.

Na koniec ustalono następny termin spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 22.05.2016 r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Stanisław Cichosz
  Agata Brandenbura
  Magdalena i Dorian Szymczak
  Krystyna i Paweł Rochala
  Grażyna Lenart
  Wanda Piotrowska
  Agata Bury

                                                                          

 Magdalena Szymczak

SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI
13 marca 2016 r

 W dniu 13.03.2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego     omówiono następujące sprawy  parafii:

 • Ks. Proboszcz podzielił się z zebranymi radością, że członek RD p.Jakub Kowalczyk został mianowany Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej i wyraził nadzieję, że w przyszłości też inni panowie z Rady dojrzeją do takiej decyzji;
 • Ks. Proboszcz podziękował członkom Rady Duszpasterskiej za włączenie się w prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej, zaprosił też do udziału w rekolekcjach wielkopostnych                    (14-16.03.2016r.) oraz w czasie Triduum Paschalnego w Wielkim Tygodniu czy Mszy Rezurekcyjnej;
 • 19.03.2016r. w archikatedrze zostanie odprawiona o godz. 12.00 Msza Święta (w święto św. Józefa), na którą zostali zaproszeni m.in. członkowie Rad Duszpasterskich;
 • W ostatnią niedzielę maja dzieci klas trzecich przystąpią do I Komunii Świętej, a spotkanie rodziców dzieci z firmą szyjącą stroje liturgiczne zaplanowano po świętach wielkanocnych          (w czwartek);
 • Ks.Proboszcz ponownie zachęcał zebranych do rozważenia przyjęcia młodzieży w czasie Światowych Dni Młodzieży oraz poinformował o tym, że parafia zamierza dofinansować udział w łódzkich obchodach ŚDM naszej parafialnej młodzieży. Ma to na celu zachęcenie młodych ludzi do dzielenia się z innymi świadectwem własnej wiary, modlitwy, propagowania właściwych wzorców zabawy;
 • W marcu 2016r. została powołana Rada Ekonomiczna w naszej parafii;
 • Ks. Proboszcz zaprosił zebranych do udziału w Festynie Miłosierdzia Szlakiem Św.Faustyny w dniu 02.04.2016r. od godz. 12.00 w parku im. Słowackiego. W programie: koncert B.Dornowskiego (ex Czerwone Gitary) z przyjaciółmi, procesja do archikatedry i zawierzenie Miłosierdziu Bożemu o godz. 16.15.

Na koniec ustalono następny termin spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 17.04.2016 r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Stanisław Cichosz
  Jakub Kowalczyk
  Agata Brandenbura
  Magdalena i Dorian Szymczak
  Agnieszka i Andrzej Markiewicz
  Krystyna i Paweł Rochala
  Grażyna Lenart
  Wanda Piotrowska
  Łukasz Różyło
  Agata Bury

                                                                     

                                                              Magdalena Szymczak
                             SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 

W dniu 17.01.2016 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego     omówiono następujące sprawy  parafii:

 • Ks. Proboszcz podziękował zebranym za przybycie i przekazał warunki uzyskania odpustu zupełnego w związku z obchodami Roku Miłosierdzia, w którym nasz kościół został wyznaczony jako tzw. „Brama Miłosierdzia”. Informacje na ten temat znajdują się przy wejściu do kościoła oraz na stronie internetowej parafii, zostały też wydrukowane przez Kurię ulotki. W czasie Godziny Miłosierdzia jest możliwa adoracja Najświętszego Sakramentu (od 15.00 do 18.00) oraz skorzystanie ze spowiedzi świętej;
 • 02.02.2016 r. w naszej parafii będzie gościł ks. arcybiskup Bolonek, który odprawi mszę św. z okazji święta Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia na mszy św. o godz.16.30 zostaną poświęcone świece dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.;
 • 11.02.2016 r. obchodzimy Światowy Dzień Chorego, zatem o godz.9.00 tradycyjnie zostanie odprawiona msza św. z namaszczeniem dla chorych. Ks. Proboszcz poprosił o pomoc w umożliwieniu dotarcia na tę mszę świętą osobom chorym z naszego otoczenia;
 • do Sakramentu Bierzmowania pod opieką ks. Stanisława Cichosza przygotowuje się 12-tu młodych ludzi, a Sakramentu udzieli ks. bp Adam Lepa dnia 18.05.2016 r.
 • W ostatnią niedzielę mają dzieci klas trzecich przystąpią do I Komunii Świętej, a spotkanie rodziców dzieci z firmą szyjącą stroje liturgiczne zaplanowano po świętach wielkanocnych;
 • 10.02.2016 r. rozpocznie się Wielki Post, a członkowie Rady Duszpasterskiej zostali poproszeni o aktywne włączenie się w nabożeństwa Drogi Krzyżowej (poprowadzenie jednego z piątkowych nabożeństw);
 • W dniach 02 – 04.03.2016 r. planowane są rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10. Ojcowie Jezuici prowadzą też rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych. O wykonanie plakatu informacyjnego na ten temat został poproszony p. A. Markiewicz;
 • Rada Duszpasterska zorganizowała zbiórkę pieniężną na obiady dla dziecka o trudnej sytuacji materialnej ze Szkoły Podstawowej nr 10;
 • Ks.Proboszcz ponownie zachęcał zebranych do aktywnego włączania się w liturgię mszy św., poinformował również, że niedługo zostanie powołana Rada Ekonomiczna w naszej parafii.

Na koniec ustalono następny termin spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 13.03.2016 r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Stanisław Cichosz

Agata Brandenbura

Justyna Zajączkowska

Magdalena i Dorian Szymczak

Agnieszka i Andrzej Markiewicz

Krystyna i Paweł Rochala

Grażyna Lenart

Wanda Piotrowska

Agata Bury

                                                                          Magdalena Szymczak

                                   SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 

W dniu 15.11.2015 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego     omówiono następujące sprawy  parafii:

 • Ks. Proboszcz przekazał zebranym kalendarium obchodów Roku Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, w którym nasz kościół został wyznaczony jako stacyjny tzw. „Brama Miłosierdzia”. Rozpoczęcie Jubileuszu było dnia 08.11.2015r. w Łasku, gdzie otrzymaliśmy świecę do wykorzystania w liturgiach jubileuszowych. Oficjalna inauguracja Roku Miłosierdzia odbędzie się w naszej Archidiecezji dnia 13.12.2015 r. o godz. 12.30. Ks. Proboszcz wybiera się na spotkanie księży z kościołów stacyjnych z bp. Markiem Marczakiem, podczas którego zostaną omówione szczegóły funkcjonowania parafii w Roku Miłosierdzia;
 • Ks.Proboszcz poprosił członków Rady Duszpasterskiej, aby zachęcali parafian do praktykowania Godziny Miłosierdzia i włączania się w działające przy parafii grupy modlitewne oraz przekazał harmonogramy przygotowań do obchodów Światowych Dni Młodzieży i ponowił apel o przyjęcie młodzieży  do  domów  parafian;
 • Rada Duszpasterska postanowiła sfinansować miesięczne obiady dla jednego dziecka o trudnej sytuacji materialnej ze Szkoły Podstawowej nr 10;
 • Ks.Proboszcz zaprosił zebranych na wigilię parafialną, która odbędzie się 22.12.2015r. po Godzinie Miłosierdzia.

Na koniec ustalono następny termin spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 17.01.2016 r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Stanisław Cichosz

Agata Brandenbura
Łukasz Różyło
Magdalena i Dorian Szymczak
Agnieszka i Andrzej Markiewicz
Krystyna i Paweł Rochala
Grażyna Lenart
Wanda Piotrowska
Agata Bury

                                                                          Magdalena Szymczak

                                                                           SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

* * *

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 

W dniu 18.10.2015 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego    ks. Proboszcz  omówił  bieżące  sprawy  parafii  i  planowane  wydarzenia:

 • Ks. Proboszcz przekazał ze smutkiem wiadomość o śmierci ks. Józefa Dąbrowskiego, za duszę którego będą odprawiane od dnia 29.10.2015 r. msze św. gregoriańskie. Jest to również forma wdzięczności dla zmarłego  za  17-letnią  posługę  w  naszej  parafii.
 • Ks. Proboszcz przekazał zebranym list Ojca Św. ogłaszający Rok Miłosierdzia i poprosił o zapoznanie się z jego treścią oraz zaproponowanie sposobów realizacji zadań wynikających z wprowadzenia Roku Miłosierdzia w naszej parafii. Nasz kościół może być wyznaczony jako stacyjny i dobrze byłoby wprowadzić całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Trzeba przemyśleć, jak zorganizować dyżury w kościele, aby zawsze ktoś był obecny podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Ks. Proboszcz liczy na wsparcie kół różańcowych i osób starszych, które są dyspozycyjne w ciągu dnia. Trwają też rozmowy z siostrami ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, aby przychodziły do naszego kościoła na modlitwę i adorację Najświętszego  Sakramentu.
 • Zaproponowano, aby podjąć działania w kierunku rozpowszechnienia kultu św. Faustyny. Poza wprowadzonym w Łodzi szlakiem turystycznym i odznaką im. św. Faustyny, można byłoby rozważyć  utworzenie  muzeum  ku  czci  patronki  naszej  parafii  i  miasta.
 • Poruszono kwestię niskiej frekwencji na katechezie dla dorosłych, mszach w pierwszy piątek miesiąca, czy też spotkaniach młodzieży przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. Ks. Proboszcz zastanawia się nad metodami duszpasterskimi w celu poprawy istniejącej sytuacji. Może uda się utworzyć grupy oazowe w parafii w czasie rekolekcji. Niepokój budzi zachowanie dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, które rozmawiają i przeszkadzają w czasie mszy św. Ks. Proboszcz prosił o reagowanie na te zachowania i zwracanie uwagi dzieciom, pokazywanie wzorców  zachowań.
 • Włączamy się w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży i ponowimy apel o przyjęcie młodzieży  do  domów  parafian.
 • Parafia finansuje obiady dla jednego dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 10 oraz pomaga finansowo  jednej  rodzinie  o  trudnej  sytuacji  materialnej.

Na koniec ustalono następny termin spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 15.11.2015 r.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Stanisław Cichosz
  Agata Brandenbura
  Łukasz Różyło
  Magdalena i Dorian Szymczak
  Agnieszka i Andrzej Markiewicz
  Krystyna i Paweł Rochala
  Grażyna Lenart
  Agata Bury

                                                                          Magdalena Szymczak

                                                                           SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

* * *

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 

W dniu 20.09.2015 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego    ks. Proboszcz  przedstawił nowe osoby naszej parafii: ks. Stanisława Cichsza, pana organistę Łukasza Różyło oraz panią katechetkę Justynę Zajączkowską. Następnie omówił bieżące sprawy parafii i planowane  wydarzenia:

 • Dnia 05.10.2015 r. będzie uroczystość ku czci św. Faustyny. Msze Św. o godzinie 700 , 900 , 1630    (dla dzieci, o czym panie katechetki będą informować uczniów) , 1800 (główna msza św. sprawowana  przez  ks. prałata  T. Bednarka).
 • Dnia 10.10.2015 r. odbędą się główne uroczystości w diecezji związane z patronką Łodzi z udziałem biskupów. Ks. Kazimierz Gruda będzie przewodniczył Mszy Św. o godzinie 1800 , po której wyruszy miejska procesja z relikwiami św. Faustyny do Archikatedry.
 • Ks. Proboszcz zgłosił czterech kandydatów z Rady Duszpasterskiej na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w parafii Św. Faustyny: Andrzeja Markiewicza, Doriana Szymczaka, Pawła Rochala i Jakuba Kowalczyka.
 • Ojciec Św. Franciszek ogłosił, że nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie Rokiem Miłosierdzia i rozpocznie się w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP (08.12.2015 r.). Dzięki temu Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Ks. Proboszcz podkreślił, że „miłosierdzie praktyczne” jest ważne zarówno dla ludzi świeckich, jak i kapłanów, którzy są Szafarzami Sakramentów. Ks. Proboszcz przygotuje na następne spotkanie Rady Duszpasterskiej kompendium na temat Roku Miłosierdzia i podkreślił szczególną rolę naszej parafii w nadchodzącym roku liturgicznym oraz wyraził pragnienie, aby nasz kościół był cały dzień  otwarty.
 • Dnia 28.09.2015 r. o godzinie 1500 Stowarzyszenie „Iskra” zaprasza do włączenia się do ogólnopolskiej modlitwy  Koronką do Bożego Miłosierdzia na placu przy pomniku św. Faustyny.
 • W parafii działają dwie grupy modlitewne: „Pogotowie miłosierdzia” ( we wtorki ) i „Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym” ( w środy ).
 • Ks. Stanisław Cichosz zapoczątkował w parafii raz w miesiącu nowenny do Św. Ojca Pio.
 • Ruszyły spotkania duszpasterskie przygotowujące do sakramentów świętych ( Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania oraz spotkania katechetyczne dla dorosłych ).

Na koniec ustalono następny termin spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 18.10.2015 r. oraz poruszono kwestię niskiej frekwencji dzieci w czasie pierwszych piątków miesiąca czy kółka biblijnego. Panie katechetki nadmieniły, że może być to spowodowane tym, że w bieżącym roku nie było w parafii Komunii Świętej, więc dlatego nie ma zbyt wielu chętnych do praktykowania pierwszych piątków miesiąca. Na poziomie klas IV – VI wielu uczniów nie uczęszcza na religię. Nadzieję na poprawę sytuacji można upatrywać w grupie trzecioklasistów, którzy w 100% uczęszczają na katechezę.

W zebraniu uczestniczyli:

Proboszcz Wiesław Potakowski
Stanisław Cichosz
Agata Brandenbura
Justyna Zajączkowska
Łukasz Różyło
Magdalena i Dorian Szymczak
Grażyna Lenart
Jakub Kowalczyk

                                                                          Magdalena Szymczak

                                                                           SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

* * *

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 17.05.2015 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego    ks. Proboszcz  omówił  bieżące  wydarzenia  i  sprawy  dotyczące  parafii:

 •  Ks.Proboszcz przedstawił skierowany do parafian list w związku z planowanymi w 2016 roku XXXI Światowymi Dniami Młodzieży, w którym poprosił parafian o zaangażowanie się i pomoc w ich organizacji oraz deklaracje przyjęcia pielgrzymów do swoich rodzin w dniach 18.07.2016-25.07.2016. Termin zwrotu w/w deklaracji ustalono na 08.06.2015r. Ks. Proboszcz podzielił się również radością, że reprezentanci młodzieży naszej parafii przystąpili do chóru wspólnoty Chemin Neuf, która odpowiada za organizację Festiwalu Międzynarodowego w lipcu 2016 r. w Łodzi. W celu przygotowania się na ŚDM już w tym roku młodzież może wziąć udział w festiwalu Welcome to Paradise we Francji w dniach 02-09.08.2015r.
 •   W lipcu planowane są kolonie dla dzieci w ośrodku parafialnym Leśniczówka Wielki Las koło Złoczewa (p.Agata Brandenbura rozdała ulotki w Szkole Podstawowej nr 10 i rozmawiała z niektórymi rodzinami, ale zainteresowanie na razie jest niewielkie).
 •  Ks. Proboszcz przekazał panom instrukcje w sprawie ustanawiania i formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, a także poinformował zebranych, iż wystąpił z prośbą do Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego o wyznaczenie księdza do pomocy na okres wakacji.

Na koniec ks. Proboszcz poprosił zebranych o przygotowywanie ołtarza przy kościele na uroczystość Bożego Ciała i ustalił termin następnego spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 20.09.2015 roku.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Agata Brandenbura
 3. Wanda Piotrkowska
 4. Magdalena i Dorian Szymczak
 5. Krystyna i Paweł Rochala
 6. Grażyna Lenart
 7. Agnieszka Czapla

                                               Magdalena Szymczak

                                     SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY  DUSZPASTERSKIEJ PARAFII  ŚWIĘTEJ  FAUSTYNY  W  ŁODZI

 W dniu 19.04.2015 r. o godzinie 12.00 odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej, podczas którego    ks. Proboszcz  omówił  bieżące  wydarzenia  i  sprawy  dotyczące  parafii:

 • Kościół odwiedził ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, który udzielił parafianom osobistego błogosławieństwa, a biskupi z Europy odwiedzili miejsca objawień Św. Faustyny w parku im. Słowackiego.
 • Dnia 01.05.2015 roku będziemy gościć w parafii młodzież w ramach II Ogólnopolskiego Forum Młodych,  a  Mszy  Św.  będzie  przewodniczył  Arcybiskup  Łódzki  Marek  Jędraszewski.
 • Dnia 31.05.2015 roku o godzinie 11.00 odbędzie się rocznicowa Msza Św. dzieci, które w ubiegłym  roku  przystąpiły  do  Pierwszej  Komunii  Świętej.
 • Panie z Kół Różańcowych odwiedzają chorych z modlitwą, a przewodnicząca Zespołu Charytatywnego p. Maria Szyfers zaproponowała, żeby sporządzić mapkę z naniesionymi informacjami o osobach chorych oraz sformalizować działalność poprzez wypełnianie pisemnych deklaracji  przez  wolontariuszy.
 • W najbliższym czasie zostanie uruchomiona transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia w Internecie ( obecnie ks. Proboszcz zamieszcza na stronie internetowej parafii dźwiękowe pliki z rozważaniami ).
 • W lipcu planowane są kolonie dla dzieci w ośrodku parafialnym Leśniczówka Wielki Las koło Złoczewa ( p. Agata Brandenbura będzie ogłaszać tę informację w Szkole Podstawowej nr 10 ).
 • Do skarbonek Caritas ( jałmużna wielkopostna ) zebrano około 700 zł, które zdecydowano przeznaczyć albo na dofinansowanie kolonii parafialnych albo wpłacić na konto dziewczynki z porażeniem  mózgowym.

Na koniec ks. Proboszcz poprosił zebranych o pomoc w przygotowywaniu ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała i ustalił termin następnego spotkania Rady Duszpasterskiej na dzień 17.05.2015 roku.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Proboszcz Wiesław Potakowski
 2. Agata Brandenbura
 3. Wanda Piotrkowska
 4. Magdalena i Dorian Szymczak
 5. Krystyna i Paweł Rochala
 6. Grażyna Lenart
 7. Agnieszka Czapla

…………………………………………………….

                               SEKRETARZ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ

***

skanuj0010

***

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Łódzkiej 

I. Cel Rady

 1. Parafialna Rada Duszpasterska jako zespół duszpasterzy i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza.
 2. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, ChL 27).

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

 1. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:
 2. a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii;
 3. b) z wyboru: delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup apostolskich. Wyboru dokonują w swoim gronie istotne liczebnie w życiu parafii parafialne grupy apostolskie, które wskazuje proboszcz;
 4. c) z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.
 5. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków Rady powinna być dostosowana do wielkości parafii.
 6. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby obłożone karami kościelnymi, względnie niegodne w powszechnym odczuciu parafian.
 7. Przed objęciem funkcji, członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.
 8. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady, daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz, po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii oraz przekroczenia wieku 70 lat.
 9. Skład Rady oraz dokonane w niej zmiany na wniosek proboszcza winny uzyskać zatwierdzenie Ordynariusza miejsca.

III. Zadania i kompetencje Rady

 1. Do zadań Rady należy wspomaganie proboszcza w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego, w oparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.
 2. Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnych Rad Ekonomicznych. Wnioski dotyczące kwestii materialno-gospodarczych związanych z duszpasterstwem, Parafialna Rada Duszpasterska winna kierować do proboszcza.

IV. Kadencja i sposób działania Rady

 1. Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 5 lat. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz może zmienić tę część Rady, która pochodzi z nominacji.
 2. Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.
 3. Porządek zebrania winien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Należy w nich umieścić „wolne głosy” oraz możliwość zgłoszenia spraw do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego zebrania.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, należy zwoływać ją częściej.
 5. Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.
 6. Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej społeczności parafialnej.

V. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie zmiany w Statucie, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez Arcybiskupa Łódzkiego.
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku na okres próbny 5 lat.

Ks. Zbigniew Tracz                                                                           X Marek Jędraszewski

Kanclerz                                                                          Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 24 czerwca 2013 roku, w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

KO – 022 – 1301/13

* * *

Program duszpasterski w Archidiecezji Łódzkiej
na rok 2014/2015

Na wstępie należy przypomnieć, że kończący się rok duszpasterski 2013/2014 jest przeżywany w Polsce pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”. Rozpoczął on nowy cykl programu duszpasterskiego na lata 2013-2017, któremu ma przyświecać hasło: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Realizacja programu duszpasterskiego w tym cyklu odbywa się w bliskiej perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Obchody rocznicy w 2016 r. zbiegną się ze Światowymi Dniami Młodzieży, na które przybędzie do Polski Papież Franciszek. Motyw rocznicy Chrztu Polski jest obecny każdego roku tego cyklu w postaci symbolicznego znaku w liturgii chrztu: w kończącym się roku duszpasterskim – świeca, w nowym roku duszpasterskim będzie krzyż, w roku rocznicy Chrztu – woda i biała szata,
a w ostatnim roku olej i namaszczenie.

W kontekście tych wydarzeń będzie realizowany nowy program duszpasterski w roku 2014/2015 z hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Kościół w Polsce w łączności z Kościołem powszechnym będzie wtedy przeżywał Rok Życia Konsekrowanego, uwzględniając 500. rocznicę urodzin św. Teresy od Jezusa oraz 200. rocznicę urodzin św. Jana Bosko.

Zgodnie z tradycją nowy rok duszpasterski rozpoczyna się w Polsce w I Niedzielę Adwentu,
w tym roku będzie to 30 listopada. „Program duszpasterski w Archidiecezji Łódzkiej na rok 2014/2015” opracowany został w oparciu o „Program ogólnopolski”, który przygotowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Materiały niezbędne do realizacji nowego programu oraz odpowiednie wskazania metodyczne zawarła Komisja w publikacji książkowej, którą przesłała do wszystkich diecezji w Polsce.

Konferencja Episkopatu Polski zobowiązuje duszpasterzy, żeby nowy program duszpasterski wprowadzony został w życie na wszystkich poziomach: ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym
i rodzinnym. Wiąże się to z podjęciem odpowiednich zadań przez księży proboszczów, którzy
w oparciu o niniejszy „Program” powinni opracować program duszpasterski dla swoich parafii uwzględniając ich specyfikę i potrzeby religijne. Jednocześnie niech pomogą parafianom
w opracowaniu „programu rodzinnego”.

 

 1. CELE PROGRAMU

 

Przed programem duszpasterskim stawia się każdego roku konkretne cele, którym podporządkowane są odpowiednie środki.

 1. Jednym z celów programu jest kontynuacja działań programu duszpasterskiego
  z kończącego się roku, a więc dalszego przeprowadzania rekolekcji kerygmatycznych
  w parafiach, biblijnego ożywienia duszpasterstwa i prowadzenia dobrze przygotowanej katechezy dorosłych przed chrztem dziecka.
 2. Celem podstawowym tegorocznego programu duszpasterskiego powinno być kształtowanie u wiernych postawy nawrócenia, która wypływa z łaski Chrztu Świętego,
  a owocuje posłuszeństwem wobec woli Chrystusa.
 3. Celami priorytetowymi programu są: dojrzała wiara, nawrócenie oraz radość i nadzieja.

Dojrzała wiara. Osiąga się ją przez praktykowanie odpowiednich postaw i duchowych doświadczeń, jak:

 • umiejętność odkrywania obecności Boga w znakach;
 • stała formacja, np. w ramach katechezy ustawicznej (permanentnej);
 • pogłębianie żywej relacji z Bogiem (w słowie Bożym i sakramentach);
 • budowanie wiary konsekwentnej, mającej odbicie w myślach, słowach i czynach;
 • odważne dawanie świadectwa wiary.

Nawrócenie. Wypracowanie w sobie potrzeby ciągłego nawracania się, aby żyć w wolności dzieci Bożych (także wolność od uzależnień):

 • pogłębienie w sobie wrażliwości na obecność grzechu (kształtowanie sumienia);
 • praca nad umiejętnością nawracania się w Chrystusie, prowadzącego do osobistego spotkania ze Zbawicielem zdolnym odpuścić grzechy;
 • kształtowanie nowego zapału w przeżywaniu sakramentu pojednania i pokuty. W parafiach oprócz tradycyjnych form wprowadzanie również formy spowiedzi i obrzędu pojednania wielu penitentów (z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem);
 • w najszerzej pojętym duszpasterstwie, a szczególnie w kaznodziejstwie i katechezie podkreślanie znaczenia pokuty i wynagrodzenia za grzechy.

Radość i nadzieja. Ukształtowanie poczucia radości z odkrywanych owoców nawrócenia człowieka:

 • wypracowanie autentycznego smutku z powodu własnych grzechów, aby doświadczyć prawdziwej radości z nawrócenia;
 • ze względu na Rok Życia Konsekrowanego podkreślanie roli osób konsekrowanych
  w Kościele i w społeczeństwie (katecheza, przedszkola i szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej itp.) z zachętą do modlitwy o powołania;
 • kształtowanie postawy bycia uczniem-misjonarzem, zawsze w relacji do przyjętego Chrztu;
 • aktywne podejmowanie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, żeby przez to ożywić w parafii duszpasterstwo młodych.

 

 1. ŚRODKI PROWADZĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW PODJĘTYCH W PROGRAMIE

 

Z natury Kościoła i jego misji wynikają podstawowe środki ułatwiające osiąganie celów. Są to: 1. Głoszenie słowa Bożego. 2. Sprawowanie sakramentów. 3. Posługa miłości.

Głoszenie słowa Bożego

 • Homilia niedzielna, świąteczna i okolicznościowa (chrzest, ślub, pogrzeb). Program przepowiadania powinien uwzględniać poszczególne okresy roku liturgicznego.
 • Rekolekcje parafialne. Doświadczenie wskazuje, że rekolekcje o charakterze kerygma-tycznym są najwłaściwszą drogą prowadzącą do nawrócenia. Dlatego należy dobrze przygotować i przeprowadzić rekolekcje ewangelizacyjne z przepowiadaniem kerygmatu.
 • Jej realizacja zarówno w szkole jak i w parafii powinna być ściśle powiązana
  ze wskazaniami wynikającymi z programu duszpasterskiego opracowanego przez Komisję Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Szczególne zadania stoją w Polsce przed katechezą dorosłych.

Sprawowanie sakramentów

 • właściwe i staranne przygotowanie i celebrowanie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej;
 • troska o udział w niedzielnej Eucharystii i świętowaniu Dnia Pańskiego;
 • jak najlepsze przygotowanie katechezy rodziców i chrzestnych;
 • praktyka celebracji sakramentu Pojednania i Pokuty (również nabożeństw pokutnych);
 • celebrowanie w parafii nabożeństw pierwszych sobót miesiąca (fatimskie wezwanie do nawrócenia);
 • dobre przygotowanie uroczyście celebrowanego Triduum Paschalnego;
 • podkreślanie roli krzyża w życiu chrześcijanina i w kulturze narodowej;
 • praktyka błogosławienia dzieci przez rodziców (od Chrztu dziecka).

Posługa miłości

 • podkreślanie znaczenia ducha służby we wszystkich rodzajach formacji, zarówno w życiu kapłana, osób życia konsekrowanego jak i wiernych świeckich;
 • wspieranie przez parafie małżeństw i rodzin;
 • uaktywnienie w parafii udziału młodzieży w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, z uwzględnieniem sytuacji młodzieży z krajów ubogich;
 • tworzenie Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas tam, gdzie jeszcze ich nie ma;
 • stała troska o krzyże na terenie parafii (wioski, place i ulice w miastach);
 • formowanie postawy „daru serca” na potrzeby misji.

 

III. PRIORYTETY DUSZPASTERSKIE W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

 

Na listę priorytetów duszpasterskich w roku 2015 składają się następujące wydarzenia, sytuacje i okoliczności: 1. Zadania wynikające z kanonizacji Papieża Jana Pawła II. 2. Wskazania duszpasterskie Papieża Franciszka po wizycie „ad limina Apostolorum” w 2014 r. 3. Rodzina wobec nowych zagrożeń. 4. Pilne problemy katechezy. 5. Parafia wobec nowych wyzwań. 6. Kalendarz pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Łódzkiej w roku 2014/2015.

Zadania wynikające z kanonizacji Papieża Jana Pawła II

Oczekiwana kanonizacja Papieża Jana Pawła II odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia,
27 kwietnia 2014 r. Poprzedziły ją modlitwy „o rychłą kanonizację”. Obecnie zaś trwa „dziękczynienie za dar kanonizacji”, które przybiera różnorakie formy – począwszy od uroczystych celebracji dziękczynnych, poprzez naukowe sympozja i koncerty a skończywszy na pomysłowych wystawach i pokazywanych filmach o nowym Świętym.

Obecne pokolenie zostało zaszczycone faktem, że mogło żyć w czasach, gdy Kościołem kierował największy z Polaków Jan Paweł II. Z dumą mówi się, że był „najgenialszym człowiekiem naszych czasów” i „najodważniejszym świadkiem Chrystusa”. Kościół łódzki miał radość goszczenia Piotra Naszych Czasów w dniu 13 czerwca 1987 r. i wciąż jest przekonany, że było to najważniejsze wydarzenie w jego historii. Janowi Pawłowi II świat zawdzięcza również historyczne zmiany jakie nastąpiły w Polsce, a później w innych krajach Europy po 1989 r.

Okoliczności te powinny skłaniać do wyrażenia szczególnej wdzięczności. Należy więc oprócz modlitw i wspomnień (np. z osobistych spotkań z Janem Pawłem II) podjąć przede wszystkim trzy konkretne zadania:

 • poznawać nauczanie Papieża (jego encykliki, adhortacje i listy apostolskie, a także napisane książki, zwłaszcza adresowane do rodaków, jak np. Pamięć i tożsamość). Przy czym tą wiedzą o Papieżu należy się dzielić z innymi;
 • realizować duchowy testament Jana Pawła II, który jest bezcennym dziedzictwem otrzymanym od tego Papieża. W sposób szczególny należy potraktować naukę, którą pozostawił Archidiecezji Łódzkiej podczas niezapomnianej wizyty w Łodzi;
 • w imię prawdy, którą św. Jan Paweł II tak wysoko cenił i bronił jej, należy chronić przed pomniejszaniem zasług, jakie Święty Papież poniósł w pokonaniu totalitaryzmu komunistycznego. Dziś zasług tych nie docenia się w pełni, a nawet całkowicie wymazuje
  z pamięci.

Wskazania duszpasterskie Papieża Franciszka po wizycie „ad limina Apostolorum”

Na zakończenie wizyty „ad limina Apostolorum” papież Franciszek wystosował do obecnych
w Watykanie biskupów polskich specjalne przesłanie. W jego treści znalazły się konkretne zadania
i uwagi skierowane pod adresem polskich duszpasterzy.

 • Stwierdzając, że są oznaki pewnego osłabienia w życiu religijnym Polaków, Papież zalecił podjęcie trzech działań: 1 – rozeznanie zjawiska, 2 – znalezienie jego przyczyn i 3 – podjęcie właściwych rozwiązań (środków zaradczych).
 • Papież Franciszek w swojej wypowiedzi położył Polakom na serce cztery ważne zadania. Są to: 1. Sprawa powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, 2. Stała troska (a nie dorywcza czy okazjonalna) o ubogich, bezdomnych, opuszczonych i wykluczonych, 3. Otoczenie w parafii serdeczną opieką rodzin w szczególności niepełnych i wielodzietnych, 4. Zaktywi-zowanie duszpasterstwa parafialnego, angażując w nie dzieci, młodzież i dorosłych.
 • Ojciec Święty postuluje, aby położyć większy nacisk na takie ukształtowanie wiary,
  w którym doświadcza się radości bycia kochanym i zdolnym do kochania. Należy też uczynić wszystko, żeby wychodzić nieustannie naprzeciw wyzwaniom współczesności
  i szukać nawet „na peryferiach” ludzi, którzy czekają na Ewangelię.

Rodzina wobec nowych zagrożeń

Zagrożenia, które dziś dotykają rodzinę polską, czynią ją coraz słabszą i mniej zdolną do stawiania czoła wobec doznawanych ataków i trudności.

 • Uleganie mentalności antykoncepcyjnej wciąż się pogłębia i obejmuje coraz szersze kręgi. Jak wskazują badania, prawie 50% młodych małżeństw pada ofiarą tej mentalności, to
  z kolei prowadzi do znacznego spadku demograficznego. Z raportu demograficznego ONZ wynika, że w 2013 r. Polska znajdowała się na 211 miejscu pod względem przyrostu naturalnego. Należy przestrzegać wiernych przed propagandowym eufemizmem „ujemny przyrost naturalny” za którym kryje się widmo wymierającego narodu.
 • Obserwuje się jednocześnie stały wzrost liczby rozwodów. Zjawisko to jest widoczne najbardziej w wielkich miastach i w metropoliach przemysłowych, również w Łodzi. Liczba rozwodów wśród młodych małżeństw dochodzi do 50%. Tymczasem z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2013 wynika m.in., że praktyki religijne Polaków przekładają się na ich konkretne zachowania. W opublikowanym komentarzu podkreślono wyraźną prawidłowość: oto praktykowana religijność chroni rodziny przed rozpadem a dzieci przed domem dziecka.
 • Ponadto, od dziesięciu lat rodzina polska poddawana jest ze strony różnych organizacji agresywnej propagandzie narzucającej wychowanie w duchu ideologii gender, modę na związki partnerskie oraz na związki osób tej samej płci z prawem do adopcji dzieci. Narzuca się także propagowanie metody in vitro z kłamliwą motywacją, że leczy bezpłodność, przy jednoczesnym lekceważeniem naprotechnologii, która takie możliwości lecznicze wykazuje. Ostatnio w Polsce odzywają się głosy postulujące legalizację kazirodztwa. Specjaliści twierdzą, że dążenia te są jedną z konsekwencji genderyzmu.
 • Dają znać o sobie wielorakie kanały agresywnych wpływów na współczesną rodzinę
  w Polsce. Jednym z nich staje się szkoła. Wprowadzony z nowym rokiem szkolnym elementarz niepokoi specjalistów, wielu rodziców i światłych nauczycieli. Są głosy, że podręcznik ten prowadzi do rozbicia osobowości dziecka i uczynienia go podatnym na manipulację ideologiczną. W ten sposób wręcz przemyca się elementy genderyzmu. Pisząc np. o parze przekazuje się jej definicję: „Dwie osoby to jedna para”. Jest też pytanie, „na ile sposobów dzieci mogą się dobrać w pary? A na rysunku są dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Jest wyraźnie preferowana odpowiedź.
 • Wyzwaniem dla Kościoła łódzkiego są różne postaci biedy, co widać przede wszystkim
  w środowiskach wielkomiejskich. Skrajne formy tego zjawiska dają znać o sobie w Łodzi
  w postaci siedemnastu tzw. enklaw biedy, które związane są często z różnymi postaciami patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania i przestępczość (także nieletnich). Wzrasta też liczba tzw. rodzin patologicznych, gdzie miejsce ojca zajmuje konkubent nazywany eufemistycznie partnerem. Do tego dochodzi jeszcze zjawisko niepełnospraw-ności dzieci i dorosłych. W tym miejscu należy przypomnieć, że obowiązuje w Archidiecezji Łódzkiej Instrukcja o wynagrodzeniu księży katechetów i kapelanów, która w punktach 1 i 2 mówi o obowiązku przeznaczania przez księży katechetów dziesięciu procent pensji na cele charytatywne, szczególnie na dożywianie dzieci w szkołach i dofinansowanie pobytu dzieci z ubogich rodzin na koloniach. Nigdy w historii rodzina polska nie była tak zagrożona jak obecnie. Przed duszpasterzem i katechetą stoi dziś moralny obowiązek spieszenia jej
  z pomocą. Sługa Boży Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński przypominał często Polakom, że naród to „rodzina rodzin”: „Jakie będą rodziny, taki będzie i naród. Gdy rodziny będą zwarte, wierne, nierozerwalne – narodu nikt nie zniszczy”.
 • W orędziu III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, poświęconego „Wyzwaniom duszpasterskim wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” podkreślono m.in., że dziś życie rodziny kształtuje się pod wpływem takich negatywnych zjawisk jak osłabienie wiary i innych wartości, indywidualizm, coraz uboższe relacje międzyludzkie, uleganie sferze pożądań z jednoczesnym ignorowaniem rozumnej refleksji. To wszystko staje się wielką próbą dla wierności i miłości małżeńskiej. W tej sytuacji, zdaniem Ojców Synodu, chrześcijańscy małżonkowie są powołani, aby stawać się również dla młodych par nauczycielami w wierze i miłości. Pomocną powinna być świadomość słów Pana: „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). Duchowe i moralne siły rodziny potęguje jej udział w niedzielnej Eucharystii.

Pilne problemy katechezy

Katecheza jest jednym z głównym składników nowej ewangelizacji. Tymczasem pozycja katechezy w szkole publicznej znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji.

 • Oto dydaktyka w szkole tak jest praktycznie pomyślana, że dla ucznia alternatywą jego udziału w katechezie nie jest np. etyka czy jakaś praca lecz godzina wolna od zajęć. Uczeń więc chętnie rezygnuje z katechezy, żeby mieć „wolną godzinę”. Katecheza zatem znalazła się w obliczu niespotykanej dotąd „konkurencji”. Dlatego katecheta stoi przed ważnym wyzwaniem. Powinien być zawsze tak przygotowany, żeby jego katecheza była interesująca i intrygowała uczniów, aby rozciekawieni podjętymi tematami chętnie czekali na kolejne spotkanie. Jeżeli uczniowie gremialnie opuszczają katechezę oznacza to, że zawodzi katecheta. Zwykła obserwacja dowodzi, że dobry katecheta jako świadek Chrystusa jest człowiekiem oczytanym, myślącym i potrafi nawiązać serdeczny kontakt z młodzieżą.
  W przemówieniu do nauczycieli, wychowawców szkolnych i katechetów Jan Paweł II podkreślił, że „prawdziwie mądry jest ten człowiek, który zawsze chce się czegoś nauczyć” (Łowicz, 1999).
 • Katecheza dorosłych jest nieobecna w wielu parafiach wielkomiejskich. Należy ją zainicjować i prowadzić na poziomie oczekiwań i aspiracji jej uczestników. Chodzi
  o katechezę dorosłych, która przez parafian nie jest podejmowana „obowiązkowo” np.
  z okazji ślubu czy chrztu dziecka. Uczestnicy takiej katechezy są liczącym się zaczynem we wspólnocie parafii. W domach dorosłych katechizowanych tworzy się atmosfera sprzyjająca rozwojowi życia religijnego. W ramach prowadzonej katechezy szkolnej i parafialnej powinno się uwzględnić problematykę patriotyzmu, tym bardziej, że w kulturze religijnej Polaków wartości chrześcijańskie i patriotyczne zawsze szły w parze i uzupełniały się.

Parafia wobec nowych wyzwań

Parafia jest strukturą zorganizowaną na zasadzie naczyń połączonych. Dlatego źle funkcjonujące jedno ogniwo wywiera negatywny wpływ na całość wspólnoty.

 • Wśród zadań, które należą do najważniejszych i bardzo pilnych należy troska wspólnoty parafialnej o systematyczny udział jej członków w niedzielnej Mszy Świętej. Z obliczeń wynika, że w 2012 r. pod względem uczestnictwa we Mszy Świętej Archidiecezja Łódzka znajdowała się na czwartym miejscu od końca. Obserwuje się (np. z okazji wizytacji kanonicznej) spadek frekwencji na Mszy Świętej, ostatnio również w parafiach wiejskich.
  W związku z tym należy podjąć we wszystkich parafiach „apostolstwo niedzielnej Mszy Świętej”. W diecezjach na południu Polski działalność taka przynosi oczekiwane rezultaty. Powinny być również zanoszone systematyczne modlitwy w intencji tych parafian, którzy przestali uczęszczać na niedzielną Mszę Świętą.
 • Z obserwacji wiadomo, że różne stowarzyszenia i zespoły parafialne mogą przynieść wiele pożytku całej wspólnocie, gdy działają w sposób aktywny i dla duchowego dobra parafii.
  Z obliczeń dokonanych w 2012 r. wynika, że w Archidiecezji Łódzkiej rada duszpasterska była w 40,5% parafii. Obecnie stan liczebny rad duszpasterskich w Archidiecezji wzrósł. Należy również pamiętać o obowiązku powołania w każdej parafii rady ekonomicznej. Nadal poważnym mankamentem w działalności parafii, szczególnie pozamiejskich, jest brak funkcjonujących tam stowarzyszeń katolickich, takich, jak Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, czy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
 • Wśród najważniejszych wyzwań jakie stoją przed parafią w Archidiecezji Łódzkiej jest stała troska o rozwój powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Spadek liczby kandydatów wstępujących do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi powinien pogłębić zaangażowanie duszpasterzy i katechetów w ich pracy wśród katechizowanych uczniów
  i ministrantów. Przy czym sama postawa kapłańska duszpasterzy spełnia w dziedzinie powołań rolę zasadniczą.

Kalendarz pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Łódzkiej w roku 2014/2015

Jednym z ważnych narzędzi posługi kapłanów w parafii jest kalendarz pracy duszpasterskiej
w Archidiecezji Łódzkiej. Opracowywany każdego roku stanowi pewnego rodzaju uzupełnienie „Programu duszpasterskiego”. Kalendarz ukazuje całościowo obraz posługi duszpasterskiej
w Kościele łódzkim, zwracając uwagę na jej bieżące priorytety.

 1. W najbliższym czasie rangę szczególnego priorytetu w Archidiecezji Łódzkiej będą mieć informacje i wskazania na temat duchowego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży
  w 2016 r. Oto najważniejsze z nich:
 • nie powinno się zagubić głównego celu jaki powinien przyświecać temu przygotowaniu. Jest nim pogłębienie świadomości Kościoła Powszechnego oraz poczucia odpowiedzialności za jego obecność w diecezji, parafii, wspólnocie młodzieżowej;
 • peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II we wszystkich dekanatach przewidziana jest od
  27 września 2014 r. do 15 maja 2016 r.;
 • w ramach przygotowań należy zaangażować jak najwięcej młodzieży w przestrzeni szkół i parafii. Z tym wiąże się powołanie we wszystkich parafiach centrów ŚDM;
 • ważnym czynnikiem w przygotowaniach będzie stworzenie odpowiedniej atmosfery, na którą złożą się: gorąca modlitwa w intencji Światowych Dni Młodzieży oraz postawa serdecznej życzliwości wobec siebie nawzajem i w stosunku do gości przybyłych
  z zagranicy. Szczególnie cenną atmosferę będą współtworzyć modlitwy o liczne i trwałe owoce ŚDM, a wśród nich modlitwa oficjalna, która będzie odmawiana podczas katechezy szkolnej i nabożeństw parafialnych;
 1. Światowe Dni Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej przewidziane są w dniach 19-25 lipca 2016 r. Będą miały dwojaki charakter: a) jako spotkania otwarte dla młodzieży
  w poszczególnych rejonach Archidiecezji, oraz b) poprzez udział w Festiwalu Młodych
  w „Atlas Arenie” organizowanym wespół ze wspólnotą Chemin neuf.
 • Archidiecezja Łódzka zadeklarowała się przyjąć ok. 15 tys. młodych ludzi z różnych krajów świata. Dotychczas nadeszły zgłoszenia z 40 krajów.
 • W dniach 3-17 października 2015 r. znaki Światowych Dni Młodzieży tj. Krzyż ŚDM
  i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani nawiedzają Archidiecezję Łódzką.
 • Niniejszy program duszpasterski z hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” stanowi łącznie z programem Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży podstawowy materiał formacyjny w parafiach na rok 2014/2015.
 1. Z myślą o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży młodzi ludzie będą uczestniczyć w spotkaniach dotychczas organizowanych w Archidiecezji oraz w specjalnych spotkaniach, które odbędą się ze względu na ŚDM. Będą to:
 • w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 r. Marsz dla Jezusa;
 • rekolekcje akademickie w Archidiecezji Łódzkiej w Adwencie 2014 r. i w Wielkim Poście 2015 r.;
 • spotkania diecezjalne, jak Marsz dla Jana Pawła II, Noc Świętych, pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, wieczór uwielbienia za dar Eucharystii;
 • poniedziałkowe spotkania w Archidiecezjalnym Centrum ŚDM oraz w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” (dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów i młodzieży pracującej). Spotkania poniedziałkowe podejmą formację duchową i intelektualną.
 1. W Łasku 8 listopada 2015 r. odbędą się obchody 500. rocznicy przybycia Obrazu Matki Bożej Łaskiej. Poprzedzone zostaną trwającym dziewięć miesięcy przygotowaniem. Udział w nich przyczyni się również do pogłębionego przeżywania Światowych Dni Młodzieży.

 

Wszystkim a w sposób szczególny duszpasterzom, katechetom i wiernym świeckim, którzy
w duchu odpowiedzialności włączą się aktywnie w realizację nowego programu duszpasterskiego, dając osobiste świadectwo wiary w Ewangelię, z serca błogosławię

 

 Marek Jędraszewski  

Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 22 października 2014 r.

RadaRada19.04.2015

P1140028