Co się stało w chwili śmierci Chrystusa?

Czy to, co się zdarzyło na wzgórzu Golgoty ponad 2 tys. lat temu, potwierdzają jeszcze inne źródła poza Ewangelią? Mimo że wielu aspektów historii opowiedzianej w Ewangeliach nie znamy i nie poznamy, chcielibyśmy wiedzieć więcej. Ewangelie podają najważniejsze fakty i najważniejsze słowa Chrystusa, i to powinno nam wystarczyć. Historycy starają się jednak poznać Chrystusa historycznego w pełni, tak jakby to było możliwe. Szukają dodatkowych dowodów Jego istnienia, Jego misji i często rezygnują z uznania tego, co wiemy z Pisma Świętego.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Ewangelia na dziś

Ewangelia (J 6, 1-15)

Rozmnożenie chleba
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,