Małopolskie: Sejmik przyjął oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął w czwartek oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II – patrona województwa małopolskiego. „Niestety, przyszły takie czasy, że musimy wyrazić nasze wsparcie dla św. Jana Pawła II i sprzeciw wobec prób podważania jego autorytetu. Myślę, że to jest apel oczywisty” – zaznaczył przewodniczący sejmiku Jan Duda podczas czwartkowej sesji. W oświadczeniu przyjętym 27 głosami za, przy pięciu wstrzymujących się, małopolscy radni wojewódzcy „wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec prób podważania autorytetu św. Jana Pawła II, patrona województwa”.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii

Ewangelia na dziś

Ewangelia (J 17, 11b-19)

Uświęć ich w prawdzie
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.

(więcej…)

Posted under Bez kategorii Tagi: , , , ,