Victor Orban: Walczymy na dwóch frontach – koronawirusa i migracji

Węgry walczą obecnie na dwóch frontach: koronawirusa i migracji – oświadczył premier Viktor Orban, podkreślając, że trzeba się liczyć z bardzo poważnymi skutkami gospodarczymi rozprzestrzeniania się Covid-19. „Bez wątpienia walczymy na dwóch frontach: z jednej strony front migracyjny, a z drugiej epidemia koronawirusa. Ponieważ ta (wywoływana przez wirusa) chorobę przenosi się przez przemieszczanie się (ludzi) i to czyni z niej światową epidemię, a migracja polega na przemieszczaniu się, to między tymi dwiema sprawami jest logiczne powiązanie” oświadczył Viktor Orban w Radiu Kossuth.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (J 8, 31-42)

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (J 8, 21-30)

Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja Jestem
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Watykan: biskupi mogą zdecydować o absolucji ogólnej

Penitencjaria Apostolska uważa, że szczególnie w miejscach najbardziej dotkniętych zarazą pandemiczną i dopóki zjawisko to nie zostanie opanowane, istnieje poważna konieczność, o której mowa w kan. 961, § 2 KPK, a zatem biskupi diecezjalni mogą zezwolić na udzielenie absolucji wielu penitentom równocześnie, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej – czytamy w opublikowanym dekrecie tego Trybunału. Dokument wymienia warunki, na jakich może być udzielana absolucja ogólna, zaznaczając, iż wierni, by ważnie skorzystali z sakramentalnej absolucji udzielonej wielu penitentom jednocześnie, muszą mieć nie tylko odpowiednią dyspozycję, lecz również postanowienie, że we właściwym czasie wyznają grzechy ciężkie, których teraz wyznać nie mogą. Mają jak najszybciej, przy nadarzającej się okazji odbyć spowiedź indywidualną.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , , , ,

Ewangelia na dziś

Ewangelia (J 8, 1-11)

Chrystus ocala cudzołożnicę
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Stolica Apostolska o celebrowaniu Wielkanocy w czasie epidemii

W związku z utrudnieniami w odprawianiu liturgii wspólnotowej w kościele z powodu pandemii koronawirusa, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała wytyczne odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią.Dekret Kongregacji stanowi, że Wielkanoc nie może być przeniesiona na inny termin. Może być natomiast przełożona Msza Święta Krzyżma, która jest sprawowana w Wielki Czwartek, na termin późniejszy. Odnośnie Wielkiego Tygodnia, Kongregacja zaleca, „aby w kościołach katedralnych i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, Biskup i proboszczowie mogli celebrować misteria liturgiczne Triduum Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach. W tym przypadku pomocne są relacje na żywo za pomocą komunikacji teleinformatycznej”.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Niedziela z Apostołem Miłosierdzia

W marcu Niedziela  z Apostołem Miłosierdzia odbędzie się u św Faustyny dzisiaj, tj. 29 marca (wyjątkowo w V niedzielę miesiąca), wyjątkowo, w innej konwencji. Z powodów medycznych i sanitarnych – zagrożenia koronawirusem, spotkanie z kapłanem, poetą ks. Markiem Chrzanowskim – Orionistą NIE ODBĘDZIE SIĘ. Czas rezerwowany na spotkanie z wybitnym ks. Markiem Chrzanowskim wypełnimy modlitwą i wspólna refleksją o Bogu, o zmaganiach z trudami życia i nadziejami płynącymi z nawrócenia.

 

Posted under Bez kategorii

Ewangelia na dziś

Ewangelia (J 11, 1-45)

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , , ,

Niedziela z Apostołem Miłosierdzia

W marcu Niedziela  z Apostołem Miłosierdzia odbędzie się u św Faustyny 29 marca (wyjątkowo w V niedzielę miesiąca), wyjątkowo, w innej konwencji. Z powodów medycznych i sanitarnych – zagrożenia koronawirusem, spotkanie z kapłanem, poetą ks. Markiem Chrzanowskim – Orionistą NIE ODBĘDZIE SIĘ. Czas rezerwowany na spotkanie z wybitnym ks. Markiem Chrzanowskim wypełnimy modlitwą i wspólna refleksją o Bogu, o zmaganiach z trudami życia i nadziejami płynącymi z nawrócenia.

 

 

 

 

 

Posted under Bez kategorii
1 2 3 429