Obchody Roku Jubileuszowego 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej

Archidiecezja Łódzka zaprasza do udziału w jubileuszowej pielgrzymce do bazyliki archikatedralnej łódzkiej przedstawicieli parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych oraz radnych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, Wojska Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskich, Służby Więziennej, Lasów Państwowych, Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Ruchu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, oraz innych służb mundurowych, związków zawodowych i wszystkich osób życia publicznego w uroczystość świętej Siostry Faustyny, patronki Łodzi 5 października 2021 roku.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Podano datę uroczystości pogrzebowych ks. bp. Edwarda Janiaka

Uroczystości pogrzebowe zmarłego w czwartek bp. Edwarda Janiaka odbędą się zgodnie z wolą Zmarłego i jego rodziny w środę 29 września we Wrocławiu. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida, po której nastąpi pogrzeb na miejscowym cmentarzu – poinformował kaliski biskup pomocniczy Łukasz Buzun w komunikacie opublikowanym na stronach diecezji kaliskiej. Dzień wcześniej, we wtorek 28 września, zostanie odprawiona Msza św. żałobna w intencji śp. biskupa Edwarda Janiaka w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu o godz. 16.00. Bp Edward Janiak zmarł w czwartek 23 września we Wrocławiu w wieku 69 lat.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Łk 9, 46-50)

Nauka pokory
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».
Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

Posted under Bez kategorii Tagi: , ,

Ks. Abp Ryś do duchownych: miarą prawdziwości naszej modlitwy, jest inspiracja do misji!

– Jeśli w nas nie ma tego pragnienia – które Jezus objawia – tego wyjścia po za, tego wyjścia ku innym – jak nie ma w nas tego pragnienia, to boję się, że się nie modlimy. Miarą prawdziwości naszej modlitwy, jest inspiracja do misji. Prawdziwa modlitwa zawsze otworzy nam oczy na to powołanie, którym nas Jezus obdarzył. – mówił abp Grzegorz Ryś.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Unikać okazji do grzechu
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , ,

Ukraina: jubileusz 700-lecia katolickiego biskupstwa w Kijowie

W Kijowie trwają obchody 700-lecia założenia biskupstwa katolickiego w tym mieście. Centralne uroczystości odbyły się dziś w godzinach południowych w stołecznej katedrze św. Aleksandra. Założenie biskupstwa katolickiego w Kijowie było dowodem współistnienia na Rusi chrześcijan tradycji zachodniej i wschodniej już w średniowieczu. Pierwszym biskupem był tutaj dominikanin Henryk, konsekrowany w Awinionie w 1321 roku. Obecna diecezja kijowsko-żytomierska powstała w czasach niepodległej Ukrainy w roku 1991, łącząc w sobie m.in. tradycje diecezji żytomierskiej.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Łk 9, 43b-45)

Druga zapowiedź męki
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Posted under Bez kategorii Tagi: , ,

Zamachy w Sri Lance: Kościół żąda działań po wypowiedzi mnicha

Ponad dwa lata po „zamachach wielkanocnych” na Sri Lance biskupi wezwali władze do podjęcia dochodzenia w sprawie wypowiedzi jednego z liderów buddyjskich, który ostrzegł przed kolejnymi zagrożeniami ze strony terrorystów. „Organy ścigania powinny podjąć działania, aby zapobiec ponownej katastrofie” – stwierdził adwokat mnicha. W wywiadzie dla prywatnej telewizji buddyjski mnich Galagodaaththe Gnanasara Thero przestrzegł przed możliwością kolejnych zamachów. Ks. Cyril Gamini, były dyrektor Narodowego Katolickiego Centrum Komunikacji Społecznej, wezwał prezydenta kraju Gotabayę Rajapaksę oraz Generalnego Inspektora Policji do przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie i zapewnienia bezpieczeństwa ludności. Zauważył, że jeśli oświadczenie jest prawdziwe, to wszyscy podejrzani, zarówno grupy jak i poszczególne osoby, powinni zostać natychmiast aresztowani.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Ewangelia na dziś

Ewangelia (Łk 9, 18-22)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , ,

Ofiarami nękania i zastraszania na tle religijnym w irlandzkich szkołach padają głównie uczniowie katoliccy

National Anti-Bullying Research and Resource Centre to znany ośrodek badawczy działający przy uniwersytecie w Dublinie. Od 25 lat zajmuje się on monitorowaniem i przeciwdziałaniem tzw. bullyingowi, czyli znęcaniu się, zastraszaniu i tyranizowaniu dzieci w szkołach przez innych uczniów. Ostatnio organizacja ogłosiła 30-stronicowy raport na temat „inkluzywnej edukacji religijnej”, oparty na rozbudowanych wywiadach z nauczycielami religii w irlandzkich szkołach średnich. Dokument ujawnia istnienie zjawiska zataczającego coraz szersze kręgi wśród tamtejszej młodzieży.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii
1 2 3 50