Jezu ufam Tobie

Św. Faustyna w statucie miasta

Festyn Miłosierdzia 2009 r.

Festyn Miłosierdzia 2009 r.,

ks. Kard. Dziwisz przewodniczył odpustowi św. Faustyny

Zakończył się Festyn Miłosierdzia 2010 r.

Uroczystości ku czci św. Faustyny 2010 r.

Festyn Miłosierdzia – Szlakiem Faustyny 2011 r.

Św. Faustyna Kowalska – październik 2011 r.

Festyn Miłosierdzia Bożego 2012 r.

„Jezu Ufam Tobie”- Święto Patronki Łodzi – 2014 r.

Dziś wspomnienie św. Faustyny, patronki Łodzi – 2012 r.

Łódź uczciła swoją patronkę – październik 2012 r.

Ku czci Świętej Faustyny -październik 2013 r.

Szlakiem św. Faustyny – kwiecień 2013 r.

Festyn Miłosierdzia – 2014 r.