DROGA KRZYŻOWA

DrogaKrzyzowaW każdy piątek Wielkiego Postu w parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi, uczestniczymy w Drodze Krzyżowej rozważając mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dla dzieci Droga Krzyżowa rozpoczyna się w naszym kościele o godz. 16:30, a z dorosłymi przeżywać będziemy Drogę Męki Chrystusa od godz. 17:00.
Do uczestnictwa zapraszam Drogich Parafian i Gości parafii św. Faustyny.

Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości.

Cytat z „Dzienniczka” nr 304 (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Męka Pańska i Droga Krzyżowa wg Bł. Anny Katarzyny Emmerich

skazanieKrólA oto Droga Krzyżowa wg Anny Katarzyny Emmerich – opis wydarzeń ostatnich dni życia Pana Jezusa. Wg tych opisów nakręcono film Pasja , a także ułożona została przeze mnie Droga Krzyżowa poniżej. Dobrze jednak przeczytać całość wydarzeń ostatnich tygodni ziemskiego życia Boga po to by zrozumieć, że nikt nie uczynił dla człowieka więcej by go z grzechu wydobyć a także po to by nawrócić się i  pokutować z powodu wdzięczności jaka się z tego powodu Bogu należy.  (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , ,

Protest do senatorów R.P. w obronie polskich rodzin

TerazSenacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła wniosek o odrzucenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

W posiedzeniu Komisji brał udział przedstawiciel Instytutu Ordo Iuris, który przedstawił zasadnicze wątpliwości dotyczące opinii prawnych na temat Konwencji, na które powołują się zwolennicy jej ratyfikacji.

Apelujemy o Państwa osobiste zaangażowanie! Prosimy o podpisanie projektu załączonego listu oraz zebranie podpisów innych osób (najlepiej reprezentujących różnorodne organizacje społeczne), które podzielają nasze przekonania.

petycja_pan_senator

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Bez Boga w przyrzeczeniu harcerskim?

zhpZwiązek Harcerstwa Polskiego opracował treść nowego przyrzeczenia harcerskiego, w którym nie będzie odniesienia do Boga – pisze „Nasz Dziennik”.

W opracowanym projekcie mają się pojawić treści o dążeniu do sprawiedliwości i prawdy, a znikają też o służbie Bogu i Polski. Przyrzeczenie nowe i tradycyjne mają obowiązywać równolegle. Jak argumentują władze ZHP, nowa wersja roty przeznaczona jest z myślą o ateistach lub agnostykach. Rota nawiązuje do wersji, która obowiązywała na początku PRL-u. (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , ,

Rocznica ustanowienia Metropolii łódzkiej

Papiez_AbpDzisiaj mija 11 rocznica ustanowienia Metropolii łódzkiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Decyzją Papieża w skład Metropolii weszły: Archidiecezja łódzka i Diecezja łowicka. Metropolitą łódzkim jest J.E. ks. Abp Marek Jędraszewski, a Biskupem pomocniczym – ks. Bp Ireneusz Pękalski. Biskupami seniorami są: ks. Bp Adam Lepa i ks. Abp Władysław Ziółek – pierwszy Metropolita łódzki.

Metropolita łódzka, choć ustanowiona została 95 lat temu, ma bogatą historię. Diecezja łódzka powołana została przez Papieża Benedykta XV, bullą Christi Domini, 10 XII 1920 roku. Nowa diecezja liczyła ówcześnie 5 dekanatów i 67 parafii. Diecezja miała wtedy 126 kapłanów i ok. 500 tys. wiernych. (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Wizytacja kanoniczna Parafii św. Faustyny w Łodzi 22 lutego 2015 roku

AbpRelikwieO godz. 11.45 powitaliśmy J.E. ks. Arcybiskupa Metropolitę, po czym wizytowana była kancelaria parafialna.
O godz. 12.30 odprawiona została Msza św. w intencji Parafian i Ofiarodawców sprawowana przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolitę Łódzkiego.
W czasie Mszy św. ks. proboszcz przedstawił całościowe sprawozdanie z działalności duszpasterskiej parafii św. Faustyny od ostatniej wizytacji, która miała miejsce w grudniu 2010 r.
W Godzinie Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 przeżywaliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu i zmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego ze śpiewem Scholi Młodzieżowej.
Pół godziny później, o 15.30, w salce parafialnej miało miejsce spotkanie z Radą Duszpasterską i liderami grup parafialnych.
Wizytację kanoniczną parafii zakończyło Słowo Pasterskie J.E. ks. Arcybiskupa i Błogosławieństwo na realizację zadań jakie czekają całą wspólnotę parafialną.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej o katechezach biblijnych

Kazenie na GórzeW dziele formacji osób dorosłych Kuria Metropolitalna Łódzka zaprasza do udziału w katechezach biblijnych.

Katecheza na temat: Błogosławieństwa Kazania na Górze, drogą życia chrześcijańskiego zostanie wygłoszona w środę 25 lutego br., o godz. 19.00 w auli gmachu Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przy ul. Ks. I. Skorupki 3.
O godzinie 18.00 zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej do udziału we Mszy świętej z homilią.

Ks. Zbigniew TRACZ (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

I część Gorzkich Żalów

Modlitwa w OgrojcuRozpoczęliśmy Gorzkie Żale – popularne w Polsce nabożeństwo wielkopostne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym.

Pierwszy raz Gorzkie Żale odprawiono w 1707 r., a tekst nabożeństwa zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Struktura Gorzkich Żali opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. W roku 2007 obchodzony był jubileusz 300-lecia powstania tego nabożeństwa.

Gorzkie Żale – CZĘŚĆ 1 (więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , ,

List ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego na Wielki Post 2015

AbpPostEwangelia św. Marka, przypadająca na dzisiejszą Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, mówi nam, że Pan Jezus tuż po chrzcie w Jordanie przez czterdzieści dni przebywał na pustyni.

Tam też był „kuszony przez szatana” (Mk 1, 13 a). To zdarzenie każe nam odnieść się do samych początków istnienia człowieka na ziemi, o których mówi Księga Rodzaju. Człowiek stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo (por. Rdz 1, 27) cieszył się wtedy przyjaźnią swego Stwórcy. Dlatego mógł przebywać w raju. Jednakże jego szczęście nie trwało długo. Pierwsi rodzice zostali poddani pokusie i tej pokusie ulegli. Na skutek kłamstwa, które szatan wsączył w ich serca, zwątpili w prawdomówność samego Boga, a następnie złamali Boży zakaz. W konsekwencji zostali wypędzeni z raju. Ciężka praca, cierpienie i śmierć stały się odtąd ich losem – a poprzez nich losem całej ludzkości. Jednakże Bóg „bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2, 4) ulitował się nad nieszczęsnymi dziećmi Adama. Gdy „nadeszła pełnia czasu” (por. Ga 4, 4), zesłał na świat swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Dziewicy Maryi. On stał się Nowym Adamem, „który zmazał dłużny zapis starodawnej winy” (por. Orędzie Paschalne). On bowiem – jak słyszeliśmy w czytanym dzisiaj fragmencie Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła – przyszedł na świat właśnie po to, „aby [nas] do Boga przyprowadzić” (1 P 3, 18). (więcej…)

Posted under Bez kategorii

84 lata temu Pan Jezus nakazał namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego

obraz JM wileński22 lutego 1931 r. w płockim klasztorze objawił się św. Faustynie Kowalskiej Pan Jezus z nakazem namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego. ”Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem „Jezu Ufam Tobie!”. Pan Jezus obiecał, że kto będzie czcić ten obraz, nie zginie. Wieczorem, kiedy byłam w celi – napisała św. Faustyna w Dzienniczku – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). (więcej…)

Posted under Bez kategorii
1 2 3